ABOUT CORMIX


คอร์มิกซ์ ผู้นำด้านเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง

บริษัท คอร์มิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทอังกฤษ เริ่มดำเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2539

เคมีภัณฑ์ก่อสร้างแบรนด์ คอร์มิกซ์ มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุม งานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต (Concrete Repair), ระบบงานเกราท์เกราท์และระบบการยึดคอนกรีต (Grouts and Anchoring Systems), งานก่อสร้างใต้ดิน-ขุดเจาะอุโมงค์ (Underground Construction), ระบบการป้องกันการซึมผ่านของน้ำผ่านโครงสร้างและรอยต่อ (Injection Solution), ระบบป้องกันการรั่วซึมและรอยต่อ (waterproofing & Jointing systems), คอนกรีต ชนิดยืดหยุ่น (Elastomeric concrete), น้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพคอนกรีต สำหรับการทาและพ่นคอนกรีต (Admixtures for Concrete and Shotcrete)

PRODUCT GUIDE


PRODUCT GUIDE

PRODUCT SOLUTION


นวัตกรรมที่หลากหลายจากคอร์มิกซ์ ทำให้เราแตกต่างจากคู่แข่ง ด้วยความทุ่มเทให้กับการวิจัย, พัฒนาผลิตภัณฑ์และให้ความสำคัญกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ จึงนำเสนอวัสดุเคมีภัณฑ์เพื่องานก่อสร้างใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง

NEWSROOM


คอร์มิกซ์ ร่วมสนับสนุนการจัดฝึกอบรม อุโมงค์ชั้นดิน (Tunneling in Soft Ground)

คอร์มิกซ์ ร่วมสนับสนุนการจัดฝึกอบรม อุโมงค์ชั้นดิน (Tunneling in Soft Ground) กับ คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ (TUTG) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ โดยมีการออกบูธแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ คอนไทท์ เอชพีดับเบิ้ลยูเอ็ม ผลิตภัณฑ์กันซึม... Read More

“คอร์มิกซ์” ต้อนรับคณะทีมงานจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มสายตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี สัญญาที่ 4

“คอร์มิกซ์” ต้อนรับคณะทีมงานจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มสายตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี สัญญาที่ 4 (ทางยกระดับ) เพื่อเข้าชมเทคโนโลยีและเยี่ยมชมโรงงาน เมื่อเร็วๆนี้ คอร์มิกซ์ได้รับเกียรติจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มสายตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี สัญญาที่ 4 (ทางยกระดับ) ทั้งทีมงานที่ปรึกษาโครงการ PMCSC1 และผู้รับเหมาก่อสร้างบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น... Read More

“คอร์มิกซ์” ต้อนรับคณะทีมงานจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มสายตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี

“คอร์มิกซ์” ต้อนรับคณะทีมงานจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มสายตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี สัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2 เพื่อเข้าชมเทคโนโลยีและเยี่ยมชมโรงงาน เมื่อเร็วๆนี้ คอร์มิกซ์ได้รับเกียรติจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มสายตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี สัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2 ทั้งทีมงานที่ปรึกษาโครงการ PMCSC1 , PMCSC2 และผู้รับเหมาก่อสร้างบริษัท... Read More

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ แม่แตง-แม่งัด

เมื่อเร็วๆนี้ คอร์มิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับการไว้วางใจจาก โครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ แม่แตง-แม่งัด ของกรมชลประทาน ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ คอร์มิกซ์ เอเอฟแอล อาร์ที 1 (Cormix AFL RT1) ซึ่งเป็นน้ำยาผสมคอนกรีตเพื่อเร่งการเซ็ตตัวปราศจากอัลคาไลท์ เหมาะสำหรับใช้กับงานพ่นคอนกรีต (Shotcrete)... Read More