ผลิตภัณฑ์ / ประเภทการใช้งาน

งานคอนกรีต-วัสดุเสริมสำหรับงานคอนกรีต
น้ำยาบ่ม & น้ำยาทาแบบ
น้ำยาหน่วงคอนกรีต & วัสดุป้องกันการยึดติดระหว่างคอนกรีต
น้ำยาประสานคอนกรีต
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต – งานคอนกรีตพ่น)
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต)
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานคอนกรีตพ่น)
งานซ่อมแซมและปกป้องคอนกรีต
งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดซีเมนต์
งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดอีพ็อกซี่
น้ำยาประสานคอนกรีต
เจาะเสียบเหล็ก / ยึดเหล็กเสริมกับโครงสร้าง
เคลือบกันสนิม & ป้องกันการกัดกร่อนในคอนกรีต
งานเกราท์ เทฐานเครื่องจักร, งานยึดติด
ซีเมนต์ เกราท์
อีพ็อกซี่ เกราท์
งานระบบอัดฉีด (อีพ็อกซี่ – โพลียูรีเทน)
ระบบอัดฉีดซ่อมรอยร้าวในคอนกรีต
ระบบอัดฉีดซ่อมพื้นคอนกรีตทรุด และ ปรับสภาพดิน
งานยาแนวรอยต่อ ซ่อมแซมรอยต่อ
วัสดุยาแนวรอยต่อ, ปิดรอยต่อ
วัสดุซ่อมแซมรอยต่อ ชนิดยืดหยุ่น
งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว หยุดน้ำรั่วซึม
งานซ่อมพื้นทรุด ยกพื้นคอนกรีต
งานซ่อมพื้นทรุด
งานซ่อมแซมการทรุดตัวของดินบริเวณโครงสร้างฐานราก
งานซ่อมแซมโครงสร้าง เสริมแรงโครงสร้าง
งานที่ต้องการกำลังสูงและเซ็ทตัวเร็วพิเศษ
งานขุดเจาะด้วยเครื่องทีบีเอ็ม (TBMs) และการติดตั้งชิ้นส่วนผนังอุโมงค์สำเร็จรูป
งานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์
งานระบบกันซึม (คริสตัลไลน์)
งานระบบกันซึม และ วัสดุกันซึมรอยต่อคอนกรีต
Elastomeric Coating / Membanes
Cementitious Waterproofing
Swelling Waterstops
Water Repellents

ระบบการเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีต

ระบบการเสริมกำลังโครงสร้างของคอร์มิกซ์ ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนไฟเบอร์ล่าสุด และระบบการอัดฉีดซ่อมรอยแตกร้าว เพื่องานปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขและเสริมกำลังโครงสร้าง

โครงสร้างคอนกรีตถูกทำลายโดยสภาพอากาศ, เกลือ, สารเคมี, การบรรทุกเกินน้ำหนัก, แรงกระแทกและการพังทลายของดิน ซึ่งมักทำให้เกิดการแตกร้าว การกัดกร่อนที่ปรากฏในรากฐานการ, การหลุดล่อน, และความเสียหายต่อการเสริมแรง

คอร์มิกซ์ มีระบบการซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตที่ครบถ้วน รวมถึงอีพ็อกซี่และโพลียูรีเทนเรซิน สำหรับฉีดซ่อมรอยแตกร้าว ซีเมนต์และอีพ็อกซี่, วัสดุเพิ่มประสิทธิภาพแรงยึดเกาะ, คาร์บอนไฟเบอร์เสริมกำลังคอนกรีต พร้อมกาวและอีพ็อกซี่สำหรับการยึดเกาะ

การแก้ไขปัญหางานโครงสร้างคอนกรีตและการเสริมกำลังโครงสร้าง

งานซ่อมรอยแตกร้าว ด้วยวัสดุอีพ็อกซี่, โพลียูรีเทน (CRACK INJECTION)

Application Product TDS
การแตกร้าวและความเสียหายในโครงสร้างคอนกรีต
คอนดัวร์ เอสซีซี
ปัญหาแตกลายงา
คอนแพทช์ 300
คอนดัวร์ เอสซี
การแตกร้าวเกิดจากการหดตัวแบบแห้ง, การแตกร้าวในโครงสร้าง
คอนดัวร์ เอสซี
คอนไทท์ พียูอี300/อี301
การแตกร้าวที่เกิดจากความชื้น
คอนไทท์ พียูอี300/อี301
รอยแตกร้าวที่เคลื่อนตัว
คอนไทท์ พียูอี200/อี201
รอยแตกร้าวที่เคลื่อนตัวและมีหยดน้ำ
คอนไทท์ พียูอี400/อี401

งานฉาบซ่อม (REPROFILING /PATCHING)

Application Product TDS
เสริมแรงยึดเกาะ
คอร์มิกซ์ ลาเท็กซ์
คอนดัวร์ อีเอทู
คอนดัวร์ อีเอทู เอชพี
วัสดุเคลือบปกป้องพื้นผิวคอนกรีต และเหล็กเสริมกำลัง
คอนการ์ด ซิงค์
วัสดุสำหรับงานฉาบซ่อมคอนกรีต/ตกแต่งผิวคอนกรีตที่เสียหาย
คอนดัวร์ เอฟซี
คอรดัวร์ 41
คอพแพทช์ 600 เอ็มซีไอ
คอนดัวร์ จีซี
งานซ่อมรอยต่อคอนกรีต (Arris / Joint Repair)
คอนดัวร์ เออาร์พี
คอนดัวร์ เออาร์พี (ซีเอส)
งานปรับปรุง/เสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีต
คอนดัวร์ ซีเอฟ  แฟบริค
คอนดัวร์ ซีเอฟ (พีเอช ) แฟบริค
คอนดัวร์ ซีเอฟ อิมเพร็กเนชั่น
คอนดัวร์ ซีพเอฟ เพลท
คอนดัวร์ ซีเอฟ  แอ็ดฮีซีฟ
Share