ผลิตภัณฑ์ / ประเภทการใช้งาน

งานคอนกรีต-วัสดุเสริมสำหรับงานคอนกรีต
น้ำยาบ่ม & น้ำยาทาแบบ
น้ำยาหน่วงคอนกรีต & วัสดุป้องกันการยึดติดระหว่างคอนกรีต
น้ำยาประสานคอนกรีต
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต – งานคอนกรีตพ่น)
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต)
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานคอนกรีตพ่น)
งานซ่อมแซมและปกป้องคอนกรีต
งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดซีเมนต์
งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดอีพ็อกซี่
น้ำยาประสานคอนกรีต
เจาะเสียบเหล็ก / ยึดเหล็กเสริมกับโครงสร้าง
เคลือบกันสนิม & ป้องกันการกัดกร่อนในคอนกรีต
งานเกราท์ เทฐานเครื่องจักร, งานยึดติด
ซีเมนต์ เกราท์
อีพ็อกซี่ เกราท์
งานระบบอัดฉีด (อีพ็อกซี่ – โพลียูรีเทน)
ระบบอัดฉีดซ่อมรอยร้าวในคอนกรีต
ระบบอัดฉีดซ่อมพื้นคอนกรีตทรุด และ ปรับสภาพดิน
งานยาแนวรอยต่อ ซ่อมแซมรอยต่อ
วัสดุยาแนวรอยต่อ, ปิดรอยต่อ
วัสดุซ่อมแซมรอยต่อ ชนิดยืดหยุ่น
งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว หยุดน้ำรั่วซึม
งานซ่อมพื้นทรุด ยกพื้นคอนกรีต
งานซ่อมพื้นทรุด
งานซ่อมแซมการทรุดตัวของดินบริเวณโครงสร้างฐานราก
งานซ่อมแซมโครงสร้าง เสริมแรงโครงสร้าง
งานที่ต้องการกำลังสูงและเซ็ทตัวเร็วพิเศษ
งานขุดเจาะด้วยเครื่องทีบีเอ็ม (TBMs) และการติดตั้งชิ้นส่วนผนังอุโมงค์สำเร็จรูป
งานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์
งานระบบกันซึม (คริสตัลไลน์)
งานระบบกันซึม และ วัสดุกันซึมรอยต่อคอนกรีต
Elastomeric Coating / Membanes
Cementitious Waterproofing
Swelling Waterstops
Water Repellents

ระบบการเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีต

Structural Strengthening
Structural Strengthening

ระบบการเสริมกำลังโครงสร้างของคอร์มิกซ์ ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนไฟเบอร์ล่าสุด และระบบการอัดฉีดซ่อมรอยแตกร้าว เพื่องานปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขและเสริมกำลังโครงสร้าง

โครงสร้างคอนกรีตถูกทำลายโดยสภาพอากาศ, เกลือ, สารเคมี, การบรรทุกเกินน้ำหนัก, แรงกระแทกและการพังทลายของดิน ซึ่งมักทำให้เกิดการแตกร้าว การกัดกร่อนที่ปรากฏในรากฐานการ, การหลุดล่อน, และความเสียหายต่อการเสริมแรง

คอร์มิกซ์ มีระบบการซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตที่ครบถ้วน รวมถึงอีพ็อกซี่และโพลียูรีเทนเรซิน สำหรับฉีดซ่อมรอยแตกร้าว ซีเมนต์และอีพ็อกซี่, วัสดุเพิ่มประสิทธิภาพแรงยึดเกาะ, คาร์บอนไฟเบอร์เสริมกำลังคอนกรีต พร้อมกาวและอีพ็อกซี่สำหรับการยึดเกาะ

การแก้ไขปัญหางานโครงสร้างคอนกรีตและการเสริมกำลังโครงสร้าง

งานซ่อมรอยแตกร้าว ด้วยวัสดุอีพ็อกซี่, โพลียูรีเทน (CRACK INJECTION)

Application Product TDS
การแตกร้าวและความเสียหายในโครงสร้างคอนกรีต
คอนดัวร์ เอสซีซี
ปัญหาแตกลายงา
คอนแพทช์ 300
คอนดัวร์ เอสซี
การแตกร้าวเกิดจากการหดตัวแบบแห้ง, การแตกร้าวในโครงสร้าง
คอนดัวร์ เอสซี
คอนไทท์ พียูอี300/อี301
การแตกร้าวที่เกิดจากความชื้น
คอนไทท์ พียูอี300/อี301
รอยแตกร้าวที่เคลื่อนตัว
คอนไทท์ พียูอี200/อี201
รอยแตกร้าวที่เคลื่อนตัวและมีหยดน้ำ
คอนไทท์ พียูอี400/อี401

งานฉาบซ่อม (REPROFILING /PATCHING)

Application Product TDS
เสริมแรงยึดเกาะ
คอร์มิกซ์ ลาเท็กซ์
คอนดัวร์ อีเอทู
คอนดัวร์ อีเอทู เอชพี
วัสดุเคลือบปกป้องพื้นผิวคอนกรีต และเหล็กเสริมกำลัง
คอนการ์ด ซิงค์
วัสดุสำหรับงานฉาบซ่อมคอนกรีต/ตกแต่งผิวคอนกรีตที่เสียหาย
คอนดัวร์ เอฟซี
คอรดัวร์ 41
คอพแพทช์ 600 เอ็มซีไอ
คอนดัวร์ จีซี
งานซ่อมรอยต่อคอนกรีต (Arris / Joint Repair)
คอนดัวร์ เออาร์พี
คอนดัวร์ เออาร์พี (ซีเอส)
งานปรับปรุง/เสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีต
คอนดัวร์ ซีเอฟ  แฟบริค
คอนดัวร์ ซีเอฟ (พีเอช ) แฟบริค
คอนดัวร์ ซีเอฟ อิมเพร็กเนชั่น
คอนดัวร์ ซีพเอฟ เพลท
คอนดัวร์ ซีเอฟ  แอ็ดฮีซีฟ
Share