ผลิตภัณฑ์ / ประเภทการใช้งาน

งานคอนกรีต-วัสดุเสริมสำหรับงานคอนกรีต
น้ำยาบ่ม & น้ำยาทาแบบ
น้ำยาหน่วงคอนกรีต & วัสดุป้องกันการยึดติดระหว่างคอนกรีต
น้ำยาประสานคอนกรีต
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต – งานคอนกรีตพ่น)
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต)
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานคอนกรีตพ่น)
งานซ่อมแซมและปกป้องคอนกรีต
งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดซีเมนต์
งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดอีพ็อกซี่
น้ำยาประสานคอนกรีต
เจาะเสียบเหล็ก / ยึดเหล็กเสริมกับโครงสร้าง
เคลือบกันสนิม & ป้องกันการกัดกร่อนในคอนกรีต
งานเกราท์ เทฐานเครื่องจักร, งานยึดติด
ซีเมนต์ เกราท์
อีพ็อกซี่ เกราท์
งานระบบอัดฉีด (อีพ็อกซี่ – โพลียูรีเทน)
ระบบอัดฉีดซ่อมรอยร้าวในคอนกรีต
ระบบอัดฉีดซ่อมพื้นคอนกรีตทรุด และ ปรับสภาพดิน
งานยาแนวรอยต่อ ซ่อมแซมรอยต่อ
วัสดุยาแนวรอยต่อ, ปิดรอยต่อ
วัสดุซ่อมแซมรอยต่อ ชนิดยืดหยุ่น
งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว หยุดน้ำรั่วซึม
งานซ่อมพื้นทรุด ยกพื้นคอนกรีต
งานซ่อมพื้นทรุด
งานซ่อมแซมการทรุดตัวของดินบริเวณโครงสร้างฐานราก
งานซ่อมแซมโครงสร้าง เสริมแรงโครงสร้าง
งานที่ต้องการกำลังสูงและเซ็ทตัวเร็วพิเศษ
งานขุดเจาะด้วยเครื่องทีบีเอ็ม (TBMs) และการติดตั้งชิ้นส่วนผนังอุโมงค์สำเร็จรูป
งานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์
งานระบบกันซึม (คริสตัลไลน์)
งานระบบกันซึม และ วัสดุกันซึมรอยต่อคอนกรีต
Elastomeric Coating / Membanes
Cementitious Waterproofing
Swelling Waterstops
Water Repellents

งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดซีเมนต์

งานฉาบซ่อม
DESIGNATION
DESCRIPTION
PRINCIPLE USES
COVERAGE / YIELD
TDS
CONPATCH 300

Cosmetic repair mortar for minor surface defects on concrete & mortar.

For surface blemish repairs such as blow holes or bug outs.

Approx. 1 Litre/m2/mm thickness

CONPATCH 600

A fine high strength, one part, polymer modified, fibre reinforced repair mortar.

For concrete repairs where fine structural repair material is required.

Approx. 2 kg/m2/mm thickness

CONPATCH 600HS

One part polymer modified very high strenght structural repair mortar

For concrete repairs where a fine very high strength structural repair materail is required

2.20-2.30 kg/m2/mm thickness

CONPATCH 600MCI

One part polymer modified fine concrete repair mortar incorporating a corrosion inhibitor

For concrete repairs where a fine structural repair material is required with incorporation of corrosion inhibitor.

Approx. 2 kg/m2/mm thickness

CONPATCH 635

One part polymer modified, medium weight repair mortar.

For medium build repair work up to 40 mm overhead.

Approx. 1.6 kg/m2/mm thickness

CONPATCH 675

One part light weight, polymer modified, fibre reinforced, high build, non-slumping repair mortar.

For overhead non-structural repair work. One layer up to 80 mm+.

Approx. 1.4 kg/m2/mm thickness

งานซ่อมแซมคอนกรีต (ชนิดเท)
DESIGNATION
DESCRIPTION
PRINCIPLE USES
COVERAGE / YIELD
TDS
CONPATCH MC

High strength, shrinkage compensated free flowing micro concrete.

Use in large volume concrete repair sections both vertical & horizontal. Void filling, pile cap & difficult access repairs.

Approx. 77-78 x 25 kg bags will yield 1 m2 of grout depending on water content.

CONGROUT FR

A precision non-shrink cementitious grout with corrosion & fire resistance properties.

Used under machine base plates, bridge bearings and all areas repairing precision grouting with corrosion & fire resistance.

76 x 25 kg bags & 285 litres of water for approx.  1 mof mortar.

CONGROUT 1000

Non shrink, pre-mixed, cementitious fine precision grout for gaps down to 5 mm.

For grouting narrow gaps under machine base plates, columns, crane rails, bridge bearings etc.

74-78 x 25 kg bags for approx. 1m3 of grout depending on water content.

CONGROUT RES

Very rapid early strength, non shrink cementitious precision grout.

For use where early loading is required, 25 N/mm2 at approx. 2 hours. 40-50 N/mm2 at 6-8 hours.

74-75 x 25 kg bags +294 ltr of water for approx. 1m3 of grout for fluid consistency. 72-74 x 25 kg bags +243.6 ltr of water for approx. 1m3 of grout for pourable consistency.

งานซ่อมแซมคอนกรีต (ชนิดพ่น)
DESIGNATION
DESCRIPTION
PRINCIPLE USES
COVERAGE / YIELD
TDS

CONPATCH GC

A premixed, prebagged one component cementitious shotcrete for concrete repair.

Use in large repairs of concrete structures such as bridges, jettys, wharves, fly overs, building fecades, columns & soffits.

Approx. 2.1 kg/m2/mm thickness

CONPATCH 600MCI

One part polymer modified fine concrete repair mortar incorporating a corrosion inhibitor

For concrete repairs where a fine structural repair material is required with incorporation of corrosion inhibitor.

Approx. 2 kg/m2/mm thickness

CONPATCH 600HS

One part polymer modified very high strength structural repair mortar

For concrete repairs where a fine very high strength structural repair material is required

2.20-2.30 kg/m2/mm thickness

งานซ่อมแซมคอนกรีตใต้น้ำ
DESIGNATION
DESCRIPTION
PRINCIPLE USES
COVERAGE / YIELD
TDS
CONGROUT UWG

A non-shrink cement based grout for underwater applications.

Design for use in underwater or tidal zones such as bridge & quay columns, concrete piling. slipways, dams & other underwater structures.

Approx. 67-70 bag x 25 kg for approx 1 m2 grout depending on water content.

งานเกราท์ กังหันลม
DESIGNATION
DESCRIPTION
PRINCIPLE USES
COVERAGE / YIELD
TDS
CONGROUT WT

A cement based shrinkage compensated ultra high strength grout produced using latest nano molecular, polymer and fibre technology. When mixed with water it produces a homogeneous high flow, high strength grout.

Use for the grouting of wind turbine baseplates and anchors using pre stressing techniques which may be pumped or poured into place.

2,400 kg/m3

Cement Based

งานฉาบซ่อม

DESIGNATION : CONPATCH 300

DESCRIPTION : Cosmetic repair mortar for minor surface defects on concrete & mortar.

PRINCIPLE USES : For surface blemish repairs such as blow holes or bug outs.

COVERAGE / YIELD : Approx. 1 Litre/m2/mm thickness

DESIGNATION : CONPATCH 600

DESCRIPTION : A fine high strength, one part, polymer modified, fibre reinforced repair mortar.

PRINCIPLE USES : For concrete repairs where fine structural repair material is required.

COVERAGE / YIELD : Approx. 2 kg/m2/mm thickness

DESIGNATION : CONPATCH 600HS

DESCRIPTION : One part polymer modified very high strenght structural repair mortar

PRINCIPLE USES : For concrete repairs where a fine very high strength structural repair materail is required

COVERAGE / YIELD : 2.20-2.30 kg/m2/mm thickness

DESIGNATION : CONPATCH 600MCI

DESCRIPTION : One part polymer modified fine concrete repair mortar incorporating a corrosion inhibitor

PRINCIPLE USES : For concrete repairs where a fine structural repair material is required with incorporation of corrosion inhibitor.

COVERAGE / YIELD : Approx. 2 kg/m2/mm thickness

DESIGNATION : CONPATCH 635

DESCRIPTION : One part polymer modified, medium weight repair mortar.

PRINCIPLE USES : For medium build repair work up to 40 mm overhead.

COVERAGE / YIELD : Approx. 1.6 kg/m2/mm thickness

DESIGNATION : CONPATCH 675

DESCRIPTION : One part light weight, polymer modified, fibre reinforced, high build, non-slumping repair mortar.

PRINCIPLE USES : For overhead non-structural repair work. One layer up to 80 mm+.

COVERAGE / YIELD : Approx. 1.4 kg/m2/mm thickness

งานซ่อมแซมคอนกรีต (ชนิดเท)

DESIGNATION : CONPATCH MC

DESCRIPTION : High strength, shrinkage compensated free flowing micro concrete.

PRINCIPLE USES : Use in large volume concrete repair sections both vertical & horizontal. Void filling, pile cap & difficult access repairs.

COVERAGE / YIELD : Approx. 77-78 x 25 kg bags will yield 1 m2 of grout depending on water content.

DESIGNATION : CONGROUT FR

DESCRIPTION : A precision non-shrink cementitious grout with corrosion & fire resistance properties.

PRINCIPLE USES : Used under machine base plates, bridge bearings and all areas repairing precision grouting with corrosion & fire resistance.

COVERAGE / YIELD : 76 x 25 kg bags & 285 litres of water for approx. 1 m2 of mortar.

งานซ่อมแซมคอนกรีต (ชนิดพ่น)

DESIGNATION : CONPATCH GC

DESCRIPTION : A premixed, prebagged one component cementitious shotcrete for concrete repair.

PRINCIPLE USES : Use in large repairs of concrete structures such as bridges, jettys, wharves, fly overs, building fecades, columns & soffits.

COVERAGE / YIELD : Approx. 2.1 kg/m2/mm thickness

DESIGNATION : CONPATCH 600MCI

DESCRIPTION : One part polymer modified fine concrete repair mortar incorporating a corrosion inhibitor

PRINCIPLE USES : For concrete repairs where a fine structural repair material is required with incorporation of corrosion inhibitor.

COVERAGE / YIELD : Approx. 2 kg/m2/mm thickness

งานซ่อมแซมคอนกรีตใต้นา้

DESIGNATION : CONGROUT UWG

DESCRIPTION : A non-shrink cement based grout for underwater applications.

PRINCIPLE USES : Design for use in underwater or tidal zones such as bridge & quay columns, concrete piling. slipways, dams & other underwater structures.

COVERAGE / YIELD : Approx. 67-70 bag x 25 kg for approx 1 m2 grout depending on water content.

งานเกราท์ กังหันลม

DESIGNATION : CONGROUT WT

DESCRIPTION : A cement based shrinkage compensated ultra high strength grout produced using latest nano molecular, polymer and fibre technology. When mixed with water it produces a homogeneous high flow, high strength grout.

PRINCIPLE USES : Use for the grouting of wind turbine baseplates and anchors using pre stressing techniques which may be pumped or poured into place.

COVERAGE / YIELD : 2,400 kg/m3

Share