ผลิตภัณฑ์ / ประเภทการใช้งาน

งานคอนกรีต-วัสดุเสริมสำหรับงานคอนกรีต
น้ำยาบ่ม & น้ำยาทาแบบ
น้ำยาหน่วงคอนกรีต & วัสดุป้องกันการยึดติดระหว่างคอนกรีต
น้ำยาประสานคอนกรีต
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต – งานคอนกรีตพ่น)
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต)
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานคอนกรีตพ่น)
งานซ่อมแซมและปกป้องคอนกรีต
งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดซีเมนต์
งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดอีพ็อกซี่
น้ำยาประสานคอนกรีต
เจาะเสียบเหล็ก / ยึดเหล็กเสริมกับโครงสร้าง
เคลือบกันสนิม & ป้องกันการกัดกร่อนในคอนกรีต
งานเกราท์ เทฐานเครื่องจักร, งานยึดติด
ซีเมนต์ เกราท์
อีพ็อกซี่ เกราท์
งานระบบอัดฉีด (อีพ็อกซี่ – โพลียูรีเทน)
ระบบอัดฉีดซ่อมรอยร้าวในคอนกรีต
ระบบอัดฉีดซ่อมพื้นคอนกรีตทรุด และ ปรับสภาพดิน
งานยาแนวรอยต่อ ซ่อมแซมรอยต่อ
วัสดุยาแนวรอยต่อ, ปิดรอยต่อ
วัสดุซ่อมแซมรอยต่อ ชนิดยืดหยุ่น
งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว หยุดน้ำรั่วซึม
งานซ่อมพื้นทรุด ยกพื้นคอนกรีต
งานซ่อมพื้นทรุด
งานซ่อมแซมการทรุดตัวของดินบริเวณโครงสร้างฐานราก
งานซ่อมแซมโครงสร้าง เสริมแรงโครงสร้าง
งานที่ต้องการกำลังสูงและเซ็ทตัวเร็วพิเศษ
งานขุดเจาะด้วยเครื่องทีบีเอ็ม (TBMs) และการติดตั้งชิ้นส่วนผนังอุโมงค์สำเร็จรูป
งานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์
งานระบบกันซึม (คริสตัลไลน์)
งานระบบกันซึม และ วัสดุกันซึมรอยต่อคอนกรีต
Elastomeric Coating / Membanes
Cementitious Waterproofing
Swelling Waterstops
Water Repellents

Epoxy

DEEP POUR LONG POTLIFE2 PART
DESIGNATION
DESCRIPTION
PRINCIPLE USES
COVERAGE / YIELD
TDS
CONDUR EGLP2

A 2 component, solvent free, highly flowable, low exotherm epoxy grout with long potlife, no shrinkage & high strength, suitable for use in heavy engineering grouting applications & difficult conditions.

Suitable for grouting bridge bearing plates, machine bases such as pumps, generators, motors, turbines, compressors, fixing bolts and anchors, crane rail tracks & cavities in concrete etc.

Approx. 2000 kg/ m3

VERY HIGH STRENGTH 2 PART
DESIGNATION
DESCRIPTION
PRINCIPLE USES
COVERAGE / YIELD
TDS
CONDUR EGHS2

A 2 component high strength low exotherm, long potlife, deep pour epoxy resin grout.

Used in the precision alignment of machinery in heavy industry such as under turbines, pumps & compressors.

Approx. 1860 kg/ m3

GENERAL PURPOSE
DESIGNATION
DESCRIPTION
PRINCIPLE USES
COVERAGE / YIELD
TDS
CONDUR EG

A flowable, 3 component pourable epoxy grout.

For grouting bridge bearings, machine bases, fixing bolts & anchors, crane rail tracks, cavities in concrete etc.

Approx. 2100 kg/ m3

UNDER WATER
DESIGNATION
DESCRIPTION
PRINCIPLE USES
COVERAGE / YIELD
TDS
CONDUR UEG

Underwater epoxy grout.

Designed for use in underwater or tidal zones in areas such as bridge & quay columns, concrete pilling, slipways, dams & other underwater structures.

Approx. 2100 kg/ m3

Epoxy

DEEP POUR LONG POTLIFE2 PART

DESIGNATION : CONDUR EGLP2

DESCRIPTION :A 2 component, solvent free, highly flowable, low exotherm epoxy grout with long potlife, no shrinkage & high strength, suitable for use in heavy engineering grouting applications & difficult conditions.

PRINCIPLE USESSuitable for grouting bridge bearing plates, machine bases such as pumps, generators, motors, turbines, compressors, fixing bolts and anchors, crane rail tracks & cavities in concrete etc.

COVERAGE / YIELD :Approx. 2000 kg/ m3

VERY HIGH STRENGTH 2 PART

DESIGNATION : CONDUR EGHS2

DESCRIPTION :A 2 component high strength low exotherm, long potlife, deep pour epoxy resin grout.

PRINCIPLE USESUsed in the precision alignment of machinery in heavy industry such as under turbines, pumps & compressors.

COVERAGE / YIELD :Approx. 1860 kg/ m3

GENERAL PURPOSE

DESIGNATION : CONDUR EG

DESCRIPTION :A flowable, 3 component pourable epoxy grout.

PRINCIPLE USESFor grouting bridge bearings, machine bases, fixing bolts & anchors, crane rail tracks, cavities in concrete etc.

COVERAGE / YIELD :Approx. 2100 kg/ m3

UNDER WATER

DESIGNATION : CONDUR UEG

DESCRIPTION :Underwater epoxy grout.

PRINCIPLE USESDesigned for use in underwater or tidal zones in areas such as bridge & quay columns, concrete pilling, slipways, dams & other underwater structures.

COVERAGE / YIELD :Approx. 2100 kg/ m3

Share