ผลิตภัณฑ์ / ประเภทการใช้งาน

งานคอนกรีต-วัสดุเสริมสำหรับงานคอนกรีต
น้ำยาบ่ม & น้ำยาทาแบบ
น้ำยาหน่วงคอนกรีต & วัสดุป้องกันการยึดติดระหว่างคอนกรีต
น้ำยาประสานคอนกรีต
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต – งานคอนกรีตพ่น)
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต)
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานคอนกรีตพ่น)
งานซ่อมแซมและปกป้องคอนกรีต
งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดซีเมนต์
งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดอีพ็อกซี่
น้ำยาประสานคอนกรีต
เจาะเสียบเหล็ก / ยึดเหล็กเสริมกับโครงสร้าง
เคลือบกันสนิม & ป้องกันการกัดกร่อนในคอนกรีต
งานเกราท์ เทฐานเครื่องจักร, งานยึดติด
ซีเมนต์ เกราท์
อีพ็อกซี่ เกราท์
งานระบบอัดฉีด (อีพ็อกซี่ – โพลียูรีเทน)
ระบบอัดฉีดซ่อมรอยร้าวในคอนกรีต
ระบบอัดฉีดซ่อมพื้นคอนกรีตทรุด และ ปรับสภาพดิน
งานยาแนวรอยต่อ ซ่อมแซมรอยต่อ
วัสดุยาแนวรอยต่อ, ปิดรอยต่อ
วัสดุซ่อมแซมรอยต่อ ชนิดยืดหยุ่น
งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว หยุดน้ำรั่วซึม
งานซ่อมพื้นทรุด ยกพื้นคอนกรีต
งานซ่อมพื้นทรุด
งานซ่อมแซมการทรุดตัวของดินบริเวณโครงสร้างฐานราก
งานซ่อมแซมโครงสร้าง เสริมแรงโครงสร้าง
งานที่ต้องการกำลังสูงและเซ็ทตัวเร็วพิเศษ
งานขุดเจาะด้วยเครื่องทีบีเอ็ม (TBMs) และการติดตั้งชิ้นส่วนผนังอุโมงค์สำเร็จรูป
งานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์
งานระบบกันซึม (คริสตัลไลน์)
งานระบบกันซึม และ วัสดุกันซึมรอยต่อคอนกรีต
Elastomeric Coating / Membanes
Cementitious Waterproofing
Swelling Waterstops
Water Repellents

Epoxy

DEEP POUR LONG POTLIFE2 PART
DESIGNATION
DESCRIPTION
PRINCIPLE USES
COVERAGE / YIELD
TDS
CONDUR EGLP2

A 2 component, solvent free, highly flowable, low exotherm epoxy grout with long potlife, no shrinkage & high strength, suitable for use in heavy engineering grouting applications & difficult conditions.

Suitable for grouting bridge bearing plates, machine bases such as pumps, generators, motors, turbines, compressors, fixing bolts and anchors, crane rail tracks & cavities in concrete etc.

Approx. 2000 kg/ m3

ULTRA HIGH EARLY STRENGTH
DESIGNATION
DESCRIPTION
PRINCIPLE USES
COVERAGE / YIELD
TDS
CONDUR EGHES

A solvent free 3 component high strength epoxy grout which when mixed produces a flowable material with excellent adhesion to concrete surfaces.

Used for speedy and permanent patching repairs of concrete surfaces including small honey combs, surface defects, blow holes and minor damage in roads, bridge decks, runways and precast units.

Approx.2,100 kg/m3

GENERAL PURPOSE
DESIGNATION
DESCRIPTION
PRINCIPLE USES
COVERAGE / YIELD
TDS
CONDUR EG

A flowable, 3 component pourable epoxy grout.

For grouting bridge bearings, machine bases, fixing bolts & anchors, crane rail tracks, cavities in concrete etc.

Approx. 2100 kg/ m3

UNDER WATER
DESIGNATION
DESCRIPTION
PRINCIPLE USES
COVERAGE / YIELD
TDS
CONDUR UEG

Underwater epoxy grout.

Designed for use in underwater or tidal zones in areas such as bridge & quay columns, concrete pilling, slipways, dams & other underwater structures.

Approx. 2100 kg/ m3

Epoxy

DEEP POUR LONG POTLIFE2 PART

DESIGNATION : CONDUR EGLP2

DESCRIPTION :A 2 component, solvent free, highly flowable, low exotherm epoxy grout with long potlife, no shrinkage & high strength, suitable for use in heavy engineering grouting applications & difficult conditions.

PRINCIPLE USESSuitable for grouting bridge bearing plates, machine bases such as pumps, generators, motors, turbines, compressors, fixing bolts and anchors, crane rail tracks & cavities in concrete etc.

COVERAGE / YIELD :Approx. 2000 kg/ m3

VERY HIGH STRENGTH 2 PART

DESIGNATION : CONDUR EGHES

DESCRIPTION : A solvent free 3 component high strength epoxy grout which when mixed produces a flowable material with excellent adhesion to concrete surfaces.

PRINCIPLE USES : Used for speedy and permanent patching repairs of concrete surfaces including small honey combs, surface defects, blow holes and minor damage in roads, bridge decks, runways and precast units.

COVERAGE / YIELD : Approx. 2,100 kg/ m3

GENERAL PURPOSE

DESIGNATION : CONDUR EG

DESCRIPTION :A flowable, 3 component pourable epoxy grout.

PRINCIPLE USESFor grouting bridge bearings, machine bases, fixing bolts & anchors, crane rail tracks, cavities in concrete etc.

COVERAGE / YIELD :Approx. 2100 kg/ m3

UNDER WATER

DESIGNATION : CONDUR UEG

DESCRIPTION :Underwater epoxy grout.

PRINCIPLE USESDesigned for use in underwater or tidal zones in areas such as bridge & quay columns, concrete pilling, slipways, dams & other underwater structures.

COVERAGE / YIELD :Approx. 2100 kg/ m3

Share