งานยกพื้นและปรับระดับพื้นคอนกรีด / ถนนคอนกรีตที่ทรุดตัว

ซ่อมพื้นทรุด, ยกพื้นคอนกรีต ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด จากคอร์มิกซ์

วิธีการเดิมในการแก้ไขปัญหาการทรุดตัวขององค์อาคาร, ฐานราก และโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ด้วยวัสดุพื้นฐานชนิดซีเมนต์อาจมีผลลัพธ์ที่หลากหลายและอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาจากสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา รวมถึงการทรุดของพื้นคอนกรีตอาจเกิดขึ้นได้อีก
คอนไทน์ สแลบ ลิฟท์ เป็นวิธีการแก้ปัญหาสำหรับการรักษาเสถียรภาพของดินและการยกพื้นเพื่อปรับระดับคอนกรีต ด้วยเทคโนโลยีโพลียูรีเทนล่าสุด จากคอร์มิกซ์

คอนไทท์ สแลบ ลิฟท์ (Click TDS)

คอนไทท์ สแลบ ลิฟท์ เป็นเทคโนโลยี ซ่อมพื้นทรุด ปรับยกระดับพื้นคอนกรีตที่ทรุดตัว แบบถาวร สามารถทำปฏิกิริยาได้อย่างรวดเร็ว ไม่หดตัว เป็นโซลูชั่นยกพื้นคอนกรีตที่สะอาด รวมถึงรักษาเสถียรภาพในดิน ด้วยคุณสมบัติของโฟมชนิดที่ให้ความแข็งแกร่งสูง จึงเป็นการซ่อมคอนกรีตที่ทรุดตัวได้อย่างถาวร

คอนไทท์ สแลบลิฟท์ คือ?

 • โพลียูรีเทน (โฟม)
 • โพลีเมอร์จะขยายตัวเมื่อถูกฉีดลงไปในบริเวณที่ต้องการซ่อมแซม
 • สามารถทำการอัดฉีดผ่านท่อได้ในระดับความลึกถึง 8 เมตร
 • มีการมอนิเตอร์ระหว่างการฉีดวัสดุเพื่อความแม่นยำอย่างต่อเนื่อง
 • ช่วยให้บริเวณชั้นดินอ่อนอัดแน่นขึ้น
 • ช่วยเติมเต็มช่องว่างหรือโพรงในดิน
 • ช่วยยกและปรับระดับพื้น
 • ช่วยให้ดินมีความแข็งแกร่ง
 • คืนกำลังแบกทานให้ชั้นดิน
 • เป็นไฮไดรโพลิเมอร์ ชนิดความหนาแน่นสูง

คอนไทท์ สแลบ ลิฟท์ ทำงานอย่างไร?

คอนไทท์ สแลบ ลิฟท์ เป็น โพลียูรีเทนโฟม (2 ส่วนผสม)  สำหรับยกพื้นคอนกรีตและรักษาเสถียรภาพดิน

คอนไทท์ สแลบ ลิฟท์ สามารถใช้สำหรับยกพื้นคอนกรีตและรักษาเสถียรภาพของดิน โดยการปรับปรุงกำลังรับน้ำหนักของดินเดิมที่หลวม โดยคอนไทท์ สแลบ ลิฟท์ จะเข้าไปแทนที่ช่องว่างในดินทั้งขนาดเล็กและใหญ่ รวมถึงรอยแตกและรอยแยก

คอนไทท์ สแลบ ลิฟท์ จะถูกฉีดเข้าไปในดินตามความลึกที่ต้องการเพื่อให้บริเวณที่ทรุดตัวนั้นมีความสามารถในการแบกรับน้ำหนัก และเพิ่มความหนาแน่น, ความแข็งแรงให้กับดินด้วย โพลียูรีเทนโฟมชนิดแข็งที่ให้กำลังสูง ซึ่งจะเข้าไปไล่น้ำในดินหรือ ทำปฏิกิริยากับน้ำ, ทำให้ดินมีความหนาแน่น ก่อนที่วัสดุจะยกโครงสร้างขึ้นตามแนว, ระดับเดียวกัน

คอนไทท์ สแลบ ลิฟท์ ดีกว่า วัสดุซ่อมพื้นทรุด ยกระดับพื้นคอนกรีต ชนิดอื่นอย่างไร?

 • เป็นเรซินที่ปราศจากสารก่อมะเร็ง
 • ปราศจากตัวทำละลาย (Solvent)
 • สามารถปรับเวลาในการทำปฏิกิริยาของสารได้ตามความต้องการ
 • ผสมง่าย 1: 1 โดยปริมาตร
 • ราคาถูกกว่าวิธีการซ่อมแบบเดิมๆ
 • สามารถใช้งานได้ในสภาพแห้งหรือเปียก
 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.
 • สามารถเปิดหน้างานได้ภายในเวลา 15 นาที
 • ขยายตัว 20-30 ครั้งแบบไม่จำกัด
 • มีความแข็งแรงสูง
 • ไม่มีการหดตัว
 • ยึดเกาะได้ดีทั้งดินและคอนกรีต
 • หยุดการพังทลายของน้ำ
 • สามารถยกพื้นได้อย่างตรงจุดที่ต้องการ

ซ่อมพื้นทรุด ยกพื้นคอนกรีต, พื้นถนน ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด
คอนไทท์ สแลบ ลิฟท์ ดีกว่าวิธีเดิมอย่างไร?

 • ไม่มีการขุด
 • เพิ่มความหนาแน่น และ ความแข็งแกร่งของดิน
 • แทนที่น้ำในดิน ทำให้ดินมีความหนาแน่นขึ้น
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ไม่กระทบหน้างาน ใช้เวลาในการทำงานสั้น รวดเร็ว เสียงไม่ดังรบกวน
 • ไม่กระทบกระเทือนต่อสินทรัพย์หน้างานต่างๆ, ไม่กระทบต่อสายการผลิต
 • วัสดุทำปฏิกิริยารวดเร็ว, รับกำลังอัดสูง
 • หยุดการเคลื่อนที่ของน้ำใต้ดิน
 • เสริมความแข็งแรงให้โครงสร้างใต้ดิน
 • เป็นการปรับปรุงคุณภาพดิน, อุดโพรง, ช่องว่างในชั้นดิน และหยุดน้ำที่แทรกซึมในชั้นดินในขั้นตอนเดียว

การยกพื้นและปรับระดับพื้นคอนกรีตด้วยวิธีเดิม เป็นอย่างไร?

 1. ไม่มีประสิทธิภาพในการยกพื้น ปรับระดับ ผลลัพธ์ไม่น่าพึงพอใจ
 2. เป็นโซลูชั่นระยะสั้น ปัญหาเดิมจะเกิดซ้ำอีกในอนาคต
 3. ก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา
 4. เป็นการเพิ่มภาระน้ำหนักให้มากขึ้น (ในขณะที่โพลีเมอร์น้ำหนักจะเบากว่าถึง 90%)
 5. พื้นที่ทำงานไม่เป็นระเบียบ กระทบต่อการทำงาน / สายการผลิตได้
 6. เสียงดัง รบกวนการทำงาน
 7. สารเคมีอาจถูกชะล้างก่อให้เกิดมลพิษได้
 8. ใช้วัสดุในการซ่อมแซมมาก

คอนไทท์ สแลบ ลิฟท์ สามารถแก้ปัญหาพื้นทรุดกับพื้นที่ใดได้บ้าง?

 • ศูนย์กระจายสินค้า / คลังสินค้า / ท่าเรือบริการตู้สินค้า
 • งานฐานรากเครื่องจักร พื้นโรงงาน
 • พื้นถนนคอนกรีต
 • งานสะพาน
 • แท็กซี่เวย์/ รันเวย์
 • ฐานรากทางรถไฟ
 • บ่อพักน้ำฝนใต้ดิน
 • กำแพงกันคลื่น
 • ไซโล

ขั้นตอนการทำงานด้วย คอนไทท์ สแลบ ลิฟท์

การฉีดเรซิน เพื่อการยกพื้น / ปรับระดับพื้นคอนกรีตให้ได้ระดับเดิม

null
ฉีด คอนไทท์ สแลบ ลิฟท์ เพื่อเติมช่องว่างด้านล่างของพื้นคอนกรีต
null
คอนไทท์ สแลบ ลิฟท์ เมื่อถูกฉีดไปใต้คอนกรีตจะขยายตัวและไหลใต้โพรงใต้ดินเพื่อเติมเต็มช่องว่างใต้ดินและดันพื้นคอนกรีตที่ทรุดให้ยกตัวขึ้นเท่ากับระดับเดิม
null
การขยายตัวของ คอนไทท์ สแลบ ลิฟท์ เพื่อยกพื้นคอนกรีตจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยระดับเลเซอร์ หลังจากการฉีดคอนไทท์ แสลบ ลิฟท์ จนสามารถปรับระดับเท่ากับระดับเดิมได้แล้ว จะสามารถเปิดหน้างานได้ภายใน 15 นาที

วิธีการทำงานด้วย คอนไทท์ สแลบ ลิฟท์

 • เจาะรูในบริเวณที่พื้นทรุด หรือ ดินที่ทรุดให้มีระยะห่างกัน 30 cm
 • เชื่อมต่อหัวฉีกกับแพ็คเกอร์
 • เปิดวาวล์ Part A และ Part  B และเริ่มฉีดตรงบริเวณที่ต้องการ
 • ฉีด สแลบ ลิฟท์ จนกว่าน้ำที่ ไหลออกมาจะหยุด และพื้นยกตัวขึ้นตามลำดับ
 • ปิดวาวล์ และ หยุดการเชื่อมต่อกับ แพ็คเกอร์ จากหัวผสม
 • เมื่อฉีดเสร็จแนะนำให้ Contite PU Purge ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ
แนะนำให้ใช้ เครื่องฉีด injection แบบ 2 ส่วนผสม เช่น Graco Reactor E-30 ที่สายที่สายและหัวฉีดเชื่อมต่อกัน Inject โดยมีอัตราส่วนส่วน 1: 1 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการอุดตันของหัวฉีดด้วย คอนไทท์ พียู เพิร์จ
Share