ผลิตภัณฑ์ / ประเภทการใช้งาน

งานคอนกรีต-วัสดุเสริมสำหรับงานคอนกรีต
น้ำยาบ่ม & น้ำยาทาแบบ
น้ำยาหน่วงคอนกรีต & วัสดุป้องกันการยึดติดระหว่างคอนกรีต
น้ำยาประสานคอนกรีต
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต – งานคอนกรีตพ่น)
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต)
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานคอนกรีตพ่น)
งานซ่อมแซมและปกป้องคอนกรีต
งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดซีเมนต์
งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดอีพ็อกซี่
น้ำยาประสานคอนกรีต
เจาะเสียบเหล็ก / ยึดเหล็กเสริมกับโครงสร้าง
เคลือบกันสนิม & ป้องกันการกัดกร่อนในคอนกรีต
งานเกราท์ เทฐานเครื่องจักร, งานยึดติด
ซีเมนต์ เกราท์
อีพ็อกซี่ เกราท์
งานระบบอัดฉีด (อีพ็อกซี่ – โพลียูรีเทน)
ระบบอัดฉีดซ่อมรอยร้าวในคอนกรีต
ระบบอัดฉีดซ่อมพื้นคอนกรีตทรุด และ ปรับสภาพดิน
งานยาแนวรอยต่อ ซ่อมแซมรอยต่อ
วัสดุยาแนวรอยต่อ, ปิดรอยต่อ
วัสดุซ่อมแซมรอยต่อ ชนิดยืดหยุ่น
งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว หยุดน้ำรั่วซึม
งานซ่อมพื้นทรุด ยกพื้นคอนกรีต
งานซ่อมพื้นทรุด
งานซ่อมแซมการทรุดตัวของดินบริเวณโครงสร้างฐานราก
งานซ่อมแซมโครงสร้าง เสริมแรงโครงสร้าง
งานที่ต้องการกำลังสูงและเซ็ทตัวเร็วพิเศษ
งานขุดเจาะด้วยเครื่องทีบีเอ็ม (TBMs) และการติดตั้งชิ้นส่วนผนังอุโมงค์สำเร็จรูป
งานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์
งานระบบกันซึม (คริสตัลไลน์)
งานระบบกันซึม และ วัสดุกันซึมรอยต่อคอนกรีต
Elastomeric Coating / Membanes
Cementitious Waterproofing
Swelling Waterstops
Water Repellents

ระบบกันซึมถาวร (คริสตัลไลเซชั่น)

คอร์มิกซ์ ยังคงรักษาตำแหน่งความเป็นผู้นำ ในการนำเสนอความล้ำหน้าของระบบกันซึมด้วยโซลูชั่นที่คุ้มค่าและคุณค่าด้านวิศวกรรมในป้องกันการรั่วซึมได้ยาวนานยิ่งขึ้น สำหรับโครงการก่อสร้างใหม่และโครงการซ่อมแซมโครงสร้างเดิม

วัสดุกันซึมจากคอร์มิกซ์พร้อมที่จะตอบสนองทุกความต้องการของผู้รับเหมาก่อสร้างรุ่นใหม่ ด้วยการนำเสนอโซลูชั่นที่ทันสมัย ได้แก่

คอนไทท์ ซีล เอซีซีไอ: หนึ่งเดียวของระบบกันซึมที่ ไม่ต้องบ่มน้ำ

  • ป้องกันการรั่วซึมตลอดอายุคอนกรีต
  • เป็นระบบกันซึมที่บ่มคอนกรีตด้วยอากาศ (Air Curing) ไม่ต้องบ่มน้ำ
  • ประหยัดเวลา เพราะไม่ต้องบ่มน้ำ ทำงานเร็วกว่าระบบปกติถึง 48 ชม.
  • ไม่มีการรั่วไหลของน้ำเพราะไม่ต้องบ่มคอนกรีต
  • ทำงานได้แม้ในอุณหภูมิที่ต่ำถึง -4 องศาเซลเซียส

คอร์มิกซ์ เอชทูโอ สต็อป พลัส ซีไอ: กันซึมที่เพิ่มพลังปกป้องคอนกรีตได้ถึง 2 ต่อ

  • พลังปกป้อง1: ป้องกันการรั่วซึม ตลอดอายุคอนกรึต
  • พลังปกป้อง 2: ป้องกันการกัดกร่อนในคอนกรีต

คอนไทท์ เอชทูโอ สต็อป เป็นวัสดุกันซึม/เพิ่มประสิทธิภาพคอนกรีต คุณภาพสูง (มีทั้งแบบน้ำและแบบผง) ที่รวมคุณสมบัติในการปกป้องสองแบบเข้าด้วยกันในวัสดุเดียว คือ ป้องกันการรั่วซึมตลอดอายุคอนกรีต และ ป้องกันการกัดกร่อนในคอนกรีต

คอนไทท์ เอช เอช เอช : เทคโนโลยีกันซึม แบบ 3 ประสาน กันซึมทุกมิติ

  • Hydrophilic คุณสมบัติของสารที่ชอบน้ำ ของระบบคริสตัลไลน์ ทำหน้าที่ปกป้องตลอดอายุคอนกรีต
  • Hydrophobic คุณสมบัติของสารที่ไม่ชอบน้ำ จึงช่วยลดการแทรกซึมของน้ำที่จะเข้ามาในคอนกรีต
  • Hygroscopic คุณสมบัติในการดูดความชื้น ที่ผสมในคอนไทท์ เอชเอชเอช จึงช่วยดูดความชื้นจากอากาศบริเวณผิวคอนกรีต

ด้วยกลไกการทำงานซีเมนต์ทากันซึมแบบตกผลึกแบบ 3 ประสาน จาก 3 คุณสมบัติของสารพิเศษในคอนไทท์ เอชเอชเอช (hydrophilic, hydrophobic and hygroscopic) ทำให้คอนกรีตมีความทนทาน มีประสิทธิภาพในการป้องกันสารเคมีที่เกิดจากน้ำ, การละลายของน้ำแข็ง (ในประเทศที่มีภูมิอากาศหนาวเย็นจัด) ฯลฯ จึงปกป้องและกันซึมได้ตลอดอายุคอนกรีต

DESIGNATION
DESCRIPTION
PRINCIPLE USES
TDS
CONTITE

A unique chemical treatment for permanent concrete corrosion protection and waterproofing by crystallization in liquid for. Penetrates the concrete to from a subsurface waterproof membrane.

Waterproofing & sealing of roof decks, bridge decks, concrete storage tanks, car parks, podiums ets.

CONTITE HHH

A unique triple action water based and spray applied waterproofing using water repellent and crystalline technology. Prolongs the life span of all concrete structures.

Waterproofing & sealing of roof decks, bridge decks, concrete storage tanks. car parks, podiums, air port runways, highways etc.

CONTITE SEAL

A unique chemical treatment for concrete corrosion protection and waterproofing by crystallization. Manufactured in the form a dry powder compound Contite Seal protects and waterproofs concrete by the process of osmosis.

Waterproofing & sealing of concrete areas of application sewage and waste water treatment tanks, reservoirs, tunnels, manholes, caissons , underground vaults and structures, foundations, parking decks, planter boxes, water tanks  and swimming pools.

CONTITE SEAL AC

A unique surface applied crystalline permanent waterproofing slurry that penetrates the concrete to form a subsurface waterproof membrance requiring no curing. Anti freeze version also available for below freezing applications.

Corrosion protection and waterproofing of concrete tunnels, reservoirs, water tanks, waste water tanks, manholes, pipes and basements etc. No curing required.

CONTITE SEAL ACCI

A unique surface applied crystalline permanent waterproofing slurry that penetrates the concrete to form a subsurface waterproof membrane requiring no curing. Anti-freeze version also available for below freezing applications. In addition reinforcing steel is protected from corrosion by the addition of a corrosion inhibitor.

Corrosion protection and waterproofing of concrete tunnels, reservoirs, water tanks, waste water tanks, manholes, pipes and basements etc. No curing required.

No curing required.

CONTITE SEAL MORTAR

A crystalline cementitious ready to use waterproof motar for repairing & sealing concrete.

Use inclue filling of reglets at joints & covers, filling of tie holes, patching construction joints, filling of routed out cracks and repairing of spalled & honeycombed sections of concrete.

CONTITE CFM

A  single component high performance flexible waterproofing membrane incorporating reactive crystalline waterproofing technology for the protection of various concrete structures including tunnels, underground stations, shafts, caverns, basements .

waterproof membrane with reactive crystalline subsurface waterproofing. Contite CFM may be applied to number of substrates and where sandwiched between two layers of structural concrete including: • Basements. • Subway stations. • Shotcrete tunnel and cavern linings.

CONCRETE ADMIXTURES
DESIGNATION
DESCRIPTION
PRINCIPLE USES
TDS
CORMIX H2O STOP

A concrete admixture for permanent waterproofing & concrete corrosion protection by crystallisation. In both liquid & powder form.

For all types of waterproofing & concrete corrosion protection. Basements, water tanks, roofs, reservoirs, waste water plants, marine structures etc.

CORMIX H2O STOP + CI

A concrete admixture for permanent waterproofing & concrete corrosion protection by crystallisation. In both liquid & powder form. In addition reinforcing steel is protected from corrosion by the addition of a corrosion inhibitor.

For all types of waterproofing & concrete corrosion protection. Basements, water tanks, roofs, reservoirs, waste water plants, marine structures etc.

JOINTS
DESIGNATION
DESCRIPTION
PRINCIPLE USES
TDS
CONTITE SEAL MORTAR

A crystalline cementitious ready to use waterproof mortar for repairing & sealing concrete.

Uses include filling of reglets at joints & tie holes, patching construction joints, routed out cracks and repairing of spalled & honeycombed sections of concrete.

CONTITE WATERSTOP

A flexible swelling waterstop for concrete construction joints.Replaces conventional water stops.

For sealing of penetrations through concrete & construction joints, areas of application include: tunnels,basements, culverts,underground structures,pools, reservoirs etc.

Share