ผลิตภัณฑ์ / ประเภทการใช้งาน

งานคอนกรีต-วัสดุเสริมสำหรับงานคอนกรีต
น้ำยาบ่ม & น้ำยาทาแบบ
น้ำยาหน่วงคอนกรีต & วัสดุป้องกันการยึดติดระหว่างคอนกรีต
น้ำยาประสานคอนกรีต
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต – งานคอนกรีตพ่น)
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต)
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานคอนกรีตพ่น)
งานซ่อมแซมและปกป้องคอนกรีต
งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดซีเมนต์
งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดอีพ็อกซี่
น้ำยาประสานคอนกรีต
เจาะเสียบเหล็ก / ยึดเหล็กเสริมกับโครงสร้าง
เคลือบกันสนิม & ป้องกันการกัดกร่อนในคอนกรีต
งานเกราท์ เทฐานเครื่องจักร, งานยึดติด
ซีเมนต์ เกราท์
อีพ็อกซี่ เกราท์
งานระบบอัดฉีด (อีพ็อกซี่ – โพลียูรีเทน)
ระบบอัดฉีดซ่อมรอยร้าวในคอนกรีต
ระบบอัดฉีดซ่อมพื้นคอนกรีตทรุด และ ปรับสภาพดิน
งานยาแนวรอยต่อ ซ่อมแซมรอยต่อ
วัสดุยาแนวรอยต่อ, ปิดรอยต่อ
วัสดุซ่อมแซมรอยต่อ ชนิดยืดหยุ่น
งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว หยุดน้ำรั่วซึม
งานซ่อมพื้นทรุด ยกพื้นคอนกรีต
งานซ่อมพื้นทรุด
งานซ่อมแซมการทรุดตัวของดินบริเวณโครงสร้างฐานราก
งานซ่อมแซมโครงสร้าง เสริมแรงโครงสร้าง
งานที่ต้องการกำลังสูงและเซ็ทตัวเร็วพิเศษ
งานขุดเจาะด้วยเครื่องทีบีเอ็ม (TBMs) และการติดตั้งชิ้นส่วนผนังอุโมงค์สำเร็จรูป
งานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์
งานระบบกันซึม (คริสตัลไลน์)
งานระบบกันซึม และ วัสดุกันซึมรอยต่อคอนกรีต
Elastomeric Coating / Membanes
Cementitious Waterproofing
Swelling Waterstops
Water Repellents

งานซ่อมรอยแตกร้าว หยุดน้ำรั่วซึม

คอร์มิกซ์ ได้พัฒนาเคมีภัณฑ์ สำหรับงานเกราท์ เพื่อปิดรอยแตกร้าว ทั้งในสภาวะที่แห้ง เปียกชื้น รวมถึงวัสดุหยุดน้ำรั่วรุนแรงที่มีแรงดันสูง ระบบงานซ่อมรอยแตกร้าวและหยุดน้ำรั่วซึมของคอร์มิกซ์ ช่วยปิดรอยแตกร้าว, รอยรั่วซึม, ปิดรอยต่อร่องคอนกรีต,  หยุดการรั่วไหล หยุดการรั่วซึมในระบบท่อต่างๆ  สร้างเสถียรภาพและปรับปรุงดิน ป้องกันแรงดันน้ำจากการขยายตัวจากรอยแยกในจุดบกพร่องที่สำคัญ ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับโครงสร้าง

การปิดรอยแตกร้าวด้วย วัสดุโฟม เรซิ่น และเจล จะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากปัญหาการซึมผ่านของน้ำในโครงสร้างใต้ดิน โดยจะปิดรอยแตกราวและทำปฎิกิริยาเพื่อไล่น้ำและเป็นการปิดรอยแตกร้าว  และหยุดน้ำรั่วไหลรุนแรงในโครงสร้างได้อย่างถาวร

สาเหตุของการเกิดรอยร้าว รอยรั่ว

ชนิดของรอยรั่วและขนาดของรอยร้าวจะเป็นตัวบ่งชี้วิธีการแก้ไขปัญหาและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ซ่อมได้ดีที่สุด ฝ่ายเทคนิคบริการของคอร์มิกซ์พร้อมที่จะให้คำแนะนำและเลือกโซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานของคุณ

การแก้ไขปัญหารอยร้าว

 • รอยแตกร้าวเล็กๆ ที่มีน้ำซึมไหลออกมา สามารถใช้โพลียูรีเทน เรซิ่น และ โฟม ที่มีความหนืดต่ำมากๆ ฉีดโฟมกันน้ำร่วมกัน หรือ ใช้ คอนไทท์ พียูอี 400/อี401 ชนิด 2 in 1 ได้เช่นกัน

คอร์มิกซ์ มีผลิตภัณฑ์ฉีดโฟมกันน้ำรั่วเพื่อปิดรอยร้าว ทั้งชนิดที่เป็นโพลียูรีเทนและอีพ็อกซี่ (การแตกร้าวที่ไม่มีน้ำรั่วซึม) สำหรับรอยแตกร้าว(Hairline Crack)

 • สำหรับการหยุดน้ำชนิดน้ำรั่วรุนแรง ควรใช้ผลิตภัณฑ์ฉีดโฟมกันน้ำรั่วที่ทำปฏิกิริยาหยุดน้ำได้อย่างรวดเร็ว ชนิดเจลหรือโฟม ซึ่งมีคุณสมบัติทำปฏิกิริยาหยุดน้ำได้อย่างรวดเร็วมาก และน้ำไม่สามารถชะล้างผลิตภัณฑ์ออกไปได้ (เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะไปรวมตัวกับน้ำกลายเป็นเจล และเมื่อวัสดุไหลผ่านช่องว่างระหว่างดินก็จะไปรวมตัวกับดินหรือทรายช่วยให้ดินหรือทรายจับตัวกันแน่นขึ้น)  วัสดุนี้สามารถใช้ร่วมกับซีเมนต์ปลั๊กได้ และยังใช้ในขั้นตอนหยุดน้ำก่อนทำการเกราท์ หรือ หยุดน้ำด้วยวิธีโอคุม (Oakum) ได้ด้วยเช่นกัน

 


VDO: Cormix_Contite G600 by Oakum Technique 2012

นอกเหนือจากนั้นแล้วผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับการหยุดน้ำรั่วชนิดรุนแรง ต้องมีคุณสมบัติในการขยายตัวในอัตราที่สูงมากเพื่อเติมเต็มช่องว่างขนาดใหญ่ในดินหรือโพรงที่อยู่ใต้ดิน ทั้งนี้เพื่อสนองตอบความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจของโครงการด้วยเช่นกัน

โซลูชั่นสำหรับงานซ่อมแซมรอยร้าว รอยรั่ว สามารถใช้ได้กับโครงสร้างต่างๆ ดังนี้

 • เขื่อน
 • อุโมงค์
 • สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
 • กำแพงกันคลื่น กำแพงกั้นน้ำ กำแพงกันดิน
 • ระบบโครงสร้างใต้ดินทุกประเภท
 • สระว่ายน้ำ
 • แทงค์
 • อุโมงค์
 • งานโครงสร้างใต้ดินต่างๆ

 

โซลูชั้นงานปิดรอยแตกร้าว รอยรั่ว หยุดน้ำรั่วซึม

ประเภทของรอยแตกร้าว รอยรั่ว ผลิตภัณฑ์ TDS
รอยแตกร้าวที่เคลื่อนตัวได้
(พื้นที่แห้ง)
คอนไทท์ พียูอี 200/201
คอนดัวร์ เอสซีซี
รอยร้าวที่ไม่เคลื่อนตัว/หยุดนิ่ง (พื้นที่แห้ง)
คอนไทท์ พียูอี 300/301
คอนดัวร์ เอสซี
รอยร้าวที่มีน้ำหยด/ไหลซึม (ไม่รุนแรง)
ใช้คอนไทท์ พียูอี100/อี101 เพื่อหยุดน้ำ
จากนั้นใช้ คอนไทท์ พียูอี 200/อี201 เพื่อปิดรอยร้าว
รอยแตกร้าวที่มีน้ำรั่ว (มีแรงดันสูง)
คอนไทท์ พียูอี 100/อี101
คอนไทท์ พียูอี 400/อี401
คอนไทท์ จี600
หยุดน้ำรั่วไหลรุนแรง (ถาวร)
คอนไทท์ จี600
Share