วิสัยทัศน์ คอร์มิกซ์


คอร์มิกซ์ ออกแบบการบริหารจัดการเพื่อให้มีความคล่องตัวสูง จึงสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงศักยภาพในการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ สู่อุตสาหกรรมก่อสร้างได้อย่างต่อเนื่อง

ผู้นำ ด้านเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง

คอร์มิกซ์ มีโซลูชั่นที่ดีเยี่ยม พร้อมทีมเทคนิคที่เข้าใจระบบงานก่อสร้างและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความสำเร็จในวันนี้ สะท้อนให้เห็นจากจำนวนโครงการขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ คอร์มิกซ์ เช่น งานสนามบิน งานระบบรถไฟ งานก่อสร้างใต้ดิน งานอุโมงค์ งานสร้างเขื่อน โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า โรงงานบำบัดน้ำเสีย ท่าเรือ ทางหลวงขนาดใหญ่ งานโครงสร้างโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงงานสร้างอาคารขนาดใหญ่