คอร์มิกซ์ เปิดหลักสูตรคอร์สฝึกอบรมและปฏิบัติรุ่นที่ 1 โอกาสขยายธุรกิจในงานซ่อมแซมสำหรับแอพพลิเคเตอร์

เมื่อเร็วๆนี้ คอร์มิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จัดกิจกรรม workshop ฝึกอบรม “Cormix Repairing 360° / งานซ่อมโครงสร้างคอนกรีต” ให้กับแอพพลิเคเตอร์ที่สนใจการติดตั้งวัสดุงานซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีต โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญวัสดุเคมีภัณฑ์ก่อสร้างจากทีมบริการด้านเทคนิคช่วยเสริมความรู้ด้านการใช้งานทั้งทางด้านภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ พร้อมกับให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ลงมือปฏิบัติในการใช้งานจริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งานของวัสดุ จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานที่หน้างาน และสามารถต่อยอดในการขยายธุรกิจงานซ่อมแซมคอนกรีตที่กำลังเติบโต ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท คอร์มิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล, กรุงเทพมหานคร

Read more...

คอร์มิกซ์ เสนอนวัตกรรมการป้องกันการเสียหายจากการกัดกร่อนของคอนกรีตสำหรับการก่อสร้างในงานอบรมนวัตกรรมปูนสำเร็จรูปเพื่อการก่อสร้างอย่างยั่งยืน ร่วมกับสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

เมื่อเร็วๆนี้ คอร์มิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล นำเทคโนโลยีและวิธีการป้องกันการเสียหายจากการกัดกร่อนของคอนกรีตด้วยการเลือกใช้สารยับยั้งป้องกันกัดกร่อน (Corrosion Inhibitor) สำหรับงานก่อสร้างในงาน “นวัตกรรมปูนสำเร็จรูปเพื่อการก่อสร้างอย่างยั่งยืน” โดยมีผู้เชี่ยวชาญฝ่ายบริการด้านเทคนิคมาร่วมแบ่งปันความรู้ในงานนี้ ทั้งนี้ คอร์มิกซ์ได้นำสินค้าในกลุ่มงานซ่อมแซมคอนกรีตที่มีสารยับยั้งป้องกันกัดกร่อน (Corrosion Inhibitor) มาร่วมแสดงสาธิตการใช้งาน และออกบูธแสดงสินค้าภายในงาน ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

Read more...