ผลิตภัณฑ์ / ประเภทการใช้งาน

งานคอนกรีต-วัสดุเสริมสำหรับงานคอนกรีต
น้ำยาบ่ม & น้ำยาทาแบบ
น้ำยาหน่วงคอนกรีต & วัสดุป้องกันการยึดติดระหว่างคอนกรีต
น้ำยาประสานคอนกรีต
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต – งานคอนกรีตพ่น)
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต)
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานคอนกรีตพ่น)
งานซ่อมแซมและปกป้องคอนกรีต
งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดซีเมนต์
งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดอีพ็อกซี่
น้ำยาประสานคอนกรีต
เจาะเสียบเหล็ก / ยึดเหล็กเสริมกับโครงสร้าง
เคลือบกันสนิม & ป้องกันการกัดกร่อนในคอนกรีต
งานเกราท์ เทฐานเครื่องจักร, งานยึดติด
ซีเมนต์ เกราท์
อีพ็อกซี่ เกราท์
งานระบบอัดฉีด (อีพ็อกซี่ – โพลียูรีเทน)
ระบบอัดฉีดซ่อมรอยร้าวในคอนกรีต
ระบบอัดฉีดซ่อมพื้นคอนกรีตทรุด และ ปรับสภาพดิน
งานยาแนวรอยต่อ ซ่อมแซมรอยต่อ
วัสดุยาแนวรอยต่อ, ปิดรอยต่อ
วัสดุซ่อมแซมรอยต่อ ชนิดยืดหยุ่น
งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว หยุดน้ำรั่วซึม
งานซ่อมพื้นทรุด ยกพื้นคอนกรีต
งานซ่อมพื้นทรุด
งานซ่อมแซมการทรุดตัวของดินบริเวณโครงสร้างฐานราก
งานซ่อมแซมโครงสร้าง เสริมแรงโครงสร้าง
งานที่ต้องการกำลังสูงและเซ็ทตัวเร็วพิเศษ
งานขุดเจาะด้วยเครื่องทีบีเอ็ม (TBMs) และการติดตั้งชิ้นส่วนผนังอุโมงค์สำเร็จรูป
งานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์
งานระบบกันซึม (คริสตัลไลน์)
งานระบบกันซึม และ วัสดุกันซึมรอยต่อคอนกรีต
Elastomeric Coating / Membanes
Cementitious Waterproofing
Swelling Waterstops
Water Repellents

งานขุดเจาะด้วยเครื่องทีบีเอ็มและการติดตั้งชิ้นส่วนผนังอุโมงค์

TBM

คอร์มิกซ์ มีผลิตภัณฑ์ สำหรับงานขุดเจาะด้วยเครื่องทีบีเอ็มและการติดตั้งชิ้นส่วนผนังอุโมงค์สำเร็จรูป ดังนี้

 • จาระบี (Tail Grease) สำหรับเครื่องเจาะอุโมงค์ ทีบีเอ็ม:  คอร์มิกซ์ ทีบีเอ็ม ทีเอส 1 และ คอร์มิกซ์ ทีบีเอ็ม ทีเอส 2
  คอร์มิกซ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตรงความต้องการของเครื่องจักรและสภาพดิน ผลิตภัณฑ์จาระบี สำหรับเครื่องทีบีเอ็มของคอร์มิกซ์ สามารถปรับคุณสมบัติให้ตรงกับความต้องการของแต่ละโครงการด้วยเช่นกัน
 • วัสดุป้องกันการซึมผ่านของน้ำระหว่างรอยต่อชิ้นส่วนอุโมงค์สำเร็จรูป: คอนไทท์ วอเตอร์สต็อป ซีเจ
  คอนไทท์ วอเตอร์สต็อป ซีเจ เป็นยางบวมน้ำ เมื่อสัมผัสกับน้ำจะเกิดการกินน้ำและขยายตัว มีให้เลือกทั้งแบบที่ผสมสารทึบน้ำ และแบบธรรมดา โดยสามารถปรับได้ทั้งขนาดของยางบวมน้ำและอัตราการขยายตัวได้ตามความต้องการของแต่ละโครงการ
 • โฟมและโพลีเมอร์ปรับสภาพดิน: คอร์มิกซ์ เอสซีเอฟ ซีรี่ย์ & คอร์มิกซ์ ทีบีเอ็ม พี3
  เพื่อปรับสภาพดินให้เจาะง่ายขึ้น  โดยสามารถปรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ตามความต้องการใช้งานตามสภาพทางธรณีวิทยาได้
 • ผลิตภัณฑ์เพื่อปรับปรุงคุณภาพดินและหยุดน้ำรั่วในงานก่อสร้างใต้ดิน:
  คอนไทท์ พียูอี500/501, คอนไทท์ พียูอี700/701, คอนไทท์ จี600
  หยุดน้ำรั่วชนิดรุนแรง เพื่อให้เครื่องขุดเจาะทีบีเอ็ม ทำงานในพื้นที่ได้อย่างอย่างต่อเนื่อง สามารถปรับคุณสมบัติความเร็วในการทำปฏิกริยาหยุดน้ำได้หลากหลายตามต้องการ

ผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องเจาะอุโมงค์ ทีบีเอ็ม

ผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องเจาะอุโมงค์ ทีบีเอ็ม TDS
จาระบี สำหรับ Tail Seal เครื่องทีบีเอ็ม
คอร์มิกซ์ ทีบีเอ็ม ทีเอส 1
คอร์มิกซ์ ทีบีเอ็ม ทีเอส 2
โฟมและโพลิเมอร์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน
คอร์มิกซ์ เอสซีเอฟ 1
คอร์มิกซ์ เอสซีเอฟ 2
คอร์มิกซ์ เอสซีเอฟ 3
คอร์มิกซ์ ทีบีเอ็ม พี3
วัสดุสร้างเสถียรภาพดิน
คอนไทท์ พียูอี 500/501
คอนไทท์ พียูอี 700/70
วัสดุหยุดน้ำรั่วในงานก่อสร้างใต้ดิน
คอนไทท์ จี600
คอนไทท์ พียูอี 500/501
Share