การเสื่อมสภาพในคอนกรีต

คอนเทนต์ซีรีย์ ถูกฝา ถูกตัว เจาะลึกกลยุทธ์ ซ่อมแซมคอนกรีต เลือกวัสดุและโซลูชั่นที่ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง เป็นการร้อยเรียงเนื้อหา จาก คู่มือการซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต (Cormix: Concrete Repair Manual) เพื่อนำเสนอวิธีการซ่อมแซม, การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับข้อบกพร่องหรือพฤติกรรมคอนกรีต รวมถึงสอคล้องกับมาตรฐานสากล (EN Standard) และเป็นการซ่อมแซมอย่างถาวร ให้ความคุ้มค่าในระยะยาว ปิดตายความเสียหายก่อนเวลาหลังจากการซ่อมแซม สำหรับ Ep. 1 นี้ จะพูดถึงภาพรวมของสาเหตุการเสื่อมสภาพในคอนกรีตเพื่อทบทวนถึงสาเหตุหลักๆ ของการเสื่อมสภาพของคอนกรีต

ปฐมบทแห่งเสื่อมสภาพของคอนกรีต

การเสื่อมสภาพของคอนกรีตเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตามการเวลาและตามสภาพแวดล้อมของคอนกรีตคอนกรีตมักจะต้องเผชิญกับกระบวนการต่างๆของการเสื่อมสภาพที่ก่อให้เกิดกัดกร่อนและก่อให้เกิดความเสียหายกับโครงสร้างของคอนกรีตในที่สุด โดยอาจจะสัมผัสกับเกลือต่างๆ เช่น กลือซัลเฟต, เกลือคลอไรด์, (ฝนกรด) รวมทั้งการเสื่อมสภาพทางชีวภาพ

โดยทั่วไปคอนกรีตมีสภาพแวดล้อมที่เป็นด่างสูง (อัลคาไลน์) สูง จึงทำให้เกิดฟิล์มที่ช่วยป้องกันเหล็กเสริมไว้ไม่ให้เกิดสนิมได้ง่าย แต่อย่างไรก็ตามการเกิดสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต อาจเกิดจากการปนเปื้อนของคลอไรด์ ที่มีอยู่ในโครงสร้างคอนกรีต หรือ ในสภาพแวดล้อมรุนแรงที่เอื้อต่อการที่คลอไรด์สามารถแพร่เข้าไปในเนื้อคอนกรีตได้

ปฏิกิริยาคาร์บอเนชั่น ประตูสู่ความเสื่อมสภาพในคอนกรีต

ในขณะที่ฟิล์มช่วยปกป้องเหล็กเสริมยังมีอยู่ จะยังคงเป็นวัคซีนป้องกันไม่ให้เกิดการกัดก่อนขึ้นได้ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อคอนกรีตเกิดปฏิกิริยาคาร์บอเนชั่นจากการที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำปฏิกิริยากับแคลเซี่ยมโฮดรอกไซด์ จะทำให้ค่า PH ในคอนกรีตลดลง จึงส่งผลให้ฟิล์มที่ปกป้องเหล็กเสริมถูกทำลาย เป็นการเปิดประตูบานแรกของความเสื่อมสภาพในเหล็กเสริม

คลอไรด์ วายร้ายที่แทรกตัวเข้ามาทำลายคอนกรีต

คลอไรด์ เป็นตัวนำพาให้ให้เกิดการกัดกร่อนในคอนกรีตได้เช่นกัน แม้ว่าคอนกรีตจะอยู่ในสภาวะที่มีค่า PH สูงก็ตาม เมื่อคลอไรด์ แทรกซึมถึงเหล็กก็จะกัดกร่อนเหล็กเสริมและส่งผลต่อความเสื่อมขอคอนกรีตด้วยเช่นกัน เนื่องจากเกลือ หรือ ซัลเฟตสามารถโจมตีและสร้างความเสียหายให้กับคอนกรีตคอนกรีต โดยปฏิกิริยาไฮเดรชั่น เกิดเป็นยิปซั่ม และ Ettringite สารประกอบ ยิปซั่ม และ Ettringite ทำให้เกิดการขยายตัวของซีเมนต์เพสท์จนแตกร้าว หลังการแตกร้าว น้ำและความชื้นจะซึมผ่านรอยร้าวเหล่านี้เข้าทำลายเหล็กเสริม ทำให้เหล็กเสริมเกิดสนิม และขยายตัวดันให้คอนกรีตแตกร้าวมากยิ่งขึ้น

รวมถึงสภาวะทางทะเล เช่น โครงสร้างในทะเล หรือ ชายฝั่งทะเล ที่ต้องเผชิญกับภาวะน้ำขึ้นน้ำลงก็ทำให้คอนกรีตเสื่อมสภาพทางชีวภาพได้เช่นกัน

โดยสรุปแล้วคอนกรีตอาจสึกกร่อนได้โดยการสัมผัสหรือปนเปื้อน หลายปัจจัยคือ:

  • คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ
  • คลอไรด์ในอากาศ
  • น้ำทะเล หรือ ไอทะเล
  • เกลือที่มีอยู่ในน้ำใต้ดิน

คอนเทนต์หน้าพบกับการพิจารณาเลือกวัสดุซ่อมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน EN 1504

ถูกฝา ถูกตัว เจาะลึกกลยุทธ์ ซ่อมแซมคอนกรีต เลือกวัสดุและโซลูชั่นที่ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง คอนเทนต์ซีรีย์ ชุดใหม่ที่รวบรวมแนวคิด

วิธีการซ่อม การเลือกใช้วัสดุ ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมคอนกรีต เพื่อความเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในงานซ่อมจาก Comix Repair Manual E-BOOK ที่ตกผลึกองค์ความรู้อย่าง Expert ได้สมบูรณ์แบบ”

 

Share