ผลิตภัณฑ์ / ประเภทการใช้งาน

งานคอนกรีต-วัสดุเสริมสำหรับงานคอนกรีต
น้ำยาบ่ม & น้ำยาทาแบบ
น้ำยาหน่วงคอนกรีต & วัสดุป้องกันการยึดติดระหว่างคอนกรีต
น้ำยาประสานคอนกรีต
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต – งานคอนกรีตพ่น)
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต)
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานคอนกรีตพ่น)
งานซ่อมแซมและปกป้องคอนกรีต
งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดซีเมนต์
งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดอีพ็อกซี่
น้ำยาประสานคอนกรีต
เจาะเสียบเหล็ก / ยึดเหล็กเสริมกับโครงสร้าง
เคลือบกันสนิม & ป้องกันการกัดกร่อนในคอนกรีต
งานเกราท์ เทฐานเครื่องจักร, งานยึดติด
ซีเมนต์ เกราท์
อีพ็อกซี่ เกราท์
งานระบบอัดฉีด (อีพ็อกซี่ – โพลียูรีเทน)
ระบบอัดฉีดซ่อมรอยร้าวในคอนกรีต
ระบบอัดฉีดซ่อมพื้นคอนกรีตทรุด และ ปรับสภาพดิน
งานยาแนวรอยต่อ ซ่อมแซมรอยต่อ
วัสดุยาแนวรอยต่อ, ปิดรอยต่อ
วัสดุซ่อมแซมรอยต่อ ชนิดยืดหยุ่น
งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว หยุดน้ำรั่วซึม
งานซ่อมพื้นทรุด ยกพื้นคอนกรีต
งานซ่อมพื้นทรุด
งานซ่อมแซมการทรุดตัวของดินบริเวณโครงสร้างฐานราก
งานซ่อมแซมโครงสร้าง เสริมแรงโครงสร้าง
งานที่ต้องการกำลังสูงและเซ็ทตัวเร็วพิเศษ
งานขุดเจาะด้วยเครื่องทีบีเอ็ม (TBMs) และการติดตั้งชิ้นส่วนผนังอุโมงค์สำเร็จรูป
งานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์
งานระบบกันซึม (คริสตัลไลน์)
งานระบบกันซึม และ วัสดุกันซึมรอยต่อคอนกรีต
Elastomeric Coating / Membanes
Cementitious Waterproofing
Swelling Waterstops
Water Repellents

งานก่อสร้างใต้ดินและงานอุโมงค์

ทีมเทคนิคบริการสำหรับงานก่อสร้างใต้ดินของ คอร์มิกซ์ ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคอย่างมืออาชีพด้วยโซลูชั่นสำหรับลูกค้าเฉพาะราย      นวัตกรรมคอร์มิกซ์ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องช่วยให้มั่นใจได้ว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการของระบบงานอุโมงค์และเหมืองแร่อย่างแท้จริง ระบบต่างๆนั้น รวมถึงการรักษาเสถียรภาพของดิน การหยุดน้ำรั่วซึมในงานก่อสร้างใต้ดิน สมอยึด  การเกราท์ โฟมเพื่อปรับสภาพดิน น้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพคอนกรีตทั้งชนิดธรรมดาและคอนกรีตพ่น

ผลิตภัณฑ์สำหรับก่อสร้างใต้ดินและงานอุโมงค์

ผลิตภัณฑ์สำหรับวิธีเจาะระเบิด (Drill & Blast) TDS
สารเร่งการก่อตัวของคอนกรีต สำหรับคอนกรีตชนิดพ่น
คอร์มิกซ์ เอเอฟแอล อาร์ที วัน
คอร์มิกซ์ เอเอฟ พี
ระบบยึดเกาะคอนกรีต
คอนเกราท์ ร็อกฟิกซ์
ระบบกันซึมรอยต่อระหว่างดาดอุโมงค์
คอร์มิกซ์ เอชทูโอ สต็อป
คอร์มิกซ์ เอชทูโอ สต็อป ซีไอ
น้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับงานอุโมงค์
คอร์มิกซ์ เอสพีวันบี
คอร์มิกซ์ เอสพีโฟว์
ระบบหยุดน้ำรั่วในอุโมงค์
คอนปลั๊ก
คอนไทท์ พียูอี100/อี101
คอนไทท์ พียูอี500/501
คอนไทท์ จี600
ระบบกันซึม ชนิดน้ำ (Liquid Applied Membrane)
คอนไทท์ เอชพีดับบิวเอ็ม 
คอนไทท์ ซีเอฟเอ็ม
งานคอนกรีตชนิดพ่นและงานซ่อมแซม TDS
คอร์มิกซ์ เอเอฟแอล อาร์ทีวัน
คอร์มิกซ์ เอเอฟพี
คอนเกราท์ ร็อกฟิกซ์
งานปรับปรุงเสถียรภาพดิน TDS
คอนไทท์ พียูอี 500/501
คอนไทท์ พียูอี700/701
คอนไทท์ ซอยล์ สแตบ
Share