ผลิตภัณฑ์ / ประเภทการใช้งาน

งานคอนกรีต-วัสดุเสริมสำหรับงานคอนกรีต
น้ำยาบ่ม & น้ำยาทาแบบ
น้ำยาหน่วงคอนกรีต & วัสดุป้องกันการยึดติดระหว่างคอนกรีต
น้ำยาประสานคอนกรีต
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต – งานคอนกรีตพ่น)
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต)
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานคอนกรีตพ่น)
งานซ่อมแซมและปกป้องคอนกรีต
งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดซีเมนต์
งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดอีพ็อกซี่
น้ำยาประสานคอนกรีต
เจาะเสียบเหล็ก / ยึดเหล็กเสริมกับโครงสร้าง
เคลือบกันสนิม & ป้องกันการกัดกร่อนในคอนกรีต
งานเกราท์ เทฐานเครื่องจักร, งานยึดติด
ซีเมนต์ เกราท์
อีพ็อกซี่ เกราท์
งานระบบอัดฉีด (อีพ็อกซี่ – โพลียูรีเทน)
ระบบอัดฉีดซ่อมรอยร้าวในคอนกรีต
ระบบอัดฉีดซ่อมพื้นคอนกรีตทรุด และ ปรับสภาพดิน
งานยาแนวรอยต่อ ซ่อมแซมรอยต่อ
วัสดุยาแนวรอยต่อ, ปิดรอยต่อ
วัสดุซ่อมแซมรอยต่อ ชนิดยืดหยุ่น
งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว หยุดน้ำรั่วซึม
งานซ่อมพื้นทรุด ยกพื้นคอนกรีต
งานซ่อมพื้นทรุด
งานซ่อมแซมการทรุดตัวของดินบริเวณโครงสร้างฐานราก
งานซ่อมแซมโครงสร้าง เสริมแรงโครงสร้าง
งานที่ต้องการกำลังสูงและเซ็ทตัวเร็วพิเศษ
งานขุดเจาะด้วยเครื่องทีบีเอ็ม (TBMs) และการติดตั้งชิ้นส่วนผนังอุโมงค์สำเร็จรูป
งานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์
งานระบบกันซึม (คริสตัลไลน์)
งานระบบกันซึม และ วัสดุกันซึมรอยต่อคอนกรีต
Elastomeric Coating / Membanes
Cementitious Waterproofing
Swelling Waterstops
Water Repellents

งานก่อสร้างใต้ดินและงานอุโมงค์

ทีมเทคนิคบริการสำหรับงานก่อสร้างใต้ดินของ คอร์มิกซ์ ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคอย่างมืออาชีพด้วยโซลูชั่นสำหรับลูกค้าเฉพาะราย      นวัตกรรมคอร์มิกซ์ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องช่วยให้มั่นใจได้ว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการของระบบงานอุโมงค์และเหมืองแร่อย่างแท้จริง ระบบต่างๆนั้น รวมถึงการรักษาเสถียรภาพของดิน การหยุดน้ำรั่วซึมในงานก่อสร้างใต้ดิน สมอยึด  การเกราท์ โฟมเพื่อปรับสภาพดิน น้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพคอนกรีตทั้งชนิดธรรมดาและคอนกรีตพ่น

ผลิตภัณฑ์สำหรับก่อสร้างใต้ดินและงานอุโมงค์

ผลิตภัณฑ์สำหรับวิธีเจาะระเบิด (Drill & Blast) TDS
สารเร่งการก่อตัวของคอนกรีต สำหรับคอนกรีตชนิดพ่น
คอร์มิกซ์ เอเอฟแอล อาร์ที วัน
คอร์มิกซ์ เอเอฟ พี
ระบบยึดเกาะคอนกรีต
คอนเกราท์ ร็อกฟิกซ์
ระบบกันซึมรอยต่อระหว่างดาดอุโมงค์
คอร์มิกซ์ เอชทูโอ สต็อป
คอร์มิกซ์ เอชทูโอ สต็อป ซีไอ
น้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับงานอุโมงค์
คอร์มิกซ์ เอสพีวันบี
คอร์มิกซ์ เอสพีโฟว์
ระบบหยุดน้ำรั่วในอุโมงค์
คอนปลั๊ก
คอนปลั๊ก เอฟ
คอนไทท์ พียูอี100/อี101
คอนไทท์ พียูอี500/501
คอนไทท์ จี600
ระบบกันซึม ชนิดน้ำ (Liquid Applied Membrane)
คอนไทท์ เอชพีดับบิวเอ็ม 
คอนไทท์ ซีเอฟเอ็ม
งานคอนกรีตชนิดพ่นและงานซ่อมแซม TDS
คอร์มิกซ์ เอเอฟแอล อาร์ทีวัน
คอร์มิกซ์ เอเอฟพี
คอนเกราท์ ร็อกฟิกซ์
งานปรับปรุงเสถียรภาพดิน TDS
คอนไทท์ พียูอี 500/501
คอนไทท์ พียูอี700/701
คอนไทท์ ซอยล์ สแตบ
Share