“8 กระบวนท่าพื้นฐาน งานซ่อมแซมคอนกรีต” (3)

คอนเทนต์ซีรีย์ “ถูกฝา ถูกตัว” เจาะลึกกลยุทธ์ ซ่อมแซมคอนกรีต เลือกวัสดุและโซลูชั่นที่ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง เป็นการร้อยเรียงเนื้อหาจาก คู่มือการซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต (Cormix: Concrete Repair Manual) เพื่อนำเสนอวิธีการซ่อมแซม, การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับข้อบกพร่องหรือพฤติกรรมคอนกรีต รวมถึงสอดคล้องกับมาตรฐานสากล (EN Standard) และเป็นการซ่อมแซมอย่างถาวร ให้ความคุ้มค่าในระยะยาว

ใน Ep. 6 ที่ผ่านมาได้พาท่านไปทบทวนกระบวนยุทธพื้นฐานการซ่อมแซมคอนกรีตด้วยการพ่นคอนกรีตแบบแห้ง (Dry-mix shotcrete) และ การพ่นคอนกรีตแบบเปียก (Wet-mix shotcrete) สำหรับ Ep. ที่ 7 นี้ จะไปทบทวนอีก 2 กระบวนท่า คือ การใช้แบบหล่อและการใช้เครื่องปั๊ม (Form & Pump) และ วิธการเกรท์ แบบ (Preplaced Aggreagte)

“8 กระบวนท่าพื้นฐาน งานซ่อมแซมคอนกรีต”

กระบวนท่าที่ 5 การใช้แบบหล่อและเครื่องปั๊ม (Form & Pump)

Form & Pump คือการสร้างแบบหล่อแล้วปั๊มวัสดุซ่อมเข้าไปในโพรง ขั้นตอนก่อนการติดตั้งแบบหล่อจะต้องปรับพื้นผิวเดิมก่อน เนื่องจากอาจทำให้เกิดโพรงอากาศในระหว่างการปั๊มวัสดุซ่อม หรืออาจติดตั้งท่ออากาศ จากนั้นจึงปั๊มวัสดุซ่อมเข้าไปในแบบหล่อ

เคล็ดลับกระบวนท่าที 5: การใช้แบบหล่อและเครื่องปั๊มเหมาะกับงานซ่อมพื่นผิวแนวดิ่งและเหนือศรีษะ สำหรับการซ่อมพื้นผิวในแนวดิ่ง วัสดุซ่อมจะถูกปั๊มจากส่วนที่ต่ำไปส่วนพื้นที่สูง และเมื่อเป็นงานเหนือศรีษะคอนกรีตจะถูกปั๊มจากปลายด้านหนึ่งไปยังปลายอีกด้านหนึ่ง การทำงานในพื้นที่ใหญ่ๆ อาจต้องมีการแบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆ เพื่อควบคุมการทำงานได้ง่าย เมื่อวัสดุเต็มแบบแล้วให้เพิ่มแรงดันเพื่อเพื่อให้วัสดุซ่อมแซมแน่นตัวเกิดการสัมผัสที่สนิมกับและได้แรงยึดเหนี่ยวกับผิวคอนกรีตเดิม

กฎเหล็กด้านวัสดุ: วัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมจะต้องมีลักษณะการไหลตัวที่ดี ลักษณะการไหลที่ดีช่วยให้สามารถสูบได้ดีและการยึดวัสุดซ่อมกับโครงสร้างต้องทำให้เกิดการสัมผัสแน่นสนิทระหว่างวัสดุซ่อมใหม่กับวัสดุเดิม แรงดันของเครื่องปั๊มจะชวยทำให้เกิดรงที่จะเชื่อมวัสดุใหม่กับวัสดุเดิมเข้าด้วยกัน

วัสดุคู่กาย การใช้แบบหล่อและเครื่องปั๊ม:

Congrout FR:

Placed aggregate

คอนเกรท์ เอฟอาร์ ปูนนอนชริ้งค์ เกราท์ ชนิดพิเศษ ปกป้องคอนกรีตและเหล็กเสริมจากสนิม จึงช่วยไม่ให้คอนกรีตเสื่อมสภาพ มีความทนทาน ลดความเสียหายของโครงสร้างเมื่อคอนกรีตได้รับความร้อนสูง และไม่หดตัว

EN1504 part 9

Principle 3: Concrete Restoration (CR).

Method 3.2 Recasting with concrete or mortar

Conpatch MC :

Form and cast in place_MC

คอนแพทช์ เอ็มซี ปูนนอนชริ้งค์ เกราท์ ชนิดพิเศษ ทนต่อคลอไรด์และคาร์บอนไดออกไซด์ ไหลตัวได้ดี ให้การยึดเกาะดีเยี่ยม และไม่หดตัว เหมาะสำหรับงานซ่อมแซมคอนกรีตที่มีการใช้แบบหล่อและเครื่องปั๊ม และการเทซ่อม ในพื้นที่โครงสร้างทางทะเล, ชายฝั่ง หรือ สะพาน

EN1504 part 9

Principle 3: Concrete restoration (CR)

Method 3.2 Recasting with concrete or mortar

Principle 7: Preserving or restoring passivity (RP)

Method 7.1 Increasing cover to reinforcement with additional concrete or mortar

Method 7.2 Replacing contaminated or carbonatated concrete

Elastoclad :

Silo500

อีลาสโตแคลด วัสดุเคลือบผิวเพื่อปกป้องคอนกรีต ผสมสารยั้บยั้งกระบวนการคาร์บอเนชั่น

(Anti Carbonation) ที่เป็นสาเหตุให้คอนกรีตเสื่อมสภาพ

EN 1504 PART 9 – Principles & Methods Related to defect in concrete

Principle 1 Protection against ingress (PI)

Principle 2 Moisture control (MC)

กระบวนท่าที่ 6 – การเกรท์แบบ Preplaced aggregate

การเกรท์แบบ Preplaced aggregate คือ การนำวัสดุผสม (Aggregate) ขนาดคละขาดช่วง (Gap-graded)     ใส่ลงไปในช่องว่างระหว่างการตั้งแบบหล่อ จากนั้นทำการปั๊มวัสดุเกราท์ ที่มีความสามารถในการไหลตัวสูงเข้าไปในแบบหล่อที่มีวัสดุผสม (Aggregate) เข้าไปเติมเต็มช่องว่าง,โพรง แล้วทำการอัดแรงดัน น้ำปูนเกราท์จะเข้าไปจับตัวกับวัสดุผสมทำให้เกิดแรงยึดเหนี่ยว วิธีการน้ำจะทำให้การหดตัวของวัสดุมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยที่สุด เพราะการเข้าไปจับตัวของน้ำปุนเกราท์กับวัสดุผสมทำให้จำกัดการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของน้ำปูนในขณะที่เกิดการหดตัว จึงทำให้การหดตัวมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย

 

เคล็ดลับกระบวนท่าที่ 6:  การเกรท์แบบ Preplaced aggregate เหมาะสำหรับการทำงานในแนวตั้งและเหนือศีรษะในกรณีที่ต้องการให้มีการหดตัวของวัสดุต่ำมากถึงมากที่สุด

กฏเหล็กด้านวัสดุ: ใช้วัสดุผสม (Aggregate) ขนาดคละขาดช่วง (Gap-graded) ในอัตราส่วน (40-50% ของปริมาตรของช่องว่าง) ใช้ปูนเกราท์ที่มึคุณสมบัติปั๊มได้ ไหลตัวได้ดี วัสดุมีค่าการยึดเกาะดีเยี่ยม (โดยวัสดุอาจจะเป็นซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ หรือ เรเซิ่น) วัสดุผสมขนาด 1 นิ้ว (25 มม.) หรือ ขนาดที่ใหญ่กว่า แนะนำให้ใช้วัสดุซีเมนต์ในการติดตั้ง

วัสดุคู่กาย งานเกรท์แบบ Preplaced aggregate:

Congrout FR:

Placed aggregate

คอนเกรท์ เอฟอาร์ ปูนนอนชริ้งค์ เกราท์ ชนิดพิเศษ ปกป้องคอนกรีตและเหล็กเสริมจากสนิม จึงช่วยไม่ให้คอนกรีตเสื่อมสภาพ มีความทนทาน ลดความเสียหายของโครงสร้างเมื่อคอนกรีตได้รับความร้อนสูง และไม่หดตัว

EN1504 part 9

Principle 3: Concrete Restoration (CR).

Method 3.2 Recasting with concrete or mortar

Elastoclad :

Silo500

อีลาสโตแคลด วัสดุเคลือบผิวเพื่อปกป้องคอนกรีต ผสมสารยั้บยั้งกระบวนการคาร์บอเนชั่น (Anti Carbonation) ที่เป็นสาเหตุให้คอนกรีตเสื่อมสภาพ

EN 1504 PART 9 – Principles & Methods Related to defect in concrete

Principle 1 Protection against ingress (PI)

Principle 2 Moisture control (MCr

8 กระบวนท่าพื้นฐาน งานซ่อมแซมคอนกรีต ในครั้งหน้าจะพาท่านไปทบทวนกระบวนยุทธงานซ่อมแซมคอนกรีตโดยวิธีใช้แบบการใช้แบบหล่อและการหล่อในที่ (Form and cast-in-place) ด้วย 2 วิธีการทำงานกันครับ

Share