ผลิตภัณฑ์ / ประเภทการใช้งาน

งานคอนกรีต-วัสดุเสริมสำหรับงานคอนกรีต
น้ำยาบ่ม & น้ำยาทาแบบ
น้ำยาหน่วงคอนกรีต & วัสดุป้องกันการยึดติดระหว่างคอนกรีต
น้ำยาประสานคอนกรีต
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต – งานคอนกรีตพ่น)
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต)
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานคอนกรีตพ่น)
งานซ่อมแซมและปกป้องคอนกรีต
งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดซีเมนต์
งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดอีพ็อกซี่
น้ำยาประสานคอนกรีต
เจาะเสียบเหล็ก / ยึดเหล็กเสริมกับโครงสร้าง
เคลือบกันสนิม & ป้องกันการกัดกร่อนในคอนกรีต
งานเกราท์ เทฐานเครื่องจักร, งานยึดติด
ซีเมนต์ เกราท์
อีพ็อกซี่ เกราท์
งานระบบอัดฉีด (อีพ็อกซี่ – โพลียูรีเทน)
ระบบอัดฉีดซ่อมรอยร้าวในคอนกรีต
ระบบอัดฉีดซ่อมพื้นคอนกรีตทรุด และ ปรับสภาพดิน
งานยาแนวรอยต่อ ซ่อมแซมรอยต่อ
วัสดุยาแนวรอยต่อ, ปิดรอยต่อ
วัสดุซ่อมแซมรอยต่อ ชนิดยืดหยุ่น
งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว หยุดน้ำรั่วซึม
งานซ่อมพื้นทรุด ยกพื้นคอนกรีต
งานซ่อมพื้นทรุด
งานซ่อมแซมการทรุดตัวของดินบริเวณโครงสร้างฐานราก
งานซ่อมแซมโครงสร้าง เสริมแรงโครงสร้าง
งานที่ต้องการกำลังสูงและเซ็ทตัวเร็วพิเศษ
งานขุดเจาะด้วยเครื่องทีบีเอ็ม (TBMs) และการติดตั้งชิ้นส่วนผนังอุโมงค์สำเร็จรูป
งานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์
งานระบบกันซึม (คริสตัลไลน์)
งานระบบกันซึม และ วัสดุกันซึมรอยต่อคอนกรีต
Elastomeric Coating / Membanes
Cementitious Waterproofing
Swelling Waterstops
Water Repellents

ระบบอัดฉีดซ่อมรอยร้าวในคอนกรีต

EPOXY
DESIGNATION
DESCRIPTION
PRINCIPLE USES
COVERAGE / YIELD
TDS
CONDUR SC

Pure synthetic resin with low viscosity for sealing cracks, cavities with a maximum width of approx. 5 mm.

For concrete crack repair to bridges, beams, columns, precast elements, floors etc.

See data sheet.

POLYURETHANE
DESIGNATION
DESCRIPTION
PRINCIPLE USES
COVERAGE / YIELD
TDS
CONTITE PU100/101

A one component hydrophobic polyurethane injection grout, an effective means of stopping water seepage. The system only reacts when it comes into contact with water producing a relatively stiff polyurethane foam.

Used to stop water penetration or react away water in cracks, voids or soil. Areas of use include basements, tunnels all underground structures, reservoirs, pools etc..

See data sheet.

CONTITE PU100 (1K)

A one component rapid foaming water stopping polyurethane injection foam.

Used to stop water penetration or react away water in crack and voids.   Areas of use include sealing leaks in tunnels, basements , subway, pipe lines, manholes, dams, reservoirs, pools, water tanks etc.

See data sheet.

CONTITE PUE200/201

A two component environmentally friendly polyurethane system. For flexible sealing of cracks in concrete structures as well as areas suffering from water leakage.

Can be used directly into dry & moist cracks, if water leakage must be stopped first use Contite PUE100/E101

See data sheet.

CONTITE PUE300/301

A two component environmentally friendly polyurethane system. This
system is ideal for the structural sealing of cracks in concrete structures as well as areas suffering
from water leakage.

Can be used directly into dry & moist cracks, if water leakage must be stopped first use Contite PUE100/E101.

See data sheet.

CONTITE PUE400/E401

A two component hydrophobic polyurethane 2 in 1 injection resin system.

Used to stop water leakage as well as to form a solid resin, one shot permanent sealing of cracks.

See data sheet.

CONTITE PUE500/501

A phthalate free fast reacting 2 component rigid polyurethane foam.

Use to increase the load bearing capacity of loose soils. For soil & rock consolidation, filling of large voids, cracks and crevices in we & dry consolidations.

See data sheet.

CONTITE G600

A hydrogel injection grout. Used to stop heavy water leakage. Reacts with water over a range of ratios to form elastic foams, rubbery gasket or elastomeric waterproof gel.

Typical areas of use include shutting off water seepage, forming a positive side waterproof membrane with below grade structures injected from the negative side, for reinjectable hoses & soil stabilization, prevention of water leakage in sewerage and drain pipes, ground stabilization, prevention of water leaks through expansion or construction joints.

See data sheet.

FLEXIBLE SEALING
DESIGNATION
DESCRIPTION
PRINCIPLE USES
COVERAGE / YIELD
TDS
CONTITE PUE200/201

A two component environmentally friendly polyurethane system. For flexible sealing of cracks in concrete structures as well as areas suffering from water leakage.

Can be used directly into dry & moist cracks, if water leakage must be stopped first using Contite PUE100/E101.

See data sheet.

CONTITE PUE400/E401

A two component hydrophobic polyurethane 2 in 1 injection resin system.

Used to stop water leakage as well as to form a solid resin, one shot permanent sealing of cracks.

See data sheet.

RIGID
DESIGNATION
DESCRIPTION
PRINCIPLE USES
COVERAGE / YIELD
TDS
CONDUR SC

Pure synthetic resin with low viscosity for sealing cracks, cavities with a maximum width of approx. 5 mm.

For concrete crack repair to bridges, beams, columns, precast elements, floors etc.

See data sheet.

CONTITE PUE300/301

A two component environmentally friendly polyurethane system. This
system is ideal for the structural sealing of cracks in concrete structures as well as areas suffering
from water leakage.

Can be used directly into dry & moist cracks, if water leakage must be stopped first use Contite PUE100/E101.

See data sheet.

WATERPROOFING GEL AND SEAL
CONTITE G600

A hydrogel injection grout. Used to stop heavy water leakage. Reacts with water over a range of ratios to form elastic foams, rubbery gasket or elastomeric waterproof gel.

Typical areas of use include shutting off water seepage, forming a positive side waterproof membrane with below grade structures injected from the negative side, for reinjectable hoses & soil stabilization, prevention of water leakage in sewerage and drain pipes, ground stabilization, prevention of water leaks through expansion or construction joints..

See data sheet.

Concrete Injection

EPOXY

DESIGNATION : CONDUR SC

DESCRIPTION :Pure synthetic resin with low viscosity for sealing cracks, cavities with a maximum width of approx. 5 mm.

PRINCIPLE USESFor concrete crack repair to bridges, beams, columns, precast elements, floors etc.

COVERAGE / YIELD :See data sheet.

POLYURETHANE

DESIGNATION : CONTITE PUE300/301

DESCRIPTION :A two component environmentally friendly polyurethane system. This
system is ideal for the structural sealing of cracks in concrete structures as well as areas suffering
from water leakage.

PRINCIPLE USESCan be used directly into dry & moist cracks, if water leakage must be stopped first use Contite PUE100/E101.

COVERAGE / YIELD :See data sheet.

DESIGNATION : CONTITE PUE500/501

DESCRIPTION :A phthalate free fast reacting 2 component rigid polyurethane foam.

PRINCIPLE USESUse to increase the load bearing capacity of loose soils. For soil & rock consolidation, filling of large voids, cracks and crevices in we & dry consolidations.

COVERAGE / YIELD :See data sheet.

DESIGNATION : CONTITE PUE700/701

DESCRIPTION :Two part fast setting rigid polyurethane foam for sil & rock consolidation and below grade water stoppage

PRINCIPLE USESUser for soil and rock consolidation, filling of large voids, cracks and crevices, pre injection for waterproofing and consolidation in front of TBM and drill and blast, filling of fissures, gravel layers, in wet and dry conditions.

COVERAGE / YIELD :See data sheet.

FLEXIBLE SEALING

DESIGNATION : CONTITE PUE200/201

DESCRIPTION :A two component environmentally friendly polyurethane system. For flexible sealing of cracks in concrete structures as well as areas suffering from water leakage.

PRINCIPLE USES: Can be used directly into dry & moist cracks, if water leakage must be stopped first using Contite PUE100/E101.

COVERAGE / YIELD :See data sheet.

DESIGNATION : CONTITE PUE400/E401

DESCRIPTION :A two component hydrophobic polyurethane 2 in 1 injection resin system.

PRINCIPLE USESUsed to stop water leakage as well as to form a solid resin, one shot permanent sealing of cracks.

COVERAGE / YIELD :See data sheet.

RIGID

DESIGNATION : CONTITE PUE500/501

DESCRIPTION :A phthalate free fast reacting 2 component rigid polyurethane foam.

PRINCIPLE USESUse to increase the load bearing capacity of loose soils. For soil & rock consolidation, filling of large voids, cracks and crevices in we & dry consolidations.

COVERAGE / YIELD :See data sheet.

DESIGNATION : CONTITE PUE700/701

DESCRIPTION : Two part fast setting rigid polyurethane foam for soil & rock consolidation and below grade water stoppage.

PRINCIPLE USES:Used for soil and rock consolidation, filling of large voids, cracks and crevices, pre injection for waterproofing and consolidation in front of TBM and drill and blast, filling of fissures, gravel layers, in wet and dry conditions.

COVERAGE / YIELD :See data sheet.

FLEXIBLE

DESIGNATION : CONTITE PU100/101

DESCRIPTION :A one component hydrophobic polyurethane injection grout, an effective means of stopping water seepage. The system only reacts when it comes into contact with water producing a relatively stiff polyurethane foam.

PRINCIPLE USESUsed to stop water penetration or react away water in cracks, voids or soil. Areas of use include basements, tunnels all underground structures.

COVERAGE / YIELD :See data sheet.

GELS

DESIGNATION : CONTITE G600

DESCRIPTION :A hydrogel injection grout. Used to stop heavy water leakage. Reacts with water over a range of ratios to form elastic foams, rubbery gasket or elastomeric waterproof gel.

PRINCIPLE USESTypical areas of use include shutting off heavy water leakage, forming a waterproof membrane applied from the negative side of walls or tunnel linings, ground stabilization & prevention of leakage in expansion joints.

COVERAGE / YIELD :See data sheet.

Share