ผลิตภัณฑ์ / ประเภทการใช้งาน

งานคอนกรีต-วัสดุเสริมสำหรับงานคอนกรีต
น้ำยาบ่ม & น้ำยาทาแบบ
น้ำยาหน่วงคอนกรีต & วัสดุป้องกันการยึดติดระหว่างคอนกรีต
น้ำยาประสานคอนกรีต
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต – งานคอนกรีตพ่น)
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต)
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานคอนกรีตพ่น)
งานซ่อมแซมและปกป้องคอนกรีต
งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดซีเมนต์
งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดอีพ็อกซี่
น้ำยาประสานคอนกรีต
เจาะเสียบเหล็ก / ยึดเหล็กเสริมกับโครงสร้าง
เคลือบกันสนิม & ป้องกันการกัดกร่อนในคอนกรีต
งานเกราท์ เทฐานเครื่องจักร, งานยึดติด
ซีเมนต์ เกราท์
อีพ็อกซี่ เกราท์
งานระบบอัดฉีด (อีพ็อกซี่ – โพลียูรีเทน)
ระบบอัดฉีดซ่อมรอยร้าวในคอนกรีต
ระบบอัดฉีดซ่อมพื้นคอนกรีตทรุด และ ปรับสภาพดิน
งานยาแนวรอยต่อ ซ่อมแซมรอยต่อ
วัสดุยาแนวรอยต่อ, ปิดรอยต่อ
วัสดุซ่อมแซมรอยต่อ ชนิดยืดหยุ่น
งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว หยุดน้ำรั่วซึม
งานซ่อมพื้นทรุด ยกพื้นคอนกรีต
งานซ่อมพื้นทรุด
งานซ่อมแซมการทรุดตัวของดินบริเวณโครงสร้างฐานราก
งานซ่อมแซมโครงสร้าง เสริมแรงโครงสร้าง
งานที่ต้องการกำลังสูงและเซ็ทตัวเร็วพิเศษ
งานขุดเจาะด้วยเครื่องทีบีเอ็ม (TBMs) และการติดตั้งชิ้นส่วนผนังอุโมงค์สำเร็จรูป
งานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์
งานระบบกันซึม (คริสตัลไลน์)
งานระบบกันซึม และ วัสดุกันซึมรอยต่อคอนกรีต
Elastomeric Coating / Membanes
Cementitious Waterproofing
Swelling Waterstops
Water Repellents

งานระบบอัดฉีด (อีพ็อกซี่ – โพลียูรีเทน)

คอร์มิกซ์ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับระบอัดฉีดมากว่า 20 ปี ล่าสุดได้มีการพัฒนาระบบอัดฉีดเพื่อครอบคลุมงานขุดเจาะด้วยเครื่อง TBM (Tunnel Boring Machine), งานขุดด้วยวิธีเจาะ-ระเบิด และด้วยวิธีการขุดเจาะเพื่อให้เหมาะกับหินและดินทุกประเภท เทคโนโลยีดังกล่าวมีทั้งการอัดฉีดทั้ง Pre & Post Injection ด้วยวัสดุชนิดโพลียูรีเทน เจล และ โฟม เพื่อประสานรอยรอยแตกในหิน, แก้ปัญหาการทรุดในดิน และเพื่อป้องกันการไหลซึมผ่านของน้ำ

วัสดุที่ใช้ในระบบอัดฉีดของคอร์มิกซ์ มีหลากหลายรูปแบบสำหรับการทำงานที่มีความหลากหลาย รวมถึงการผนึกรอยร้าวในคอนกรีตทั้งในส่วนโครงสร้างและส่วนที่มีความยืดหยุ่น, การเสริมโครงสร้างช่องว่างระหว่างเม็ดดิน, การยกพื้น ซ่อมพื้นทรุด และโฟมปรับสภาพดินสำหรับการทำงานกับเครื่อง TBM

Share