ผลิตภัณฑ์ / ประเภทการใช้งาน

งานคอนกรีต-วัสดุเสริมสำหรับงานคอนกรีต
น้ำยาบ่ม & น้ำยาทาแบบ
น้ำยาหน่วงคอนกรีต & วัสดุป้องกันการยึดติดระหว่างคอนกรีต
น้ำยาประสานคอนกรีต
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต – งานคอนกรีตพ่น)
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต)
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานคอนกรีตพ่น)
งานซ่อมแซมและปกป้องคอนกรีต
งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดซีเมนต์
งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดอีพ็อกซี่
น้ำยาประสานคอนกรีต
เจาะเสียบเหล็ก / ยึดเหล็กเสริมกับโครงสร้าง
เคลือบกันสนิม & ป้องกันการกัดกร่อนในคอนกรีต
งานเกราท์ เทฐานเครื่องจักร, งานยึดติด
ซีเมนต์ เกราท์
อีพ็อกซี่ เกราท์
งานระบบอัดฉีด (อีพ็อกซี่ – โพลียูรีเทน)
ระบบอัดฉีดซ่อมรอยร้าวในคอนกรีต
ระบบอัดฉีดซ่อมพื้นคอนกรีตทรุด และ ปรับสภาพดิน
งานยาแนวรอยต่อ ซ่อมแซมรอยต่อ
วัสดุยาแนวรอยต่อ, ปิดรอยต่อ
วัสดุซ่อมแซมรอยต่อ ชนิดยืดหยุ่น
งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว หยุดน้ำรั่วซึม
งานซ่อมพื้นทรุด ยกพื้นคอนกรีต
งานซ่อมพื้นทรุด
งานซ่อมแซมการทรุดตัวของดินบริเวณโครงสร้างฐานราก
งานซ่อมแซมโครงสร้าง เสริมแรงโครงสร้าง
งานที่ต้องการกำลังสูงและเซ็ทตัวเร็วพิเศษ
งานขุดเจาะด้วยเครื่องทีบีเอ็ม (TBMs) และการติดตั้งชิ้นส่วนผนังอุโมงค์สำเร็จรูป
งานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์
งานระบบกันซึม (คริสตัลไลน์)
งานระบบกันซึม และ วัสดุกันซึมรอยต่อคอนกรีต
Elastomeric Coating / Membanes
Cementitious Waterproofing
Swelling Waterstops
Water Repellents

วัสดุซ่อมแซมรอยต่อ ชนิดยืดหยุ่น

พัฒนาการล่าสุดของ คอนกรีตชนิดยืดหยุ่น สำหรับงานซ่อมแซมรอยต่อคอนกรีต รอยต่อสะพาน มีจำหน่ายเฉพาะที่
คอร์มิกซ์ วัสดุมีความยืดหยุ่น มีความสามารถในการรับน้ำหนักได้สูง สามารถเปิดหน้างานได้รวดเร็ว ภายในเวลา 1 ชั่วโมง สามารถใช้ในงานซ่อมแซมทางหลวง รันเวย์ แท็กซี่เวย์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานซ่อมแซมที่ต้องการความทนทานและวัสดุที่มีคุณภาพดีสูง

DESIGNATION
DESCRIPTION
PRINCIPLE USES
COVERAGE / YIELD
TDS
CONDUR ARP

A flexible polyurethane based elastomeric concrete with excellent bond to steel & concrete, high load bearing capacity, impact, vibration, chemical, oil resistant. Trafficable within one hour of application.

Suitable for repairs to ways, highways, bridges, expansion joints and for installation of new expansion joints.

1800 kg/m3

CONDUR RAILFIX

An Elastomeric polyurethane rail grout. Very rapid curing. Dampens noise, vibration & gives electrical isolation.

Used to fill the space between rail & concrete, with longitudinal rails, floating slab joints & embedded rails.

1110 – 1130 kg/m

Elastomeric Concrete

The latest development of elastomeric concrete exclusively available at Cormix provides superior material characteristics on flexibility, early trafficability and high load bearing capacity. This repair material can be used for, rapid road and runway repair, joint and bridge repair projects where durability and high quality of repair material is required.

DESIGNATION : CONDUR ARP

DESCRIPTION :A flexible polyurethane based elastomeric concrete with excellent bond to steel & concrete, high load bearing capacity, impact, vibration, chemical, oil resistant. Trafficable within one hour of application.

PRINCIPLE USESSuitable for repairs to ways, highways, bridges, expansion joints and for installation of new expansion joints.

COVERAGE / YIELD :1800 kg/m3

DESIGNATION : CONDUR RAIFIX

DESCRIPTION :An Elastomeric polyurethane rail grout. Very rapid curing. Dampens noise, vibration & gives electrical isolation.

PRINCIPLE USES : Used to fill the space between rail & concrete, with longitudinal rails, floating slab joints & embedded rails.

COVERAGE / YIELD :1110 – 1130 kg/m3

Share