ผลิตภัณฑ์ / ประเภทการใช้งาน

งานคอนกรีต-วัสดุเสริมสำหรับงานคอนกรีต
น้ำยาบ่ม & น้ำยาทาแบบ
น้ำยาหน่วงคอนกรีต & วัสดุป้องกันการยึดติดระหว่างคอนกรีต
น้ำยาประสานคอนกรีต
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต – งานคอนกรีตพ่น)
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต)
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานคอนกรีตพ่น)
งานซ่อมแซมและปกป้องคอนกรีต
งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดซีเมนต์
งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดอีพ็อกซี่
น้ำยาประสานคอนกรีต
เจาะเสียบเหล็ก / ยึดเหล็กเสริมกับโครงสร้าง
เคลือบกันสนิม & ป้องกันการกัดกร่อนในคอนกรีต
งานเกราท์ เทฐานเครื่องจักร, งานยึดติด
ซีเมนต์ เกราท์
อีพ็อกซี่ เกราท์
งานระบบอัดฉีด (อีพ็อกซี่ – โพลียูรีเทน)
ระบบอัดฉีดซ่อมรอยร้าวในคอนกรีต
ระบบอัดฉีดซ่อมพื้นคอนกรีตทรุด และ ปรับสภาพดิน
งานยาแนวรอยต่อ ซ่อมแซมรอยต่อ
วัสดุยาแนวรอยต่อ, ปิดรอยต่อ
วัสดุซ่อมแซมรอยต่อ ชนิดยืดหยุ่น
งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว หยุดน้ำรั่วซึม
งานซ่อมพื้นทรุด ยกพื้นคอนกรีต
งานซ่อมพื้นทรุด
งานซ่อมแซมการทรุดตัวของดินบริเวณโครงสร้างฐานราก
งานซ่อมแซมโครงสร้าง เสริมแรงโครงสร้าง
งานที่ต้องการกำลังสูงและเซ็ทตัวเร็วพิเศษ
งานขุดเจาะด้วยเครื่องทีบีเอ็ม (TBMs) และการติดตั้งชิ้นส่วนผนังอุโมงค์สำเร็จรูป
งานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์
งานระบบกันซึม (คริสตัลไลน์)
งานระบบกันซึม และ วัสดุกันซึมรอยต่อคอนกรีต
Elastomeric Coating / Membanes
Cementitious Waterproofing
Swelling Waterstops
Water Repellents

เคลือบกันสนิม & ป้องกันการกัดกร่อนในคอนกรีต

DESIGNATION
DESCRIPTION
PRINCIPLE USES
COVERAGE / YIELD
TDS
CONPATCH NCI

Surface applied migrating corrosion inhibitor.

Used in concrete in all areas where the reinforcement is at risk of corrosion.

Approximately 3.5-4 m2 / Ltr / Coat.

CORMIX CI

Corrosion inhibiting concrete and mortar admixture.

Used in concrete in all areas where the reinforcement is in risk of corrosion.

0.6-4 litre / cubic metre depending on severity of corrosive environment.

CONGARD ST

High build, surface tolerant epoxy coating for rebar & steel.

For rebar and steel protection.

*6.5 m2/litre at 125 microns DFT.

CONGARD ZINC

A 2 component zinc epoxy primer for coating rebar and steel.

For coating rebar in concrete repairs or where steel is exposed to the elements.

*11.8 m2/litre at 50 microns DFT.

Steel Corrosion Protection & Corrosion Inhibitiors

DESIGNATION : CONPATCH NCI

DESCRIPTION : Surface applied migrating corrosion inhibitor.

PRINCIPLE USES : Used in concrete in all areas where the reinforcement is at risk of corrosion.

COVERAGE / YIELD : Approximately 3.5-4 m2 / Ltr / Coat.

DESIGNATION : CORMIX CI

DESCRIPTION : Corrosion inhibiting concrete and mortar admixture.

PRINCIPLE USES : Used in concrete in all areas where the reinforcement is in risk of corrosion.

COVERAGE / YIELD : 0.6-4 litre / cubic metre depending on severity of corrosive environment.

DESIGNATION : CONGARD ST

DESCRIPTION : High build, surface tolerant epoxy coating for rebar & steel.

PRINCIPLE USES : For rebar and steel protection.

COVERAGE / YIELD : *6.5 m2/litre at 125 microns DFT.

DESIGNATION : CONGARD ZINC

DESCRIPTION : A 2 component zinc epoxy primer for coating rebar and steel.

PRINCIPLE USES : For coating rebar in concrete repairs or where steel is exposed to the elements.

COVERAGE / YIELD : *11.8 m2/litre at 50 microns DFT.

Share