Incredible Projects : 5 โครงการสุดท้าทายไร้ขีดจำกัด

วันนี้คอร์มิกซ์ ได้พัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อให้เราได้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น โดยจะอัพเดทเทรนด์และเทคโนโลยีวัสดุก่อสร้างใหม่ล่าสุดให้ท่านได้เข้าถึงข้อมูล  ขอเปิดตัวด้วย Incredible Projects : โครงการสุดท้าทายไร้ขีดจำกัด ที่คอร์มิกซ์เป็นจิกซอร์หนึ่งของความสำเร็จ

 

เพราะด้วยเหตุนี้ คอร์มิกซ์ จึงตระหนักถึงความสำคัญ ใส่ใจ และคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเปลี่ยนแปลงวงการเคมีภัณฑ์ก่อสร้างให้ดีกว่าเดิม พร้อมยังร่วมเดินหน้าเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อก้าวสู่สิ่งที่ดีกว่า

สนใจสอบถามข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ได้ที่ Click

สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ได้ที่Click


Share