ผลิตภัณฑ์ / ประเภทการใช้งาน

งานคอนกรีต-วัสดุเสริมสำหรับงานคอนกรีต
น้ำยาบ่ม & น้ำยาทาแบบ
น้ำยาหน่วงคอนกรีต & วัสดุป้องกันการยึดติดระหว่างคอนกรีต
น้ำยาประสานคอนกรีต
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต – งานคอนกรีตพ่น)
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต)
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานคอนกรีตพ่น)
งานซ่อมแซมและปกป้องคอนกรีต
งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดซีเมนต์
งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดอีพ็อกซี่
น้ำยาประสานคอนกรีต
เจาะเสียบเหล็ก / ยึดเหล็กเสริมกับโครงสร้าง
เคลือบกันสนิม & ป้องกันการกัดกร่อนในคอนกรีต
งานเกราท์ เทฐานเครื่องจักร, งานยึดติด
ซีเมนต์ เกราท์
อีพ็อกซี่ เกราท์
งานระบบอัดฉีด (อีพ็อกซี่ – โพลียูรีเทน)
ระบบอัดฉีดซ่อมรอยร้าวในคอนกรีต
ระบบอัดฉีดซ่อมพื้นคอนกรีตทรุด และ ปรับสภาพดิน
งานยาแนวรอยต่อ ซ่อมแซมรอยต่อ
วัสดุยาแนวรอยต่อ, ปิดรอยต่อ
วัสดุซ่อมแซมรอยต่อ ชนิดยืดหยุ่น
งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว หยุดน้ำรั่วซึม
งานซ่อมพื้นทรุด ยกพื้นคอนกรีต
งานซ่อมพื้นทรุด
งานซ่อมแซมการทรุดตัวของดินบริเวณโครงสร้างฐานราก
งานซ่อมแซมโครงสร้าง เสริมแรงโครงสร้าง
งานที่ต้องการกำลังสูงและเซ็ทตัวเร็วพิเศษ
งานขุดเจาะด้วยเครื่องทีบีเอ็ม (TBMs) และการติดตั้งชิ้นส่วนผนังอุโมงค์สำเร็จรูป
งานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์
งานระบบกันซึม (คริสตัลไลน์)
งานระบบกันซึม และ วัสดุกันซึมรอยต่อคอนกรีต
Elastomeric Coating / Membanes
Cementitious Waterproofing
Swelling Waterstops
Water Repellents

Elastomeric Coating / Membanes

DESIGNATION
DESCRIPTION
PRINCIPLE USES
COVERAGE / YIELD
TDS
ELASTOCLAD

A single component water based high solids 100% acrylic liquid applied UV resistant elastomeric waterproofing membrane & anti carbonation coating.

Waterproofing membrane for facades, roofs, walls, gutters, bathrooms, balconies etc.

Approx.2.8 m2/litre/coat
@150 microns. DFT

ELASTOCLAD PU

A fully bonded high solids polyurethane liquid applied waterproofing membrance. Full permanent immersion.

For waterproofing all types of substrates. Use in tunnels, underground structures. wet areas exposed roofs, roof gardens, basements, balconies, water tanks, pools etc.

*2 coats at 1.40 ltr/m2 to obtain dry film thickness of 1.2 mm.

ELASTOCLAD PU(N)

A fully bonded high performance modified polyurethane liquid applied waterproofing membrane.

For waterproofing all types of substrates. Use in wet areas exposed roofs, roof gardens,  balconies etc.

*2 coats at1.40 litre/m2
@800 micron. DFT

ELASTODECK S

A single component acrylic water based anti carbonation protective coating.

To protect reinforced concrete structures from attack by salts, sulphates, atmospheric gases and other water based contaminants.

3 m2/litre/coat @150 microns DFT.

CONTITE CFM 

A single component high performance flexible spray applied polymer waterproofing membrane incorporating reactive crystalline waterproofing technology for the protection of various concrete structures including tunnels, underground stations, shafts, caverns, basements

Contite CFM may be applied to number of substrates and where sandwiched between two layers of structural concrete

Approx.1.2 kg -3.6 kg/m2  

For 2-6 mm thickness.

Elastomeric Coating / Membanes

DESIGNATION : ELASTOCLAD

DESCRIPTION : A single component water based high solids 100% acrylic liquid applied UV resistant elastomeric waterproofing membrane & anti carbonation coating.

PRINCIPLE USES : Waterproofing membrane for facades, roofs, walls, gutters, bathrooms, balconies etc.

COVERAGE / YIELD : Approx.2.8 m2/litre/coat
@150 microns. DFT

DESIGNATION : ELASTOCLAD PU

DESCRIPTION :  A fully bonded high solids polyurethane liquid applied waterproofing membrane. Full permanent immersion.

PRINCIPLE USES : For waterproofing all types of substrates. Use in tunnels, underground structures. wet areas exposed roofs, roof gardens, basements, balconies, water tanks, pools etc.

COVERAGE / YIELD : *2 coats at 1.40 ltr/m2
to obtain dry film thickness of 1.2 mm.

DESIGNATION : ELASTOCLAD PU(N)

DESCRIPTION :A fully bonded high performance modified polyurethane liquid applied waterproofing membrane.

PRINCIPLE USES : For waterproofing all types of substrates. Use in wet areas exposed roofs, roof gardens,  balconies etc.

COVERAGE / YIELD :*2 coats at1.40 litre/m@800 micron. DFT

DESIGNATION : ELASTODECK S

DESCRIPTION :A single component acrylic water based anti carbonation protective coating.

PRINCIPLE USES : To protect reinforced concrete structures from attack by salts, sulphates, atmospheric gases and other water based contaminants.

COVERAGE / YIELD :3 m2/litre/coat @150 microns DFT.

Share