ผลิตภัณฑ์ / ประเภทการใช้งาน

งานคอนกรีต-วัสดุเสริมสำหรับงานคอนกรีต
น้ำยาบ่ม & น้ำยาทาแบบ
น้ำยาหน่วงคอนกรีต & วัสดุป้องกันการยึดติดระหว่างคอนกรีต
น้ำยาประสานคอนกรีต
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต – งานคอนกรีตพ่น)
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต)
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานคอนกรีตพ่น)
งานซ่อมแซมและปกป้องคอนกรีต
งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดซีเมนต์
งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดอีพ็อกซี่
น้ำยาประสานคอนกรีต
เจาะเสียบเหล็ก / ยึดเหล็กเสริมกับโครงสร้าง
เคลือบกันสนิม & ป้องกันการกัดกร่อนในคอนกรีต
งานเกราท์ เทฐานเครื่องจักร, งานยึดติด
ซีเมนต์ เกราท์
อีพ็อกซี่ เกราท์
งานระบบอัดฉีด (อีพ็อกซี่ – โพลียูรีเทน)
ระบบอัดฉีดซ่อมรอยร้าวในคอนกรีต
ระบบอัดฉีดซ่อมพื้นคอนกรีตทรุด และ ปรับสภาพดิน
งานยาแนวรอยต่อ ซ่อมแซมรอยต่อ
วัสดุยาแนวรอยต่อ, ปิดรอยต่อ
วัสดุซ่อมแซมรอยต่อ ชนิดยืดหยุ่น
งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว หยุดน้ำรั่วซึม
งานซ่อมพื้นทรุด ยกพื้นคอนกรีต
งานซ่อมพื้นทรุด
งานซ่อมแซมการทรุดตัวของดินบริเวณโครงสร้างฐานราก
งานซ่อมแซมโครงสร้าง เสริมแรงโครงสร้าง
งานที่ต้องการกำลังสูงและเซ็ทตัวเร็วพิเศษ
งานขุดเจาะด้วยเครื่องทีบีเอ็ม (TBMs) และการติดตั้งชิ้นส่วนผนังอุโมงค์สำเร็จรูป
งานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์
งานระบบกันซึม (คริสตัลไลน์)
งานระบบกันซึม และ วัสดุกันซึมรอยต่อคอนกรีต
Elastomeric Coating / Membanes
Cementitious Waterproofing
Swelling Waterstops
Water Repellents

น้ำยาผสมคอนกรีต (งานคอนกรีตพ่น)

DESIGNATION
DESCRIPTION
PRINCIPLE USES
COVERAGE / YIELD
TDS
CORMIX SF1

An ultrafine spherical, high performance super reactive pozzolanic mineral additive conforming to ASTM C1240 definitions.

For dense, durable, watertight & high strength concrete. Use in shotcrete to reduce rebound, decrease permeability and improves strengths.

2-15% by weight of cement.

CORMIX AFL

An alkali-free liquid admixture formulated to provide set acceleration in shotcrete, while reducing with traditional alkaline shotcrete accelerators. Complies to ASTM C1141, Type II & Grade 9, Class A.

For wet & dry shortcrete in tunnels, mines, concrete repair & slope stabilization etc.

3-10% by weight of cementitious material.

CORMIX AFL RT1

An alkali-free liquid admixture formulated to provide faster hardening acceleration in shotcrete. Complies with ASTM C1141, Type ll & Grase 9, Class A. BSEN 5075-1:1982

Used with shotcrete in tunneling, mining, concrete repair and slope stabilization.

3-10% by weight of cementitious material.

CORMIX AFP

An alkali-free powder admixture formulated to provide set acceleration in shotcrete, while reducing the safety hazards associated with traditional alkaline shotcrete accelerators. Complies to ASTM C1141, Type I & Grade 9, Class B..

Suitable for use with shotcrete in tunnels, mines etc. and for slope stabilization.

3-7% by weight of cementitious material.

CORMIX LA1

A liquid accelerator used for cementitious grouting in tunnels driven by TBMs.

For use in tunnel cavity grouting applications where an early strength is required for the backfill grout.

See data sheet.

CORMIX SP1/B

A highly effective water reducing superplasticiser and an extremely powerful de-flocculating agent, it operates by dispersing cement in to its primary particles which dramatically increases the flow characteristics of the cement paste. Complies with ASTM Type A&F and BSEN 934-2.

For using both in precast concrete & R.M.C. applications. Uses include to produce flowing concrete in congested areas, slabs and foundations, large pours, beams, columns and precast elements.

0.5-3.0 litre per 100 kg of total cementitious material.

Shotcrete Admixture

DESIGNATION : CORMIX SF1

DESCRIPTION : An ultrafine spherical, high performance super reactive pozzolanic mineral additive conforming to ASTM C1240 definitions.

PRINCIPLE USES : For dense, durable, watertight & high strength concrete. Use in shotcrete to reduce rebound, decrease permeability and improves strengths.

COVERAGE / YIELD : 2-15% by weight of cement.

DESIGNATION : CORMIX AFL

DESCRIPTION : An alkali-free liquid admixture formulated to provide set acceleration in shotcrete, while reducing with traditional alkaline shotcrete accelerators. Complies to ASTM C1141, Type II & Grade 9, Class A.

PRINCIPLE USES : For wet & dry shortcrete in tunnels, mines, concrete repair & slope stabilization etc.

COVERAGE / YIELD : 3-10% by weight of cementitious material.

DESIGNATION : CORMIX AFL RT1

DESCRIPTION : An alkali-free liquid admixture formulated to provide faster hardening acceleration in shotcrete. Complies with ASTM C1141, Type ll & Grase 9, Class A. BSEN 5075-1:1982

PRINCIPLE USES : Used with shotcrete in tunneling, mining, concrete repair and slope stabilization.

COVERAGE / YIELD : 3-10% by weight of cementitious material.

DESIGNATION : CORMIX AFP

DESCRIPTION : An alkali-free powder admixture formulated to provide set acceleration in shotcrete, while reducing the safety hazards associated with traditional alkaline shotcrete accelerators. Complies to ASTM C1141, Type I & Grade 9, Class B.

PRINCIPLE USES : Suitable for use with shotcrete in tunnels, mines etc. and for slope stabilization.

COVERAGE / YIELD : 3-7% by weight of cementitious material.

DESIGNATION : CORMIX TLA

DESCRIPTION : An admixture for use in shotcrete applications to improve shotcrete both in its hardened & plastic state.

PRINCIPLE USES : Used where a high quality shotcrete is required with better bond, and lower permeability.

COVERAGE / YIELD : Approx. 5 kg/m3 of shotcrete.

DESIGNATION : CORMIX LA1

DESCRIPTION : A liquid accelerator used for cementitious grouting in tunnels driven by TBMs.

PRINCIPLE USES : For use in tunnel cavity grouting applications where an early strength is required for the backfill grout.

COVERAGE / YIELD : See data sheet.

DESIGNATION : CORMIX SP1/B

DESCRIPTION : A highly effective water reducing superplasticiser and an extremely powerful de-flocculating agent, it operates by dispersing cement in to its primary particles which dramatically increases the flow characteristics of the cement paste. Complies with ASTM Type A&F and BSEN 934-2.

PRINCIPLE USES : For using both in precast concrete & R.M.C. applications. Uses include to produce flowing concrete in congested areas, slabs and foundations, large pours, beams, columns and precast elements.

COVERAGE / YIELD : 0.5-3.0 litre per 100 kg of total cementitious material.

Share