แก้ปัญหา ร้าว รั่ว ซึม จบถาวร ในขั้นตอนเดียว

การจัดการปัญหาร้าว รั่ว ซึม ในคอนกรีตมีข้อควรพิจารณาหลักคือการเลือกใช้วัสดุและการเลือกใช้ผู้ติดตั้ง งานซ่อมแซมที่มีประสบการณ์เพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาแบบม้วนเดียวจบ แอพพลิเคเตอร์ที่มีประสบการณ์และรู้จักเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับหน้างานจะช่วยให้จัดการกับปัญหาร้าว รั่ว ซึม ได้ดียิ่งขึ้น และทำให้งบประมาณในการซ่อมแซมไม่บานปลาย

UL-NA4-Problem fn-01

เทียบกันตัวต่อตัว วัสดุแก้ปัญหาร้าว รั่ว ซึม “โพลียูรีเทนโฟม” วัสดุพิมพ์นิยม VS เทคโนโลยีล่าสุด “ไฮโดรเจล”

UL-NA4-Compared-N2

โพลียูรีเทนโฟม และ ไฮโดรเจล ทำงานต่างกันอย่างไร?

วัสดุประเภท โพลียูรีเทนโฟม โดยการฉีดวัสดุประเภทโพลียูรีเทนโฟมเข้าไปหยุดน้ำ  ซึ่งการเลือกใช้ขึ้นอยู่กับสภาพหน้างาน ลักษณะการแตกร้าว ปริมาณน้ำ และแรงดันน้ำที่รั่วซึมออกมา

ค่าการยึดเกาะของโฟม มีค่าการยึดเกาะที่ดีทั้งที่แห้งและเปียก อย่างไรก็ตามโฟมที่ฉีดไปอาจไม่อยู่ตัว เมื่อสัมผัสน้ำไปนานๆ โอกาสที่โฟมจะเกิดการเสื่อมสภาพมีความเป็นไปสูง ดังนั้นจึงอาจต้องมีการฉีดซ่อมซ้ำเมื่อเกิดการรั่วซึมกลับมาอีกครั้ง  หรือ อาจจะต้องฉีดด้วยวัสดุประเภทอื่นอีกครั้ง

วัสดุประเภท ไฮโดรเจล เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด สามารถแก้ปัญหาน้ำรั่วและปิดรอยแตกร้าว ซึ่งเป็นวัสดุการหยุดน้ำรั่วได้อย่างถาวรและปิดรอยแตกร้าวได้เบ็ดเสร็จ เมื่อฉีดไฮโดรเจลไปในบริเวณที่เกิดน้ำซึม วัสดุจะทำปฏิกริยากับน้ำแล้วฟอร์มตัวเป็นเจลเพื่อบล็อกน้ำ และมีคุณสมบัติการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมทั้งในสภาพพื้นผิวที่เปียกหรือแห้ง ซึ่งนอกจากคุณสมบัติหยุดน้ำแล้วยังสามารถปิดรอยแตกร้าวของคอนกรีตได้ด้วย จึงเป็นการแก้ปัญหาแบบม้วนเดียวจบในขั้นตอนเดียว

คุณสมบัติพิเศษอีกประการคือเมื่อเวลาผ่านไปหากเกิดน้ำใต้ดินไหลเข้ามาในบริเวณเดิมไฮโดรเจลนี้ก็จะยังคงทำปฏิกริยาบล็อกน้ำได้เช่นเดิม

ด้านความปลอดภัยในการใช้งานและมิติความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไฮโดรเจล ไม่มีส่วนประกอบของตัวทำละลาย    (Solvent-Free), ไม่มีสารพิษ (Non-toxic) ปราศจากสารระเหยที่เป็นพิษในอากาศ (No VOCs)

ใครคือผู้กำหนดว่าควรเลือกใช้วัสดุประเภทใด

การเลือกใช้วัสดุแต่ละประเภท มีปัจจัยหลักๆ อยู่ 2 ประการคือ งบประมาณและความเชื่ยวชาญของแอพพลิเคเตอร์

งบประมาณ เป็นตัวกำหนดหลักในการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงหรือต่ำ ประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาเป็นระยะสั้นหรือระยะยาว ดังนั้นหากมีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุแต่ละประเภท จะช่วยให้ท่านตัดสินใจได้ว่าจะนำเสนอวิธีการซ่อมแบบใด เป็นการแก้ปัญหาในระยะสั้นหรือระยะยาว แบบถาวร ความคุ้มค่าและความคุ้มทุนในการซ่อมแซมแต่ละครั้ง

แอพพลิเคเตอร์ หรือผู้ติดตั้งเป็นอีกปัจจัยสำคัญ แอพพลิเคเตอร์ส่วนใหญ่จะเลือกใช้วัสดุที่คุ้นชินกับการใช้งานและเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่ อย่างไรก็ตามจะมีแอพพลิเคเตอร์ที่อินเทรนด์ คอยอัพเดทวัสดุใหม่ๆ เพื่อให้งานที่ออกมาไม่มีปัญหาภายหลัง เป็นการเก็บงานรอบเดียวเพื่อความคุ้มทุนทั้งในแง่ของค่าแรง ค่าวัสดุ และการบริหารจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

ใครคือผู้กำหนดเลือกใช้วัสดุ? คำตอบคือ “คุณ” คุณสามารถเลือกโซลูชั่นแก้ปัญหาอย่างถูกจุด ใช้วัสดุที่ถูกต้อง เลือกแอพลิเคเตอร์ที่ถูกตัว ที่ทำงานอย่างถูกวิธี เพียงแค่นี้ปัญหาร้าว รั่ว ซึม ที่ยืดเยื้อเรื้อรังก็จะได้รับการซ่อมแซมแบบถาวร   เราจึงอยากแนะนำโซลูชั่นสำหรับงานซ่อมคอนกรีต ร้าว รั่ว ซึม ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยวัสดุไฮโดรเจล ซึ่งได้รับความไว้วางใจให้ใช้ในโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เขื่อน อุโมงค์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สามารถยืนยันถึงประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาได้อย่างถาวร

Share