ผลิตภัณฑ์ / ประเภทการใช้งาน

งานคอนกรีต-วัสดุเสริมสำหรับงานคอนกรีต
น้ำยาบ่ม & น้ำยาทาแบบ
น้ำยาหน่วงคอนกรีต & วัสดุป้องกันการยึดติดระหว่างคอนกรีต
น้ำยาประสานคอนกรีต
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต – งานคอนกรีตพ่น)
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต)
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานคอนกรีตพ่น)
งานซ่อมแซมและปกป้องคอนกรีต
งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดซีเมนต์
งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดอีพ็อกซี่
น้ำยาประสานคอนกรีต
เจาะเสียบเหล็ก / ยึดเหล็กเสริมกับโครงสร้าง
เคลือบกันสนิม & ป้องกันการกัดกร่อนในคอนกรีต
งานเกราท์ เทฐานเครื่องจักร, งานยึดติด
ซีเมนต์ เกราท์
อีพ็อกซี่ เกราท์
งานระบบอัดฉีด (อีพ็อกซี่ – โพลียูรีเทน)
ระบบอัดฉีดซ่อมรอยร้าวในคอนกรีต
ระบบอัดฉีดซ่อมพื้นคอนกรีตทรุด และ ปรับสภาพดิน
งานยาแนวรอยต่อ ซ่อมแซมรอยต่อ
วัสดุยาแนวรอยต่อ, ปิดรอยต่อ
วัสดุซ่อมแซมรอยต่อ ชนิดยืดหยุ่น
งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว หยุดน้ำรั่วซึม
งานซ่อมพื้นทรุด ยกพื้นคอนกรีต
งานซ่อมพื้นทรุด
งานซ่อมแซมการทรุดตัวของดินบริเวณโครงสร้างฐานราก
งานซ่อมแซมโครงสร้าง เสริมแรงโครงสร้าง
งานที่ต้องการกำลังสูงและเซ็ทตัวเร็วพิเศษ
งานขุดเจาะด้วยเครื่องทีบีเอ็ม (TBMs) และการติดตั้งชิ้นส่วนผนังอุโมงค์สำเร็จรูป
งานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์
งานระบบกันซึม (คริสตัลไลน์)
งานระบบกันซึม และ วัสดุกันซึมรอยต่อคอนกรีต
Elastomeric Coating / Membanes
Cementitious Waterproofing
Swelling Waterstops
Water Repellents

น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต)

DESIGNATION
DESCRIPTION
PRINCIPLE USES
COVERAGE / YIELD
TDS
CORMIX H2O STOP

A concrete admixture for permanent waterproofing & concrete corrosion protection by crystallization. In both liquid & power form.

For all types of waterproofing & concrete corrosion protection. Basements, water tanks, roofs, reservoirs, waste water plants, marine structures etc.

0.8-1.0 litre per 100 kg of total cementitious material. (Liquid) 0.8-1.0 kg per 100 kg of total cementitious material. (Powder)

CORMIX H2O STOP + CI

A concrete admixture for permanent waterproofing & concrete corrosion protection by crystallization. In both liquid & power form.In addition reinforcing steel is protected from corrosion by the addition of a corrosion inhibitor.

For all types of waterproofing & concrete corrosion protection. Basements, water tanks, roofs,reservoirs, waste water plants, marine structures etc.

0.8-1.0 litre per 100 kg of total cementitious material. (Liquid) 0.8-1.0 kg per 100 kg of total cementitious material. (Powder)

CORMIX W1

Retarding and plasticising waterproofer (ASTM C494, Type A and BSEN 934-2).

Integral waterproofer for water retaining structures etc.

0.2-0.5 litre per 100 kg of total cementitious material.

ADMIXTURES FOR READY MIX CONCRETE
CORMIX R1

A liquid concrete retarding plasticiser which complies to ASTM C494, Type B&D and BSEN 934-2.

A retarder for R.M.C., infrastructure projects, long lasting control of slump loss, RCC etc.

0.2-0.5 litre per 100 kg of total cementitious material.

CORMIX P2

A ready to use set retarding & water reducing stabilizer used to control setting times of concrete or cement based grouts. Complies to ASTM C494, Type B and BSEN 934-2.

For use in large continuous pours, where cold joints are anticipated, in under water concreting, for hot weather concreting and in tunnel cavity grouting.

0.25-2% by weight of cement.

CORMIX PC707

A new generation plasticizing admixture base on modified polycarboxylate polymer. Complies with ASTM C949, Type A&D and BSEN 934-2.

Used in ready mix concrete where high slump retention is required in hot weather conditions, where fines are high in concrete mix design, etc. It can be used with durable concrete containing fly ash, slag, micro silica, etc.

0.3-1.0 litre per 100 kg of total cementitious material.

CORMIX SP4

A versatile product specifically designed for producing free flowing concrete in hot climates. A substantial water reducing agent for promoting early and ultimate strengths. (ASTM C494, Type A, D&G and BSEN 934-2).

For ready mix concrete and large pours with long lasting slump retention.

0.5-2.0 litre per 100 kg of total cementitious material.

CONGROUT AID

A powder admixture used to produce non shrink concrete.

For all cementitious mixes where restrained expansion required. Improves flow, cohesiveness and prevents shrinkage.

5-10% by weight of cement.

CORMIX SF1

An ultrafine spherical, high performance super reactive pozzolanic mineral additive conforming to ASTM C1240 definitions.

For dense, durable, watertight & high strength concrete. Use in shotcrete to reduce rebound, decrease permeability and improves strengths.

2-15% by weight of cement.

CORMIX VE

A rheology modifying concrete admixture designed for use with self-compacting concrete.

Used in conjunction with concrete admixture to produce a stable self compacting concrete.

0.05 litre per 100 kg of total cementitious material is recommended.

CONAIR

A liquid air entraining agent for use in concrete and mortar mixes. Conair complies with ASTM C260-81 for air entraining admixtures.

It is used to improve the workability, cohesion, and durability of concrete and mortar by the entrainment of minute air bubbles of controlled size and spacing, uniformly distributed throughout the mix.

0.03-0.2 litre per 100 kg of total cementitious material.

ADMIXTURE FOR PRECAST CONCRETE
CORMIX SP1

A high performance Sodium Napthalene based superplasticiser. Complies with ASTM C494, Type A&F and BSEN 934-2.

For flowing concrete, precast and high strength concrete.

0.5-3.0 litre per 100 kg of total cementitious material.

CORMIX SP1/A

A highly effective water reducing superplasticizer, an extremely powerful deflocculating agent, it operates by dispersing cement in to its primary particles which dramatically increases the flow characteristics of the cement paste. Complies with ASTM C494 and EN 934-2 Table 7, Type A and F.

Used to produce flowing concrete with high early & ultimate strength or in the production of precast concrete that requires substantial water reductions and very high early strengths. Large cement saving possible in precast concrete.

1.0 – 3.0 litre per 100 kg of total cementitious material.

CORMIX SP1/B

A highly effective water reducing superplasticiser and an extremely powerful de-flocculating agent, it operates by dispersing cement in to its primary particles which dramatically increases the flow characteristics of the cement paste. Complies with ASTM Type A&F and BSEN 934-2.

For using both in precast concrete & R.M.C. applications. Uses include to produce flowing concrete in congested areas, slabs and foundations, large pours, beams, columns and precast elements.

0.5-3.0 litre per 100 kg of total cementitious material.

Concrete Admixture

DESIGNATION : CORMIX H2O STOP

DESCRIPTION : A concrete admixture for permanent waterproofing & concrete corrosion protection by crystallization. In both liquid & power form.

PRINCIPLE USES : For all types of waterproofing & concrete corrosion protection. Basements, water tanks, roofs, reservoirs, waste water plants, marine structures etc.

COVERAGE / YIELD : 0.8-1.0 litre per 100 kg of total cementitious material. (Liquid) 0.8-1.0 kg per 100 kg of total cementitious material. (Powder)

DESIGNATION : CORMIX W1

DESCRIPTION : Retarding and plasticising waterproofer (ASTM C494, Type A and BSEN 934-2).

PRINCIPLE USES : Integral waterproofer for water retaining structures etc.

COVERAGE / YIELD : 0.2-0.5 litre per 100 kg of total cementitious material.

DESIGNATION : CONGROUT A

DESCRIPTION : A ready to use cement grout admixture.

PRINCIPLE USES : Expanding grout admixture for specialist grouting of cable ducts, tunnel linings etc.

COVERAGE / YIELD : 1-2% by weight of cement.
DOWNLOAD

DESIGNATION : CONGROUT AID

DESCRIPTION : A powder admixture used to produce non shrink concrete.

PRINCIPLE USES : For all cementitious mixes where restrained expansion required. Improves flow, cohesiveness and prevents shrinkage.

COVERAGE / YIELD : 5-10% by weight of cement.
DOWNLOAD

DESIGNATION : CONGROUT ADMIX

DESCRIPTION : Powder admixture for use in cementitious grouts. Provides flow, no bleeding and no shrinkage.

PRINCIPLE USES : For producing non shrink grout on site.

COVERAGE / YIELD : 0.5-2% by weight of cement.
DOWNLOAD

DESIGNATION : CORMIX R1

DESCRIPTION : A liquid concrete retarding plasticiser which complies to ASTM C494, Type B&D and BSEN 934-2.

PRINCIPLE USES : A retarder for R.M.C., infrastructure projects, long lasting control of slump loss, RCC etc.

COVERAGE / YIELD : 0.2-0.5 litre per 100 kg of total cementitious material.

DESIGNATION : CORMIX R1TP3

DESCRIPTION : A high performance low dosage liquid retarding and water reducing agent complies with ASTM C494-81 Type B and D, BS EN934 Part 2.

PRINCIPLE USES : User where high quality concrete is required, for example, in hot climates in the production of ready mix concrete, site concrete and R.C.C.

COVERAGE / YIELD : 0.2 – 0.5 litre per 100 kg of total cementitious material for standard RMC.
0.7 – 1.5 litre per 100 kg of total cementitious material for standard RMC.

DESIGNATION : CORMIX P2

DESCRIPTION : A ready to use set retarding & water reducing stabilizer used to control setting times of concrete or cement based grouts. Complies to ASTM C494, Type B and BSEN 934-2.

PRINCIPLE USES : For use in large continuous pours, where cold joints are anticipated, in under water concreting, for hot weather concreting and in tunnel cavity grouting.

COVERAGE / YIELD : 0.25-2% by weight of cement.

DESIGNATION : CORMIX P4

DESCRIPTION : A liquid plasticising and retarding mid range concrete admixture. Complies with ASTM C494, Type A&D and BSEN 934-2.

PRINCIPLE USES : Use as a plasticiser and retarder where retardation and greater plasticising effect than Cormix R1 is required. Principally used in R.M.C.and infrastructure projects.

COVERAGE / YIELD : 0.2-0.5 litre per 100 kg of total cementitious material.

DESIGNATION : CORMIX P10

DESCRIPTION : A high performance, liquid mid range water reducing concrete admixture used to improve workability of concrete mixes or to permit effective reductions in free water content Complies with BS 5075, Part 1; Type A. D &G of ASTM C494-81. BS:EN 934-2:1998 and ASTM C1017 as Type 1 and Type 2.

PRINCIPLE USES : Used as a plasticiser to improve workability of concrete with water reductions and simultaneously increase compressive strength. Can be used to extend workability and therefore the period of time within which the concrete and be placed and compacted.

COVERAGE / YIELD : 0.3-0.6 litre per 100 kg of total cementitious material.

DESIGNATION : CORMIX PC707

DESCRIPTION : A new generation plasticizing admixture base on modified polycarboxylate polymer. Complies with ASTM C949, Type A&D and BSEN 934-2.

PRINCIPLE USES : Used in ready mix concrete where high slump retention is required in hot weather conditions, where fines are high in concrete mix design, etc. It can be used with durable concrete containing fly ash, slag, micro silica, etc.

COVERAGE / YIELD : 0.3-1.0 litre per 100 kg of total cementitious material.

DESIGNATION : CORMIX SP1

DESCRIPTION : A high performance Sodium Napthalene based superplasticiser. Complies with ASTM C494, Type A&F and BSEN 934-2.

PRINCIPLE USES : For flowing concrete, precast and high strength concrete.

COVERAGE / YIELD : 0.5-3.0 litre per 100 kg of total cementitious material.

DESIGNATION : CORMIX SP1/A

DESCRIPTION : A highly effective water reducing superplasticizer, an extremely powerful deflocculating agent, it operates by dispersing cement in to its primary particles which dramatically increases the flow characteristics of the cement paste. Complies with ASTM C494 and EN 934-2 Table 7, Type A and F.

PRINCIPLE USES : Used to produce flowing concrete with high early & ultimate strength or in the production of precast concrete that requires substantial water reductions and very high early strengths. Large cement saving possible in precast concrete.

COVERAGE / YIELD : 1.0 – 3.0 litre per 100 kg of total cementitious material.

DESIGNATION : CORMIX SP1/B

DESCRIPTION : A highly effective water reducing superplasticiser and an extremely powerful de-flocculating agent, it operates by dispersing cement in to its primary particles which dramatically increases the flow characteristics of the cement paste. Complies with ASTM Type A&F and BSEN 934-2.

PRINCIPLE USES : For using both in precast concrete & R.M.C. applications. Uses include to produce flowing concrete in congested areas, slabs and foundations, large pours, beams, columns and precast elements.

COVERAGE / YIELD : 0.5-3.0 litre per 100 kg of total cementitious material.

DESIGNATION : CORMIX SP4

DESCRIPTION : A versatile product specifically designed for producing free flowing concrete in hot climates. A substantial water reducing agent for promoting early and ultimate strengths. (ASTM C494, Type A, D&G and BSEN 934-2).

PRINCIPLE USES : For ready mix concrete and large pours with long lasting slump retention.

COVERAGE / YIELD : 0.5-2.0 litre per 100 kg of total cementitious material.

DESIGNATION : MEGAFLOW P5M

DESCRIPTION : An economical liquid mid range concrete plasticizer and retarder (or) water reducing agent based on high grade, modified lignosulphonic & carboxylic acid derivative. Complies with Type A & D of ASTM C494-81, BS5075: Part 1, GB8076-1997 BS:EN934-2:1998, ASTM C1017 as Type 1 & Type 2.

PRINCIPLE USES : Use to produce workable & dense concrete in ready mix site concrete to achieve extension of slump & setting times at high temperatures water reduction with out loss in workability, increased compressive & flexural strength.

COVERAGE / YIELD : 0.3-0.7 litre per 100 kg of total cementitious material.

DESIGNATION : CORMIX SF1

DESCRIPTION : An ultrafine spherical, high performance super reactive pozzolanic mineral additive conforming to ASTM C1240 definitions.

PRINCIPLE USES : For dense, durable, watertight & high strength concrete. Use in shotcrete to reduce rebound, decrease permeability and improves strengths.

COVERAGE / YIELD : 2-15% by weight of cement.

DESIGNATION : CORMIX PA

DESCRIPTION : A pumping aid for concrete. A concrete admixture used to improve concrete mixes to protect concrete pumps and pipes from excessive wear, decrease pump pressure and reduce pumping times and difficulties.

PRINCIPLE USES : To improve concrete with low cement contents, poor aggregate grading, varying fines contents, poor pumpability etc.

COVERAGE / YIELD : 0.2-0.4 litre per 100 kg of total cementitious material.

DESIGNATION : CORMIX VE

DESCRIPTION : A rheology modifying concrete admixture designed for use with self-compacting concrete.

PRINCIPLE USES : Used in conjunction with concrete admixture to produce a stable self compacting concrete.

COVERAGE / YIELD : 0.05 litre per 100 kg of total cementitious material is recommended.

DESIGNATION : CONAIR

DESCRIPTION : A liquid air entraining agent for use in concrete and mortar mixes. Conair complies with ASTM C260-81 for air entraining admixtures.

PRINCIPLE USES : It is used to improve the workability, cohesion, and durability of concrete and mortar by the entrainment of minute air bubbles of controlled size and spacing, uniformly distributed throughout the mix.

COVERAGE / YIELD : 0.03-0.2 litre per 100 kg of total cementitious material.

Share