ผลิตภัณฑ์ / ประเภทการใช้งาน

งานคอนกรีต-วัสดุเสริมสำหรับงานคอนกรีต
น้ำยาบ่ม & น้ำยาทาแบบ
น้ำยาหน่วงคอนกรีต & วัสดุป้องกันการยึดติดระหว่างคอนกรีต
น้ำยาประสานคอนกรีต
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต – งานคอนกรีตพ่น)
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต)
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานคอนกรีตพ่น)
งานซ่อมแซมและปกป้องคอนกรีต
งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดซีเมนต์
งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดอีพ็อกซี่
น้ำยาประสานคอนกรีต
เจาะเสียบเหล็ก / ยึดเหล็กเสริมกับโครงสร้าง
เคลือบกันสนิม & ป้องกันการกัดกร่อนในคอนกรีต
งานเกราท์ เทฐานเครื่องจักร, งานยึดติด
ซีเมนต์ เกราท์
อีพ็อกซี่ เกราท์
งานระบบอัดฉีด (อีพ็อกซี่ – โพลียูรีเทน)
ระบบอัดฉีดซ่อมรอยร้าวในคอนกรีต
ระบบอัดฉีดซ่อมพื้นคอนกรีตทรุด และ ปรับสภาพดิน
งานยาแนวรอยต่อ ซ่อมแซมรอยต่อ
วัสดุยาแนวรอยต่อ, ปิดรอยต่อ
วัสดุซ่อมแซมรอยต่อ ชนิดยืดหยุ่น
งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว หยุดน้ำรั่วซึม
งานซ่อมพื้นทรุด ยกพื้นคอนกรีต
งานซ่อมพื้นทรุด
งานซ่อมแซมการทรุดตัวของดินบริเวณโครงสร้างฐานราก
งานซ่อมแซมโครงสร้าง เสริมแรงโครงสร้าง
งานที่ต้องการกำลังสูงและเซ็ทตัวเร็วพิเศษ
งานขุดเจาะด้วยเครื่องทีบีเอ็ม (TBMs) และการติดตั้งชิ้นส่วนผนังอุโมงค์สำเร็จรูป
งานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์
งานระบบกันซึม (คริสตัลไลน์)
งานระบบกันซึม และ วัสดุกันซึมรอยต่อคอนกรีต
Elastomeric Coating / Membanes
Cementitious Waterproofing
Swelling Waterstops
Water Repellents

Cementitious

PRECISION & HIGH EARLY STRENGTH
DESIGNATION
DESCRIPTION
PRINCIPLE USES
COVERAGE / YIELD
TDS
CONGROUT FR

A precision non shrink cementitious grout with corrosion & fire resistance properties.

Used under machine base plates, bridge bearings and all areas repairing precision grouting with corrosion & fire resistance.

76 x 25 kg bags & 285 litres of water for approx. 1m3 of mortar.

CONGROUT 1000

Non shrink, pre-mixed, cementitious fine precision grout for gaps down to 5 mm.

For narrow gaps under machine base plates, columns, crane rails, bridge bearings etc.

75 x 25 kg bags for approx. 1m3 of grout depending on water content.

CONGROUT RES

Very rapid early strength, non shrink cementitious precision grout.

For use where early loading is required, 25 N/mm2 at approx. 2 hours. 40-50 N/mm2 at 6-8 hours.

74-75 x 25 kg bags +294 ltr of water for approx. 1m3 of grout for fluid consistency.
72-74 x 25 kg bags +243.6 ltr of water for approx. 1m3 of grout for pourable consistency.

CONGROUT AF

A ready to use high strength premixed, flowing, non shrink cable grout. Expansion/no shrinkage ensures good interfacial contact is maintained.

Use for the grouting of prestressed cable ducts, bearing plates, tunnel linings, rock & soil anchoring etc.

Approx 74-75 bag x 20 kg for approx 1m3 grout depending on water content.

WIND TURBINE
DESIGNATION
DESCRIPTION
PRINCIPLE USES
COVERAGE / YIELD
TDS
CONGROUT WT

A cement based shrinkage compensated ultra high strength grount produced using latest nano molecular,polymer and fibre technology. When mixed with water it produces a homogeneous high flow, high strength grout.

Use for the grouting of wind turbine baseplates,or other precision grouting applications and anchors using pre stressing techniques which may be pumped or poured into place.

2,400 kg /m3

GENERAL PURPOSE
DESIGNATION
DESCRIPTION
PRINCIPLE USES
COVERAGE / YIELD
TDS
CONGROUT GP

Economical non shrink, premixed cementitious grout for non critical applications.

Economical grout for minor concrete repairs and patching, grouting, filling core holes and defects in concrete.

74-76 x 25 kg bags for approx. 1m3 of grout depending on water content.

CONGROUT PADDING MORTAR

Ready to use cementitious padding mortar for use before grouting.

Bedding & leveling machine bases before grouting.

See data sheet.

UNDER WATER
DESIGNATION
DESCRIPTION
PRINCIPLE USES
COVERAGE / YIELD
TDS
CONGROUT UWG

A non shrink cement based grout for underwater applications.

Designed for use in underwater or tidal zones such as bridge & quay columns, concrete pilling, slipways, dams & other underwater structures.

Approx. 69-70 bag x 25 kg for approx 1m3 grout depending on water content.

GROUT ADDITIVES
DESIGNATION
DESCRIPTION
PRINCIPLE USES
COVERAGE / YIELD
TDS
CONGROUT A

A ready to use cement grout admixture.

Expanding grout admixture for specialist grouting of cable ducts, tunnel linings etc.

1-2% by weight of cement.

CONGROUT ADMIX

Powder admixture for use in cementitious grouts. Provides flow, no bleeding and no shrinkage.

For producing non shrink grout on site.

0.5-2% by weight of cement.

Cementitious

PRECISION & HIGH EARLY STRENGTH

DESIGNATION : CONGROUT FR

DESCRIPTION :A precision non shrink cementitious grout with corrosion & fire resistance properties.

PRINCIPLE USESUsed under machine base plates, bridge bearings and all areas repairing precision grouting with corrosion & fire resistance.

COVERAGE / YIELD :76 x 25 kg bags & 285 litres of water for approx. 1m3 of mortar.

DESIGNATION : CONGROUT 1000

DESCRIPTION :Non shrink, pre-mixed, cementitious fine precision grout for gaps down to 5 mm.

PRINCIPLE USESFor narrow gaps under machine base plates, columns, crane rails, bridge bearings etc.

COVERAGE / YIELD : 75 x 25 kg bags for approx. 1m3 of grout depending on water content.

DESIGNATION : CONGROUT RES

DESCRIPTION :Very rapid early strength, non shrink cementitious precision grout.

PRINCIPLE USESFor use where early loading is required, 25 N/mm2 at approx. 2 hours. 40-50 N/mm2 at 6-8 hours.

COVERAGE / YIELD :74-75 x 25 kg bags +294 ltr of water for approx. 1m3 of grout for fluid consistency.
72-74 x 25 kg bags +243.6 ltr of water for approx. 1m3 of grout for pourable consistency.

DESIGNATION : CONGROUT AF

DESCRIPTION :A ready to use high strength premixed, flowing, non shrink cable grout. Expansion/no shrinkage ensures good interfacial contact is maintained.

PRINCIPLE USESUse for the grouting of prestressed cable ducts, bearing plates, tunnel linings, rock & soil anchoring etc.

COVERAGE / YIELD :Approx 74-75 bag x 20 kg for approx 1m3 grout depending on water content.

GENERAL PURPOSE

DESIGNATION : CONGROUT GP

DESCRIPTION :Economical non shrink, premixed cementitious grout for non critical applications.

PRINCIPLE USESEconomical grout for minor concrete repairs and patching, grouting, filling core holes and defects in concrete.

COVERAGE / YIELD :74-76 x 25 kg bags for approx. 1m3 of grout depending on water content.

DESIGNATION : CONGROUT PADDING MORTAR

DESCRIPTION :Ready to use cementitious padding mortar for use before grouting.

PRINCIPLE USESBedding & leveling machine bases before grouting.

COVERAGE / YIELD :See data sheet.

UNDER WATER

DESIGNATION : CONGROUT UWG

DESCRIPTION :A non shrink cement based grout for underwater applications.

PRINCIPLE USESDesigned for use in underwater or tidal zones such as bridge & quay columns, concrete pilling, slipways, dams & other underwater structures.

COVERAGE / YIELD :Approx. 69-70 bag x 25 kg for approx 1m3 grout depending on water content.

GROUT ADDITIVES

DESIGNATION : CONGROUT A

DESCRIPTION :A ready to use cement grout admixture.

PRINCIPLE USESExpanding grout admixture for specialist grouting of cable ducts, tunnel linings etc.

COVERAGE / YIELD :1-2% by weight of cement.

DESIGNATION : CONGROUT ADMIX

DESCRIPTION :Powder admixture for use in cementitious grouts. Provides flow, no bleeding and no shrinkage.

PRINCIPLE USESFor producing non shrink grout on site.

COVERAGE / YIELD :0.5-2% by weight of cement.

Share