ผลิตภัณฑ์ / ประเภทการใช้งาน

งานคอนกรีต-วัสดุเสริมสำหรับงานคอนกรีต
น้ำยาบ่ม & น้ำยาทาแบบ
น้ำยาหน่วงคอนกรีต & วัสดุป้องกันการยึดติดระหว่างคอนกรีต
น้ำยาประสานคอนกรีต
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต – งานคอนกรีตพ่น)
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต)
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานคอนกรีตพ่น)
งานซ่อมแซมและปกป้องคอนกรีต
งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดซีเมนต์
งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดอีพ็อกซี่
น้ำยาประสานคอนกรีต
เจาะเสียบเหล็ก / ยึดเหล็กเสริมกับโครงสร้าง
เคลือบกันสนิม & ป้องกันการกัดกร่อนในคอนกรีต
งานเกราท์ เทฐานเครื่องจักร, งานยึดติด
ซีเมนต์ เกราท์
อีพ็อกซี่ เกราท์
งานระบบอัดฉีด (อีพ็อกซี่ – โพลียูรีเทน)
ระบบอัดฉีดซ่อมรอยร้าวในคอนกรีต
ระบบอัดฉีดซ่อมพื้นคอนกรีตทรุด และ ปรับสภาพดิน
งานยาแนวรอยต่อ ซ่อมแซมรอยต่อ
วัสดุยาแนวรอยต่อ, ปิดรอยต่อ
วัสดุซ่อมแซมรอยต่อ ชนิดยืดหยุ่น
งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว หยุดน้ำรั่วซึม
งานซ่อมพื้นทรุด ยกพื้นคอนกรีต
งานซ่อมพื้นทรุด
งานซ่อมแซมการทรุดตัวของดินบริเวณโครงสร้างฐานราก
งานซ่อมแซมโครงสร้าง เสริมแรงโครงสร้าง
งานที่ต้องการกำลังสูงและเซ็ทตัวเร็วพิเศษ
งานขุดเจาะด้วยเครื่องทีบีเอ็ม (TBMs) และการติดตั้งชิ้นส่วนผนังอุโมงค์สำเร็จรูป
งานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์
งานระบบกันซึม (คริสตัลไลน์)
งานระบบกันซึม และ วัสดุกันซึมรอยต่อคอนกรีต
Elastomeric Coating / Membanes
Cementitious Waterproofing
Swelling Waterstops
Water Repellents

Cementitious Waterproofing

Cementitious-Waterproofing
DESIGNATION
DESCRIPTION
PRINCIPLE USES
COVERAGE / YIELD
TDS
CONTITE FCWMCI

A flexible cementitious polymer modified 2 part liquid applied waterproof membrane. Containing a migrating corrosion inhibitor.

For waterproofing applications such as sealing swimming pools, balconies, bathrooms, wet areas, basements, reservoirs, tunnels, cooling towers.

Approx.1.5 kg/m2/coat
@1 mm. DFT

CONTITE FLEX

A 2 part polymer modified flexible cementitious waterproofing membrane for the protection of concrete & mortar.

Suitable for many waterproofing applications including for wet areas, pools, basements, balconies, reservoirs, tunnels etc.

Approx. 1.6 kg./m2/coats
@1 mm DFT.

CONTITE WS2

A semi flexible two part. polymer modified cementitious waterproofing membrane for concrete mortar surfaces.

Suitable for many waterproofing applications e.g. wet areas,basements, swimming pools,balconies where topping or titles to be applied.

Approx. 2-3 kg./m2/coats
@1 mm DFT.

CONPLUG

Ready to use powder, fast setting permanent water plug.

Stops pressure leaks in concrete and rock.

See data sheet.

CONPLUG (F)

An ultra fast setting water plug for rapid water stoppage.

Stops pressure leaks in concrete and rock.

See data sheet.

Cementitious Waterproofing

Cementitious-Waterproofing

DESIGNATION : CONTITE FCWMCI

DESCRIPTION :A flexible cementitious polymer modified 2 part liquid applied waterproof membrane. Containing a migrating corrosion inhibitor.

PRINCIPLE USES : For waterproofing applications such as sealing swimming pools, balconies, bathrooms, wet areas, basements, reservoirs, tunnels, cooling towers.

COVERAGE / YIELD : Approx.1.5 kg/m2/coat
@1 mm. DFT

DESIGNATION : CONTITE FLEX

DESCRIPTION : A 2 part polymer modified flexible cementitious waterproofing membrane for the protection of concrete & mortar.

PRINCIPLE USES : Suitable for many waterproofing applications including for wet areas, pools, basements, balconies, reservoirs, tunnels etc.

COVERAGE / YIELD :Approx. 1.6 kg./m2/coats
@1 mm DFT.

DESIGNATION : CONTITE WS2

DESCRIPTION :A two part polymer modified cementitious waterproofing membrane for concrete mortar surfaces.

PRINCIPLE USES : Suitable for many waterproofing applications e.g. wet areas, basements, swimming pools, balconies where topping or tiles to be applied.

COVERAGE / YIELD :Approx. 2-3 kg./m2/2coats @1 mm DFT.

DESIGNATION : CONTITE WS3

DESCRIPTION :Economical, ready for use one part powder, polymer modified waterproofing slurry and moisture seal.

PRINCIPLE USES : Waterproofing slurry for reservoirs basements, pools, water tanks, plants etc.

COVERAGE / YIELD :Approx. 2.0 kg./m2/2 coats @1 mm DFT.

DESIGNATION : CONPLUG

DESCRIPTION :Ready to use powder, fast setting permanent water plug.

PRINCIPLE USES : Stops pressure leaks in concrete and rock.

COVERAGE / YIELD :See data sheet.

Share