คอร์มิกซ์ทุ่มเททรัพยากรเพื่อพัฒนาบุคลากร และ การค้นคว้า วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นความแตกต่างจากคู่แข่งด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพการใช้งานสูง มุ่งเน้นงานวิศวกรรมก่อสร้างที่อาศัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งมีความต้องการเคมีภัณฑ์ในเชิงเทคนิคสนับสนุน และพร้อมดูแลพนักงานด้วยใจทุกคน

โดยปัจจุบัน เรากำลังค้นหาบุคลากรเพื่อเติบโตไปพร้อมกัน ด้วยตำแหน่งต่อไปนี้

• To develop a business relationship with agreed key designers and consulting engineers

• To influence the product specification on key concrete repair projects.

• Develop sound technical knowledge to enable the specification of Cormix concrete repair systems.

• Customer visits in accordance with new enquiries related to concrete repair.

• Manage and develop effective customer relationships with targeted specifiers and utility owners.

• Contact government bodies to get Cormix products specified

• Support for other tasks as assigned.

QUALIFICATION:

EDUCATION : Bachelor’s Degree in Civil Engineering

EXPERIENCE : At least 5 years specification experience with existing contacts in the construction design industry.

สนใจร่วมงาน ส่งประวัติสมัครงาน หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝายบุคคล : 

คุณนีรจิตร (อ้าย) ทิมขำ | รักษาการฝ่ายบุคคล

โทรศัพท์ 02 917 3955 – 8 ต่อ 222

อีเมล neerajit@cormix.com

Share