ผลิตภัณฑ์ / ประเภทการใช้งาน

งานคอนกรีต-วัสดุเสริมสำหรับงานคอนกรีต
น้ำยาบ่ม & น้ำยาทาแบบ
น้ำยาหน่วงคอนกรีต & วัสดุป้องกันการยึดติดระหว่างคอนกรีต
น้ำยาประสานคอนกรีต
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต – งานคอนกรีตพ่น)
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต)
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานคอนกรีตพ่น)
งานซ่อมแซมและปกป้องคอนกรีต
งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดซีเมนต์
งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดอีพ็อกซี่
น้ำยาประสานคอนกรีต
เจาะเสียบเหล็ก / ยึดเหล็กเสริมกับโครงสร้าง
เคลือบกันสนิม & ป้องกันการกัดกร่อนในคอนกรีต
งานเกราท์ เทฐานเครื่องจักร, งานยึดติด
ซีเมนต์ เกราท์
อีพ็อกซี่ เกราท์
งานระบบอัดฉีด (อีพ็อกซี่ – โพลียูรีเทน)
ระบบอัดฉีดซ่อมรอยร้าวในคอนกรีต
ระบบอัดฉีดซ่อมพื้นคอนกรีตทรุด และ ปรับสภาพดิน
งานยาแนวรอยต่อ ซ่อมแซมรอยต่อ
วัสดุยาแนวรอยต่อ, ปิดรอยต่อ
วัสดุซ่อมแซมรอยต่อ ชนิดยืดหยุ่น
งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว หยุดน้ำรั่วซึม
งานซ่อมพื้นทรุด ยกพื้นคอนกรีต
งานซ่อมพื้นทรุด
งานซ่อมแซมการทรุดตัวของดินบริเวณโครงสร้างฐานราก
งานซ่อมแซมโครงสร้าง เสริมแรงโครงสร้าง
งานที่ต้องการกำลังสูงและเซ็ทตัวเร็วพิเศษ
งานขุดเจาะด้วยเครื่องทีบีเอ็ม (TBMs) และการติดตั้งชิ้นส่วนผนังอุโมงค์สำเร็จรูป
งานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์
งานระบบกันซึม (คริสตัลไลน์)
งานระบบกันซึม และ วัสดุกันซึมรอยต่อคอนกรีต
Elastomeric Coating / Membanes
Cementitious Waterproofing
Swelling Waterstops
Water Repellents

งานซ่อมแซมการทรุดตัวของดินบริเวณโครงสร้างฐานราก (Soil Stabilization)

ทำไมถึงต้องมีการปรับปรุงสภาพดิน?

การเปลี่ยนแปลงสภาพดิน เกิดจากกระบวนการการกัดกร่อน การเคลื่อนที่ของน้ำใต้ดิน การสูบน้ำบาดาลหรือน้ำใต้ดิน การย่อยสลายตัวในดิน หรือ ภาวะการละลายของน้ำแข็งบนพื้นดิน อาจทำให้เกิดความเสียหายและความเสียหายต่อฐานรากได้

คอร์มิกซ์ มีเป็นโซลูชั่นเพื่อการรักษาเสถียรภาพของดิน โดยการฉีดวัสดุเสริมการรับกำลังเพื่อให้ดินเกาะตัวกันและป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้า

โซลูชั่นสำหรับงานซ่อมพื้นคอนกรีตทรุด ปรับระดับพื้นคอนกรีต และปรับสภาพดินสามารถใช้ได้กับโครงสร้างต่างๆ ดังนี้

 • ถนน หรือ ถนนทางหลวง
 • รันเวย์ และ แท็กซี่เวย์
 • สะพาน
 • ทางแยกรถไฟ
 • กำแพงกันคลื่น กำแพงกั้นน้ำ กำแพงกันดิน
 • สระว่ายน้ำ
 • แทงค์
 • อุโมงค์
 • และโครงสร้างคอนกรีตอื่นๆ

การเกราท์และการฉีดโพลียูรีเทน สามารถแก้ปัญหาในการก่อสร้างอะไรได้บ้าง?

 • การเกราท์หรือฉีดเพื่ออุดช่องว่างในดิน, หิน (Cavity filling)
 • การเกรท์หรือการฉีดสารเคมีเพื่อเพื่อป้องกันการซึมน้ำของฐานราก (Permeation Grouting)
 • การเกราท์เพื่อเสริมความหนาแน่น เพิ่มความสามารถการรับแรง (Consolidation Grouting)

การเกราท์หรือฉีดเพื่ออุดช่องว่างในดิน, หิน (Cavity filling)

ช่องว่างในดินเกิดจากการเคลื่อนที่ของน้ำใต้ดินส่งผลให้เกิดการทรุดตัวและความเสียหายกับโครงสร้าง ช่องว่างในดินเหล่านี้สามารถแก้ปัญหาได้โดยการฉีด คอนไทท์ พียูอี 500/501 หรือ คอนไทท์ พียูอี700/701 ซึ่งเมื่อฉีดลงไปในดินแล้วสามารถขยายตัวถึง 20-30 เท่า และสามารถปรับระยะเวลาการเกิดปฏิกิริยาของวัสดุได้ตามความต้องการ

การเกราท์หรือฉีดวัสดุเพื่อป้องกันการซึมน้ำของฐานราก (Permeation Grouting)

เป็นการเกราท์ เพื่อป้องกันการเคลื่อนที่ของน้ำในดิน ซึ่งโดยปกติน้ำจะซึมผ่านบริเวณดินที่มีมีการเกาะตัวกันหลวมๆ หรือ ดินที่มีความหนาแน่นน้อย ซึ่งส่งผลให้เกิดการพังทลายหรือการเคลื่อนที่ของดิน ทำให้โครงสร้างได้รับความเสียหาย การฉีด คอนไทท์ พียูอี 500/501 หรือ คอนไทท์ พียูอี700/701 โดยสามารถฉีดผ่านท่อจากนั้นตัววัสดุจะทำปฎิกิริยาเป็นเจล  หรือโฟม(ชนิดแข็ง) เพื่อช่วยลดการซึมผ่านของน้ำในดินและเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักของดิน

การเกราท์เพื่อเพิ่มความหนาแน่น เสริมความสามารถการรับแรง (Consolidation Grouting)

คือการเกราท์เพื่อให้ดินจับตัวกันและมีความหนาแน่นขึ้น โดยการฉีดวัสดุผ่านหัวแพ็คเกอร์ (packers) แล้วฉีดเข้าไปในดินใต้พื้นคอนกรีต โดยวัสดุจะเข้าไปแทนที่ช่องว่างในดินอย่างรวดเร็ว ด้วยแรงดันและแรงกดบริเวณรอบๆ ดิน วิธีการนี้ทำร่วมกับการยกพื้นคอนกรีตหรือปรับระดับคอนกรีต (Slab Lifting)

Application Product TDS
Cavity / Void Filling
CONTITE PUE500/501
CONTITE PUE700/701
Permeation Grouting
CONTITE PUE500/501
CONTITE PUE700/701
Contite G600
Contite Soil Stab
Consolidation Grouting
Contite Slab lift
CONTITE PUE500/501
CONTITE PUE700/701
Share