สนิมเกิดแต่เนื้อใน

“ถูกฝา ถูกตัว” เจาะลึกกลยุทธ์ ซ่อมแซมคอนกรีตเลือกวัสดุซ่อมและโซลูชั่นที่ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

คอนเทนต์ซีรีย์ “ถูกฝา ถูกตัว” เจาะลึกกลยุทธ์ ซ่อมแซมคอนกรีต เลือกวัสดุและโซลูชั่นที่ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง เป็นการร้อยเรียงเนื้อหา จาก คู่มือการซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต (Cormix: Concrete Repair Manual) เพื่อนำเสนอวิธีการซ่อมแซม, การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับข้อบกพร่องหรือพฤติกรรมคอนกรีต รวมถึงสอคล้องกับมาตรฐานสากล (EN Standard) และเป็นการซ่อมแซมอย่างถาวร ให้ความคุ้มค่าในระยะยาว ใน Ep. 1 ได้นำเสนอปฐมบทแนห่งการเสื่อมสภาพของคอนกรีตไปแล้ว สำหรับ Ep. 2 สนิมเกิดแต่เนื้อใน จะเป็นเรื่องของกระบวนการทางเคมีที่ทำร้ายเหล็กเสริมและคอนกรีต, ประเภทของการเสื่อมสภาพของคอนกรีต และไกด์ไลน์ซ่อมอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ที่ออกมาเพอร์เฟค!

สนิมเกิดแต่เนื้อใน

เราจะเห็นคอนกรีตเริ่มเสื่อมสภาพก็ต่อเมื่อเห็นความเปลี่ยนแปลงทางภายภาพ เช่น คอนกรีตเริ่มหลุดล่อน เกิดรอยแตกร้าว หรือ ปรากฏเป็นคราบสนิม แต่ขบวนการทำร้ายคอนกรีตได้ก่อตัวมาตั้งแต่ประตูแห่งความเสื่อมสภาพในคอนกรีต ที่เรียกว่า ปฏิกิริยาคาร์บอเนชั่น ได้เปิดขึ้น

กระบวนการที่ค่อยๆ แทรกซึม

ทำร้ายเหล็กเสริม ทำลายคอนกรีต

กระบวนการคาร์บอเนชั่น เกิดขึ้นเมื่อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำปฏิกิริยากับแคลเซี่ยมไฮดรอกไซด์ ทำให้ค่า PH ในคอนกรีตลดลง จึงส่งผลต่อฟิล์มที่ปกป้องเหล็กเสริมถูกทำลาย เมื่อการกัดกร่อนในเหล็กเสริมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะทำให้หน้าตัดของเหล็กเสริมลดลงแล้ว ปริมาตรของสนิมที่เพิ่มขึ้นจะทำให้เกิดแรงดันภายใน ส่งผลทำให้เกิดการแตกร้าวและหลุดล่อน นอกจากนี้สารปนเปื้อนที่มีอยู่ในซีเมนต์เพสต์ อาจเป็นสาเหตุของการอ่อนตัวลงทำให้เกิดการขยายตัวของรอยร้าวและการหลุดล่อนของซีเมนต์เมทริกซ์ กระบวนการทางเคมีเหล่านี้จะส่งผลให้กำลังในโครงสร้างของคอนกรีตลดลง

การเสื่อมสภาพของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สามารถแบ่งได้กว้างๆ ดังนี้

 • การกัดกร่อนของเหล็กเสริมที่เป็นผลมาจากปฏิกิริยาคาร์บอเนชั่น หรือ การสัมผัสกับคลอไรด์
 • การสัมผัสกับสารเคมี หรือ สารปนเปื้อนที่มีอยู่ในซีเมนต์เพสต์ เช่น ซัลเฟต, น้ำที่มีกรดเจือจาง
 • แรงกระแทก, การเสียดสีหรือการครูด การเสื่อมสภาพทางกายภาพ (จากการจราจร)
 • การรับน้ำหนักเกินพิกัด
 • การเคลื่อนตัว, การทรุดตัวของคอนกรีต
 • การเกิดสะภาพการแข็งตัวและละลายของน้ำในคอนกรีตสลับกันไป (freeze-thaw)
 • การก่อสร้างที่ผิดวิธี ส่งผลให้เกิดการแตกร้าว
 • เกิดเป็นโพรงแบบรังผึ้ง, ระยะที่คอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมน้อยเกินไป, รูพรุนในคอนกรีต
HO2 Stop+CI_1

วินิจฉัยถูกปัญหา เลือกยาถูกอาการ

ผลลัพธ์งานซ่อม ย่อมเพอร์เฟค

เพื่อให้การซ่อมแซมมีประสิทธิภาพแก้ปัญหาถูกจุด ลำดับแรกต้องวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเสื่อมสภาพของคอนกรีตเสียก่อน หากไม่ได้เริ่มจากขั้นตอนนี้โครงสร้างที่ได้รับการซ่อมแซมอาจเกิดข้อบกพร่องเสียหายก่อนเวลาอันควร ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ซ่อมแซมคอนกรีตก้าวหน้าไปอย่างมาก การแก้ไข ปรับปรุง และคืนสภาพคอนกรีตในระยะยาว  อย่างเป็นระบบตามแนวทางปฏิบัติจะช่วยให้งานซ่อมแซมคอนกรีตได้ผลลัพธ์ที่ดี

 • สำรวจ ตรวจสอบ เพื่อระบุสาเหตุการเสื่อมสภาพของคอนกรีต
 • เลือกวัสดุซ่อมและกลยุทธ์การติดตั้งที่ตอบโจทย์ แก้ปัญหาตรงจุด
 • เตรียมพื้นผิวอย่างถูกต้อง เหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของวัสดุซ่อม
 • รองพื้นก็สำคัญ, ความชื้นของพื้นผิวคอนกรีตที่จะซ่อมยิ่งเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ
 • เลือกใช้วัสดุประสานคอนกรีต (โพลิเมอร์ หรือ อีพ็อกซี่) ที่ถูกต้องเหมาะสมตามกลไกการทำงานของวัสดุซ่อม
 • ให้ความสำคัญกับระยะเวลาในการบ่มตัวของวัสดุ
 • อย่าลืมขั้นตอนการปกป้องคอนกรีตจากคาร์บอเนชั่น เพื่อยืดอายุของโครงสร้างที่ซ่อมแซมให้ยาวนานขึ้น

 

คอนเทนต์หน้าพบกับการพิจารณาเลือกวัสดุซ่อมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน EN 1504

“ถูกฝา ถูกตัว” เจาะลึกกลยุทธ์ ซ่อมแซมคอนกรีต เลือกวัสดุและโซลูชั่นที่ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง คอนเทนต์ซีรีย์ ชุดใหม่ที่รวบรวมแนวคิด วิธีการซ่อม การเลือกใช้วัสดุ ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมคอนกรีต เพื่อความเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในงานซ่อมจาก Comix Repair Manual E-BOOK ที่ตกผลึกองค์ความรู้อย่าง Expert ได้สมบูรณ์แบบ”

Share