ปัญหาโครงสร้างคอนกรีตส่วนใหญ่ มักจะเสื่อมสภาพลงก่อนเวลา สาเหตุอันเนื่องมาจากการเลือกใช้วัสดุที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่โครงสร้างนั้นๆ หรือการออกแบบ วางสเปค ที่ไม่ถูกต้อง มีการหยิบสเปคเดิมๆมาใช้งาน โดยมิได้มองลงลึก และสังเกตถึงปัจจัยต่างๆของแต่ละโครงสร้าง ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาน้ำรั่วซึม บริเวณฐานรากโครงสร้างได้ จึงก่อให้เกิดการเสียหายของโครงสร้างนั้นๆตามมาในที่สุด

โลกเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีก็ต้องเปลี่ยนตาม

ปัจจุบัน ระบบกันซึมแบบคริสตัลไลน์ ถูกนำมาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะงานอาคารที่มีโครงสร้างชั้นใต้ดิน(Basement) หรืองานฐานราก (Foundation) ด้วยเทคโนโลยีกันซึมการสร้างผลึกในเนื้อคอนกรีต จึงทำให้โครงสร้างคอนกรีตมีความแข็งแรงทนทานมากขึ้น ป้องกันการรั่วซึมได้ตลอดอายุโครงสร้างของคอนกรีต แต่…ก็ไม่เพียงพอ เพราะโครงสร้างคอนกรีตส่วนใหญ่ มีเหล็กเสริมอยู่ไม่น้อย เมื่อโครงสร้างคอนกรีตถูกทำลายด้วยน้ำ และความชื้นจึงทำให้เกิดสนิมจากการกัดกร่อนในโครงสร้างตามมานั่นเอง….

ดังนั้น…การออกแบบ การทำสเปค หรือการเลือกใช้น้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับงานกันซึม ในงานโครงสร้างชั้นใต้ดิน(Basement) หรืองานฐานราก (Foundation) จึงควรมีครบทั้งกันซึม และกันสนิม เพื่อเพิ่มสรรถนะโครงสร้างให้มีความแข็งแรง ทนทานได้ตลอดอายุการใช้งานของโครงสร้างคอนกรีต

เริ่มต้นดี…มีชัยไปกว่าครึ่ง…

คอร์มิกซ์ เอชทูโอ สต็อป พลัส ซีไอ (Cormix H2O Stop+CI) เป็นน้ำยาผสมเพิ่มที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่รวมทั้งระบบกันซึมแบบบูรณาการ และปกป้องคอนกรีตด้วยวิธีการสร้างผลึกในคอนกรีต

ปฏิกิริยาเคมีทำให้เกิดการก่อตัวในรูปของผลึกที่ไม่ละลายภายในโพรงช่องว่างของโครงสร้างคอนกรีต เมื่อผลึกมีการพัฒนาและเติบโตเพิ่มมากขึ้นจะช่องเติมเต็มโพรงช่องว่างในคอนกรีต เป็นการปิดผนึกคอนกรีตอย่างถาวร และลดการซึมผ่านของน้ำ และของเหลวอื่นๆ จากทั้งทางด้านบวก (ด้านที่สัมผัสน้ำหรือของเหลวอื่นๆ) ทางด้านลบ (ด้านที่ไม่สัมผัสน้ำหรือของเหลวอื่นๆ )

พัฒนาในรูปแบบของเหลวหรือสารผสมเพิ่มในคอนกรีต เพื่อความสะดวกในการเติมและเพิ่มความสามารถในการกระจายตัว ตอบสนองความต้องการของบริษัทคอนกรีตผสมเสร็จในระบบการจ่ายน้ำยา (ชนิดผงก็มีให้เช่นกัน)

 • คุณสมบัติหลักของน้ำยาผสมเพิ่มในคอนกรีตที่ป้องกัน 2 ชั้น คือป้องกันคอนกรีต และ เหล็กเสริม
 • ง่ายต่อการใช้งานโดยใช้ระบบการจ่ายน้ำยาแบบอัตโนมัติ
 • ในรูปแบบของเหลวไม่จับตัวเป็นก้อน
 • ป้องการการซึมผ่านของคลอไรค์ และ ซัลเฟต
 • เพิ่มความสามารถในการต้านทานสารเคมี และ คาร์บอเนชั่น
 • ทนทานต่อแรงดันในระยะยาว
 • ปิดผลึกรอยร้าวขนาดเล็ก และรอยแตกร้าวแบบเส้นผมได้ถึง 0.5 มิลลิเมตร
One Bangkok_MAT Foundation Pouring_05
concrete mix

คุณลักษณะเหล่านี้ส่งเสริมคุณสมบัติอีกมากมาย เช่น

 • ระบบกันซึมแบบถาวรในโครงสร้างคอนกรีต และป้องการกัดกร่อนในเหล็กเสริม
 • ขจัดข้อกำหนดและต้นทุนของรอยต่อ
 • เร่งกระบวนการก่อสร้าง
 • ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการติดตั้งเทียบกับระบบกันซึมแบบกาว หรือแบบเมมเบรน
 • ปลอดสารพิษไม่มีสารประกอบของสารอินทรีย์ที่ระเหยเป็นไอได้ง่ายจึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน

พื้นที่ใช้งาน อาทิเช่น :

บริเวณอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บ : ถังเก็บน้ำดื่ม, โรงงานบำบัดน้ำเสีย , อ่างเก็บน้ำ, คลอง

โครงสร้างใต้ดิน : อุโมงค์, ชั้นใต้ดิน , ลานจอดรถ , ฐานราก และช่องลิฟต์

อ่านเพิ่มเติม

PHOTO3-2021-05-01-18-50-15
P6 Watertight Concrete

Share