ผลิตภัณฑ์ / ประเภทการใช้งาน

งานคอนกรีต-วัสดุเสริมสำหรับงานคอนกรีต
น้ำยาบ่ม & น้ำยาทาแบบ
น้ำยาหน่วงคอนกรีต & วัสดุป้องกันการยึดติดระหว่างคอนกรีต
น้ำยาประสานคอนกรีต
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต – งานคอนกรีตพ่น)
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต)
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานคอนกรีตพ่น)
งานซ่อมแซมและปกป้องคอนกรีต
งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดซีเมนต์
งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดอีพ็อกซี่
น้ำยาประสานคอนกรีต
เจาะเสียบเหล็ก / ยึดเหล็กเสริมกับโครงสร้าง
เคลือบกันสนิม & ป้องกันการกัดกร่อนในคอนกรีต
งานเกราท์ เทฐานเครื่องจักร, งานยึดติด
ซีเมนต์ เกราท์
อีพ็อกซี่ เกราท์
งานระบบอัดฉีด (อีพ็อกซี่ – โพลียูรีเทน)
ระบบอัดฉีดซ่อมรอยร้าวในคอนกรีต
ระบบอัดฉีดซ่อมพื้นคอนกรีตทรุด และ ปรับสภาพดิน
งานยาแนวรอยต่อ ซ่อมแซมรอยต่อ
วัสดุยาแนวรอยต่อ, ปิดรอยต่อ
วัสดุซ่อมแซมรอยต่อ ชนิดยืดหยุ่น
งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว หยุดน้ำรั่วซึม
งานซ่อมพื้นทรุด ยกพื้นคอนกรีต
งานซ่อมพื้นทรุด
งานซ่อมแซมการทรุดตัวของดินบริเวณโครงสร้างฐานราก
งานซ่อมแซมโครงสร้าง เสริมแรงโครงสร้าง
งานที่ต้องการกำลังสูงและเซ็ทตัวเร็วพิเศษ
งานขุดเจาะด้วยเครื่องทีบีเอ็ม (TBMs) และการติดตั้งชิ้นส่วนผนังอุโมงค์สำเร็จรูป
งานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์
งานระบบกันซึม (คริสตัลไลน์)
งานระบบกันซึม และ วัสดุกันซึมรอยต่อคอนกรีต
Elastomeric Coating / Membanes
Cementitious Waterproofing
Swelling Waterstops
Water Repellents

Swelling Waterstops

DESIGNATION
DESCRIPTION
PRINCIPLE USES
COVERAGE / YIELD
TDS
CONTITE WATERSTOP

A flexible swelling waterstop for concrete construction joints. Replaces conventional waterstops.

For penetrations sealing/waterproofing construction joints through concrete such as king posts & pipes below grade. Areas of application include : tunnels, basements, culverts, underground structures, pools, reservoirs, canals etc.

See data sheet.

CONTITE WATERSTOP S

A flexible swelling waterstop designed to swell in salt water conditions as well as normal water Replaces conventional waterstops in construction joints.

For penetrations sealing/waterproofing construction joints penetrations through concrete, such as king posts and pipes below grade in salt water conditions.
Areas of application include : tunnels, basements, culverts, underground structures, pools, reservoirs, canals etc.

See data sheet.

CONTITE WATERSTOP ADHESIVE

A non – flammable, water based adhesive especially formulated to work with Contite Waterstop concrete construction joint waterstops.

Used to secure Contite Waterstop to concrete , metal, wood and PVC surfaces on both vertical and horizontal applications, as well as around though wall mechanical and plumbing penetrations.

See data sheet.

CONTITE WATERSTOP DELAY COATING

A water based protective delay coating used to stop the premature swelling of Contite Waterstop in wet conditions.

Used  to delay swelling of Contite Waterstop for several days in wet conditions.

See data sheet.

CONTITE G600

A hydrogel injection grout.Used to stop heavy water leakage. Reacts with water over a range of ratios to form elastic foams, a rubbery gasket or elastomeric waterproof gel.

Typical areas of use include shutting off water seepage, forming a positive side waterproof membrane with below grade structures injected from the negative side, for reinjectable hoses & soil stabilization, prevention of water leakage in sewerage and drain pipes, ground stabilization, prevention of water leaks through expansion or construction joints.

See data sheet.

CONFLEX BAND

A polyethylene copolymer membrane which is designed to be bonded over movement joints or cracks in  a structure to prevent the ingress of water and chemicals.

Use to seal joints in car park decks, reservoirs,podiums, balconies,walkway and other elevated structures,protect from mechanical damage by a coverplate. It can also be used for over-strapping joints in basements,subways, tunnels,refineries and substructures in general.

See data sheet.

Swelling Waterstops

DESIGNATION : CONTITE WATERSTOP

DESCRIPTION : A flexible swelling waterstop for concrete construction joints. Replaces conventional waterstops.

PRINCIPLE USES : For penetrations sealing/waterproofing construction joints through concrete such as king posts & pipes below grade. Areas of application include : tunnels, basements, culverts, underground structures, pools, reservoirs, canals etc.

COVERAGE / YIELD :See data sheet.

DESIGNATION : CONTITE WATERSTOP S

DESCRIPTION :A flexible swelling waterstop designed to swell in salt water conditions as well as normal water Replaces conventional waterstops in construction joints.

PRINCIPLE USES : For penetrations sealing/waterproofing construction joints penetrations through concrete, such as king posts and pipes below grade in salt water conditions.
Areas of application include : tunnels, basements, culverts, underground structures, pools, reservoirs, canals etc.

COVERAGE / YIELD :See data sheet.

DESIGNATION : CONTITE WATERSTOP DELAY COATING

DESCRIPTION : A water based protective delay coating used to stop the premature swelling of Contite Waterstop in wet conditions.

PRINCIPLE USES : Used to delay swelling of Contite Waterstop for several days in wet conditions.

COVERAGE / YIELD : See data sheet.

DESIGNATION : CONTITE WATERSTOP ADHESIVE

DESCRIPTION : A non-flammable, water based adhesive especially formulated to work with Contite Waterstop concrete construction joint waterstops.

PRINCIPLE USES : Used to secure Contite Waterstop to concrete, metal, wood and PVC surfaces on both vertical and horizontal applications, as well as around through wall mechanical and plumbing penetrations.

COVERAGE / YIELD : See data sheet.

DESIGNATION : CONTITE G600

DESCRIPTION : A hydrogel injection grout.Used to stop heavy water leakage. Reacts with water over a range of ratios to form elastic foams, a rubbery gasket or elastomeric waterproof gel..

PRINCIPLE USES :Typical areas of use include shutting off water seepage, forming a positive side waterproof membrane with below grade structures injected from the negative side, for reinjectable hoses & soil stabilization, prevention of water leakage in sewerage and drain pipes, ground stabilization, prevention of water leaks through expansion or construction joints.

COVERAGE / YIELD :See data sheet.

Share