ผลิตภัณฑ์ / ประเภทการใช้งาน

งานคอนกรีต-วัสดุเสริมสำหรับงานคอนกรีต
น้ำยาบ่ม & น้ำยาทาแบบ
น้ำยาหน่วงคอนกรีต & วัสดุป้องกันการยึดติดระหว่างคอนกรีต
น้ำยาประสานคอนกรีต
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต – งานคอนกรีตพ่น)
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต)
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานคอนกรีตพ่น)
งานซ่อมแซมและปกป้องคอนกรีต
งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดซีเมนต์
งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดอีพ็อกซี่
น้ำยาประสานคอนกรีต
เจาะเสียบเหล็ก / ยึดเหล็กเสริมกับโครงสร้าง
เคลือบกันสนิม & ป้องกันการกัดกร่อนในคอนกรีต
งานเกราท์ เทฐานเครื่องจักร, งานยึดติด
ซีเมนต์ เกราท์
อีพ็อกซี่ เกราท์
งานระบบอัดฉีด (อีพ็อกซี่ – โพลียูรีเทน)
ระบบอัดฉีดซ่อมรอยร้าวในคอนกรีต
ระบบอัดฉีดซ่อมพื้นคอนกรีตทรุด และ ปรับสภาพดิน
งานยาแนวรอยต่อ ซ่อมแซมรอยต่อ
วัสดุยาแนวรอยต่อ, ปิดรอยต่อ
วัสดุซ่อมแซมรอยต่อ ชนิดยืดหยุ่น
งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว หยุดน้ำรั่วซึม
งานซ่อมพื้นทรุด ยกพื้นคอนกรีต
งานซ่อมพื้นทรุด
งานซ่อมแซมการทรุดตัวของดินบริเวณโครงสร้างฐานราก
งานซ่อมแซมโครงสร้าง เสริมแรงโครงสร้าง
งานที่ต้องการกำลังสูงและเซ็ทตัวเร็วพิเศษ
งานขุดเจาะด้วยเครื่องทีบีเอ็ม (TBMs) และการติดตั้งชิ้นส่วนผนังอุโมงค์สำเร็จรูป
งานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์
งานระบบกันซึม (คริสตัลไลน์)
งานระบบกันซึม และ วัสดุกันซึมรอยต่อคอนกรีต
Elastomeric Coating / Membanes
Cementitious Waterproofing
Swelling Waterstops
Water Repellents

น้ำยาหน่วงคอนกรีต & วัสดุป้องกันการยึดติดระหว่างคอนกรีต

DESIGNATION
DESCRIPTION
PRINCIPLE USES
COVERAGE / YIELD
TDS
CONSTRIP SRG

Surface retarder gel. Face down application.

Surface retarder for face down applications provides exposed aggregate finish e.g. at stop ends..

3-4 m2/kg depending on formwork and designed retardation depth.

CONSTRIP SRL

Surface retarder liquid. Face up application.

Surface retarder for spray on applications provides exposed aggregate finish e.g. for surfaces to receive grout or future pours of concrete.

4-5 m2/litre.

CONSTRIP BOND BREAKER

Bond breaker.

Use in match cast precast concrete, top down construction applied to lean base form concrete in, for example, underground structures, precast panel production and other applications where bond breaking required.

6.0-7.0 m2/litre.

Surface Retarders & Bond Breakers

DESIGNATION : CONSTRIP SRG

DESCRIPTION :Surface retarder gel. Face down application.

PRINCIPLE USESSurface retarder for face down applications provides exposed aggregate finish e.g. at stop ends.

COVERAGE / YIELD :3-4 m2/kg depending on formwork and designed retardation depth.

DESIGNATION : CONSTRIP SRL

DESCRIPTION :Surface retarder liquid. Face up application.

PRINCIPLE USESSurface retarder for spray on applications provides exposed aggregate finish e.g. for surfaces to receive grout or future pours of concrete.

COVERAGE / YIELD :4-5 m2/litre.

DESIGNATION : CONSTRIP BOND BREAKER

DESCRIPTION :Bond breaker.

PRINCIPLE USESUse in match cast precast concrete, top down construction applied to lean base form concrete in, for example, underground structures, precast panel production and other applications where bond breaking required.

COVERAGE / YIELD :6.0-7.0 m2/litre.

Share