เกี่ยวกับ คอร์มิกซ์


คอร์มิกซ์ ผู้นำด้านเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง

บริษัท คอร์มิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทอังกฤษ เริ่มดำเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2539

เคมีภัณฑ์ก่อสร้างแบรนด์ คอร์มิกซ์ มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุม งานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต (Concrete Repair), ระบบงานเกราท์เกราท์และระบบการยึดคอนกรีต (Grouts and Anchoring Systems), งานก่อสร้างใต้ดิน-ขุดเจาะอุโมงค์ (Underground Construction), ระบบการป้องกันการซึมผ่านของน้ำผ่านโครงสร้างและรอยต่อ (Injection Solution), ระบบป้องกันการรั่วซึมและรอยต่อ (waterproofing & Jointing systems), คอนกรีต ชนิดยืดหยุ่น (Elastomeric concrete), น้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพคอนกรีต สำหรับการทาและพ่นคอนกรีต (Admixtures for Concrete and Shotcrete)


วิสัยทัศน์ คอร์มิกซ์


คอร์มิกซ์ ออกแบบการบริหารจัดการเพื่อให้มีความคล่องตัวสูง จึงสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงศักยภาพในการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ สู่อุตสาหกรรมก่อสร้างได้อย่างต่อเนื่อง

ผู้นำ ด้านเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง

คอร์มิกซ์ มีโซลูชั่นที่ดีเยี่ยม พร้อมทีมเทคนิคที่เข้าใจระบบงานก่อสร้างและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความสำเร็จในวันนี้ สะท้อนให้เห็นจากจำนวนโครงการขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ คอร์มิกซ์ เช่น งานสนามบิน งานระบบรถไฟ งานก่อสร้างใต้ดิน งานอุโมงค์ งานสร้างเขื่อน โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า โรงงานบำบัดน้ำเสีย ท่าเรือ ทางหลวงขนาดใหญ่ งานโครงสร้างโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงงานสร้างอาคารขนาดใหญ่


สิ่งที่คอร์มิกซ์ เหนือกว่า


คอร์มิกซ์…ก้าวล้ำหน้า เพื่ออนาคต ที่ยั่งยืน

คอร์มิกซ์ทุ่มเททรัพยากรเพื่อพัฒนาบุคลากร และ การค้นคว้า วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นความแตกต่างจากคู่แข่งด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพการใช้งานสูง มุ่งเน้นงานวิศวกรรมก่อสร้างที่อาศัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งมีความต้องการเคมีภัณฑ์ในเชิงเทคนิคสนับสนุน โดยคอรมิกซ์ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อพัฒนาโซลูชั่นใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ห้องค้นคว้า วิจัยของคอร์มิกซ์ต้อนรับคู่ค้าเพื่อการวิเคราะห์ ให้คำแนะนำและพัฒนาสินค้าความต้องการเฉพาะราย

คอร์มิกซ์ มุ่งมั่น ในการผลิตสินค้าที่มีส่งกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งหมายรวมถึงกระบวนการผลิตและการใช้งาน ทั้งนี้เพื่อให้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมขององค์กรครอบคลุมทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์


พันธมิตรของ คอร์มิกซ์


ผลิตภัณฑ์คอร์มิกซ์ มีความพร้อมในการนำส่งผลิตภัณฑ์ผ่านเครือข่ายผู้กระจายสินค้าและศูนย์ผลิตในแต่ละภูมิภาค เพื่อสามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

ตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศ