ผลิตภัณฑ์ / ประเภทการใช้งาน

งานคอนกรีต-วัสดุเสริมสำหรับงานคอนกรีต
น้ำยาบ่ม & น้ำยาทาแบบ
น้ำยาหน่วงคอนกรีต & วัสดุป้องกันการยึดติดระหว่างคอนกรีต
น้ำยาประสานคอนกรีต
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต – งานคอนกรีตพ่น)
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต)
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานคอนกรีตพ่น)
งานซ่อมแซมและปกป้องคอนกรีต
งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดซีเมนต์
งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดอีพ็อกซี่
น้ำยาประสานคอนกรีต
เจาะเสียบเหล็ก / ยึดเหล็กเสริมกับโครงสร้าง
เคลือบกันสนิม & ป้องกันการกัดกร่อนในคอนกรีต
งานเกราท์ เทฐานเครื่องจักร, งานยึดติด
ซีเมนต์ เกราท์
อีพ็อกซี่ เกราท์
งานระบบอัดฉีด (อีพ็อกซี่ – โพลียูรีเทน)
ระบบอัดฉีดซ่อมรอยร้าวในคอนกรีต
ระบบอัดฉีดซ่อมพื้นคอนกรีตทรุด และ ปรับสภาพดิน
งานยาแนวรอยต่อ ซ่อมแซมรอยต่อ
วัสดุยาแนวรอยต่อ, ปิดรอยต่อ
วัสดุซ่อมแซมรอยต่อ ชนิดยืดหยุ่น
งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว หยุดน้ำรั่วซึม
งานซ่อมพื้นทรุด ยกพื้นคอนกรีต
งานซ่อมพื้นทรุด
งานซ่อมแซมการทรุดตัวของดินบริเวณโครงสร้างฐานราก
งานซ่อมแซมโครงสร้าง เสริมแรงโครงสร้าง
งานที่ต้องการกำลังสูงและเซ็ทตัวเร็วพิเศษ
งานขุดเจาะด้วยเครื่องทีบีเอ็ม (TBMs) และการติดตั้งชิ้นส่วนผนังอุโมงค์สำเร็จรูป
งานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์
งานระบบกันซึม (คริสตัลไลน์)
งานระบบกันซึม และ วัสดุกันซึมรอยต่อคอนกรีต
Elastomeric Coating / Membanes
Cementitious Waterproofing
Swelling Waterstops
Water Repellents

วัสดุยาแนวรอยต่อ, ปิดรอยต่อ

คอร์มิกซ์ มีผลิตภัณฑ์สำหรับ งานยาแนวรอยต่อและซ่อมแซมรอยต่อ ทั้งชนิด โพลีซัลไฟด์, โพลียูรีเทน, บิทูเมน, และ
อีพ็อกซี่ ที่มีความยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานแต่ละประเภทและแต่ละโครงการ ใช้ได้ทั้งงานก่อสร้างใหม่และงานซ่อมบำรุง

DESIGNATION
DESCRIPTION
PRINCIPLE USES
COVERAGE / YIELD
TDS
CONFLEX PS

A 2 component, solvent free, highly flowable, low exotherm epoxy grout with long potlife, no shrinkage & high strength, suitable for use in heavy engineering grouting applications & difficult conditions.

Suitable for grouting bridge bearing plates, machine bases such as pumps, generators, motors, turbines, compressors, fixing bolts and anchors, crane rail tracks & cavities in concrete etc.

Approx. 2000 kg/ m3

CONFLEX BS

A flowable, 3 component pourable epoxy grout.

For grouting bridge bearings, machine bases, fixing bolts & anchors, crane rail tracks, cavities in concrete etc.

Approx. 2100 kg/ m3

CONDUR FEA

Underwater epoxy grout.

Designed for use in underwater or tidal zones in areas such as bridge & quay columns, concrete pilling, slipways, dams & other underwater structures.

Approx. 2100 kg/ m3

Joint waterproofing
DESIGNATION
DESCRIPTION
PRINCIPLE USES
COVERAGE / YIELD
TDS
CONFLEX BAND

A polyethylene copolymer membrane which is designed to be bonded over movement joints or cracks in a structure to prevent the ingress of water and chemicals.

Use to seal joints in car park decks, reservoirs,podiums, balconies,walkway and other elevated structures,protect from mechanical damage by a coverplate.It can also be used for over-strapping joints in basements,subways, tunnels,refineries and substructures in general.

See data sheet

CONTITE WATERSTOP

A flexible swelling waterstop for concrete construction joints.Replaces conventional water stops.

For sealing of penetrations through concrete & construction joints, areas of application include: tunnels,basements, culverts,underground structures,pools, reservoirs etc.

See data sheet.

CONTITE WATERBAR CTG

Gunable water swelling polyurethnae sealant for sealing construction joints and penetrations through concrete.

Used for pipe penetrations,joints between sheet piles,precast concrete jonts H beam penetrations, and all types of construction joints including rough surfaces  & circular joints.

See data sheet.

CONTITE WATERSTOP ADHESIVE

A non – flammable, water based adhesive especially formulated to work with Contite Waterstop concrete construction joint waterstops.

Used to secure Contite Waterstop to concrete , metal, wood and PVC surfaces on both vertical and horizontal applications, as well as around though wall mechanical and plumbing penetrations.

See data sheet.

CONTITE WATERSTOP DELAY COATING

A water based protective delay coating used to stop the premature swelling of Contite Waterstop in wet conditions.

Used  to delay swelling of Contite Waterstop for several days in wet conditions.

See data sheet.

CONFLEX BACKER ROD

Underwater epoxy grout.

Designed for use in underwater or tidal zones in areas such as bridge & quay columns, concrete pilling, slipways, dams & other underwater structures.

Approx. 2100 kg/ m3

CONFLEX CELL

Underwater epoxy grout.

Designed for use in underwater or tidal zones in areas such as bridge & quay columns, concrete pilling, slipways, dams & other underwater structures.

Approx. 2100 kg/ m3

Joint Sealant, Filler

Cormix provides a range of polysulphide, polyurethane, bitumen modified and flexible epoxy joint sealants and fillers supporting the needs of customers in civil engineering projects including new construction and maintenance.

DESIGNATION : CONFLEX PS

DESCRIPTION :A 2 component, solvent free, highly flowable, low exotherm epoxy grout with long potlife, no shrinkage & high strength, suitable for use in heavy engineering grouting applications & difficult conditions.

PRINCIPLE USESSuitable for grouting bridge bearing plates, machine bases such as pumps, generators, motors, turbines, compressors, fixing bolts and anchors, crane rail tracks & cavities in concrete etc.

COVERAGE / YIELD :Approx. 2000 kg/ m3

DESIGNATION : CONFLEX BS

DESCRIPTION :A flowable, 3 component pourable epoxy grout.

PRINCIPLE USESFor grouting bridge bearings, machine bases, fixing bolts & anchors, crane rail tracks, cavities in concrete etc.

COVERAGE / YIELD :Approx. 2100 kg/ m3

DESIGNATION : CONFLEX BACKER ROD

DESCRIPTION :Underwater epoxy grout.

PRINCIPLE USESDesigned for use in underwater or tidal zones in areas such as bridge & quay columns, concrete pilling, slipways, dams & other underwater structures.

COVERAGE / YIELD :Approx. 2100 kg/ m3

DESIGNATION : CONFLEX CELL

DESCRIPTION :Underwater epoxy grout.

PRINCIPLE USESDesigned for use in underwater or tidal zones in areas such as bridge & quay columns, concrete pilling, slipways, dams & other underwater structures.

COVERAGE / YIELD :Approx. 2100 kg/ m3

DESIGNATION : CONDUR FEA

DESCRIPTION :Underwater epoxy grout.

PRINCIPLE USESDesigned for use in underwater or tidal zones in areas such as bridge & quay columns, concrete pilling, slipways, dams & other underwater structures.

COVERAGE / YIELD :Approx. 2100 kg/ m3

Share