ระบบการเสริมกำลังโครงสร้างของคอร์มิกซ์ ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนไฟเบอร์ล่าสุด และระบบการอัดฉีดซ่อมรอยแตกร้าว เพื่องานปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขและเสริมกำลังโครงสร้าง

ระบบการเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีต

Structural Strengthening
Structural Strengthening

ระบบการเสริมกำลังโครงสร้างของคอร์มิกซ์ ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนไฟเบอร์ล่าสุด และระบบการอัดฉีดซ่อมรอยแตกร้าว เพื่องานปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขและเสริมกำลังโครงสร้าง

โครงสร้างคอนกรีตถูกทำลายโดยสภาพอากาศ, เกลือ, สารเคมี, การบรรทุกเกินน้ำหนัก, แรงกระแทกและการพังทลายของดิน ซึ่งมักทำให้เกิดการแตกร้าว การกัดกร่อนที่ปรากฏในรากฐานการ, การหลุดล่อน, และความเสียหายต่อการเสริมแรง

คอร์มิกซ์ มีระบบการซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตที่ครบถ้วน รวมถึงอีพ็อกซี่และโพลียูรีเทนเรซิน สำหรับฉีดซ่อมรอยแตกร้าว ซีเมนต์และอีพ็อกซี่, วัสดุเพิ่มประสิทธิภาพแรงยึดเกาะ, คาร์บอนไฟเบอร์เสริมกำลังคอนกรีต พร้อมกาวและอีพ็อกซี่สำหรับการยึดเกาะ

การแก้ไขปัญหางานโครงสร้างคอนกรีตและการเสริมกำลังโครงสร้าง

งานซ่อมรอยแตกร้าว ด้วยวัสดุอีพ็อกซี่, โพลียูรีเทน (CRACK INJECTION)

Application Product TDS
การแตกร้าวและความเสียหายในโครงสร้างคอนกรีต
คอนดัวร์ เอสซีซี
ปัญหาแตกลายงา
คอนไทท์ พียูอี 300/301
คอนดัวร์ เอสซี
การแตกร้าวเกิดจากการหดตัวแบบแห้ง, การแตกร้าวในโครงสร้าง
คอนดัวร์ เอสซี
คอนไทท์ พียู300/อี301
การแตกร้าวที่เกิดจากความชื้น
คอนไทท์ พียู300/อี301
รอยแตกร้าวที่เคลื่อนตัว
คอนไทท์ พียูอี200/201
รอยแตกร้าวที่เคลื่อนตัวและมีหยดน้ำ
คอนไทท์ พียูอี400/อี401

งานฉาบซ่อม (REPROFILING /PATCHING)

Application Product TDS
เสริมแรงยึดเกาะ
คอร์มิกซ์ ลาเท็กซ์
คอนดัวร์ อีเอทู
วัสดุเคลือบปกป้องพื้นผิวคอนกรีต และเหล็กเสริมกำลัง
คอนการ์ด ซิงค์
วัสดุสำหรับงานฉาบซ่อมคอนกรีต/ตกแต่งผิวคอนกรีตที่เสียหาย
คอนดัวร์ เอฟซี
คอรดัวร์ 41
คอพแพทช์ 600 เอ็มซีไอ
คอนแพทช์ จีซี
งานซ่อมรอยต่อคอนกรีต (Arris / Joint Repair)
คอนดัวร์ เออาร์พี
งานปรับปรุง/เสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีต
คอนดัวร์ ซีเอฟ แฟบริค
คอนดัวร์ ซ๊พเอฟ  (เอชพี ) แฟบริค
คอนดัวร์ ซีเอฟ (เอชพี) อิมเพล็กเนชั่น
คอนดัวร์ ซ๊พเอฟ เพลท
คอนดัวร์ ซีเอฟ  เอดเฮสซีฟ
Share