11 จุดเด่น ของระบบกันซึม คริสตัลไลน์

มหัศจรรย์ คอร์มิกซ์ คริสตัลไลน์
ระบบกันซึมที่ปกป้องได้ตลอดอายุคอนกรีต

คุณสมบัติ ระบบคริสตัลไลน์
1. ความคงทน กันซึมตลอดอายุคอนกรีต ปกป้องและซ่อมแซมตัวเองได้
2. กลไกปกป้อง & ซ่อมแซมตัวเอง สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ เมื่อน้ำซึมเข้ามาในคอนกรีต คริสตัลไลน์จะทำปฏิกริยา สร้างผลึกบล็อกน้ำทันที
3. ผนึก / ประสานรอยร้าว ปิดรอยร้าวได้ถึงขนาด 2 มม.
4. วัสดุป้องกันผิว ไม่ต้องมี
ความทนทานต่อสารเคมี
และปฏิกริยาต่างๆ
5. คลอไรด์ (ความเสื่อมสภาพของโครงสร้าง) ทนทาน
6. คาร์บอนชั่น (การกัดกร่อนในคอนกรีต) ทนทาน
7. ซัลเฟต (การกัดกร่อนจากซัลเฟต) ทนทาน
8. สารเคมี ทนทาน
9. การแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีต ลดการแทรกซึม
10. การขัดสี ทนทาน
11. รังสี UV ทนทาน
Share