ซ่อมพื้นทรุด ยกพื้นคอนกรีต เทคนิคใหม่ ไม่ต้องทุบ

ซ่อมพื้นทรุด, ยกพื้นคอนกรีต ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด จากคอร์มิกซ์

วิธีการเดิมในการแก้ไขปัญหาการทรุดตัวขององค์อาคาร, ฐานราก และโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ด้วยวัสดุพื้นฐานชนิดซีเมนต์อาจมีผลลัพธ์ที่หลากหลายและอาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาจากสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา รวมถึงการทรุดของพื้นคอนกรีตอาจเกิดขึ้นได้อีก

คอร์มิกซ์ สแลบ ลิฟท์ เป็นวิธีการแก้ปัญหาสาหรับการรักษาเสถียรภาพของดินและการยกพื้นเพื่อปรับระดับคอนกรีต ด้วยเทคโนโลยีโพลียูรีเทนล่าสุด จากคอร์มิกซ์

 

การยกพื้นคอนกรีตทรุดและปรับประดับพื้นคอนกรีต แบบคอร์มิกซ์

การยกพื้นคอนกรีตเป็นกระบวนการปรับระดับคอนกรีตหรือโครงสร้างคอนกรีตที่ทรุดตัว, ยุบตัวลง ให้กลับมาเรียบเสมอกับระดับเดิมด้วยความแม่นยำ

วิธีการดั้งเดิมโดยการใช้ปูนซีเมนต์ เกราท์ ในบริเวณที่ทรุดตัว จะมีความคลาดเคลื่อน ทำให้ผลการยกคอนกรีตไม่ได้ระดับตามที่ต้องการ, ต้องปิดพื้นซ่อมกระทบต่อกระบวนการผลิต, พื้นที่หน้างานสกปรกจากการซ่อมแซม และอาจเกิดปัญหาพื้นทรุดตัวซ้าอีกในระยะยาว

ทางเลือกใหม่ในการแก้ปัญหาพื้นคอนกรีต หรือ พื้นถนนทรุดด้วยการใช้โฟมชนิดแข็ง, เพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้าง, ไม่หดตัว, ไม่รบกวนการทำงานส่วนอื่น, น้าหนักเบา พื้นที่หน้างานไม่สกปรกหรือมีฝุ่นรบกวน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยโพลียูรีเทน โฟม (ชนิดแข็ง) ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาพื้นทรุดอย่างถาวรอย่างเป็นระบบ

คอนไทท์ สแลบ ลิฟท์

คอนไทท์ สแลบ ลิฟท์ เป็นเทคโนโลยี ซ่อมพื้นทรุด ปรับยกระดับพื้นคอนกรีตที่ทรุดตัว แบบถาวร สามารถเกิดปฏิกิริยาได้อย่างรวดเร็ว ไม่หดตัว เป็นโซลูชั่นยกพื้นคอนกรีตที่สะอาด รวมถึงรักษาเสถียรภาพในดิน ด้วยคุณสมบัติของโฟมชนิดที่ให้ความแข็งแกร่งสูง จึงแก้ปัญหาพื้นคอนกรีต พื้นถนนทรุด ได้อย่างอย่างถาวร

 

คอนไทท์ สแลบลิฟท์ คือ?

 • โพลียูรีเทน (โฟม)
 • โพลีเมอร์จะขยายตัวเมื่อถูกฉีดลงไปในบริเวณที่ต้องการซ่อมแซม
 • สามารถทาการอัดฉีดผ่านท่อได้ในระดับความลึกถึง 8 เมตร
 • มีการมอนิเตอร์ระหว่างการฉีดวัสดุเพื่อความแม่นยาอย่างต่อเนื่อง
 • ช่วยให้บริเวณชั้นดินอ่อนอัดแน่นขึ้น
 • ช่วยเติมเต็มช่องว่างหรือโพรงในดิน
 • ช่วยยกและปรับระดับพื้น
 • ช่วยให้ดินมีความแข็งแกร่ง
 • คืนกำลังแบกทานให้ชั้นดิน
 • เป็นไฮไดรโพลิเมอร์ ชนิดความหนาแน่นสูง

คอนไทท์ สแลบ ลิฟท์ ทำงานอย่างไร

คอนไทท์ สแลบ ลิฟท์ เป็น โพลียูรีเทนโฟม (2 ส่วน) สำหรับยกพื้นคอนกรีตและสร้างเสถียรภาพให้กับดิน คอนไทท์ สแลบ ลิฟท์ สามารถใช้สำหรับยกคอนกรีตและรักษาเสถียรภาพของดิน โดยการปรับปรุงกำลังรับน้าหนักของดินเดิมที่หลวม โดยคอนไทท์ สแลบลิฟท์ จะเข้าไปแทนที่ช่องว่างในดิน ทั้งขนาดเล็กและใหญ่ รวมถึงรอยแตกและรอยแยก

คอนไทท์ สแลบ ลิฟท์ จะถูกฉีดเข้าไปในดินตามความลึกที่ต้องการเพื่อคืนความสามารถในการแบกรับน้ำหนัก และเพิ่มความหนาแน่น, ความแข็งแรงให้กับดินด้วย โพลียูรีเทนโฟมชนิดแข็งที่ให้กำลังสูง ซึ่งจะเข้าไปไล่น้ำในดินหรือ ทำปฏิกริยากับน้ำ, ทำให้ดินมีความหนาแน่น ก่อนที่วัสดุจะยกโครงสร้างขึ้นตามแนว, ระดับเดียวกัน

คอร์มิกซ์ สแลบ ลิฟท์ และการรักษาเสถียรภาพดิน (SLAB LIFTING AND SOIL STABILISATION SOLUTIONS) เป็นโซลูชั่นการซ่อมพื้นทรุดและรักษาเสถียรภาพของดิน โดยการฉีดวัสดุเข้าไปในดินเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยึดเกาะไว้เพื่อให้มีฐานที่มั่นคงแข็งแรง

การเกราท์และการฉีดโพลียูรีเทน สามารถแก้ปัญหา/ปรับปรุงดินได้อย่างไรบ้าง?

 • การเกราท์หรือฉีดเพื่ออุดช่องว่างในดิน, หิน (Cavity filling)
 • การเกราท์หรือการฉีดสารเคมีเพื่อเพื่อป้องกันการซึมน้าของฐานราก (Permeation Grouting)
 • การเกราท์เพื่อเสริมความหนาแน่น เพิ่มความสามารถการรับแรง (Consolidation Grouting)

แก้ปัญหาพื้นคอนกรีตทรุด-พื้นถนนทรุด ได้ตรงจุดกว่า

การรักษาเสถียรภาพดินและการเกราท์เพื่อยกพื้นคอนกรีต เป็นการแก้ปัญหาพื้นทรุดในระยะยาวดีกว่าวิธีการดั้งเดิมเพราะเป็นการแก้ปัญหาจากสาเหตุการทรุดตัว โดยสามารถควบคุมปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • การทำให้ดินอัดตัวกันแน่นขึ้นและการปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อรักษาเสถีรภาพดิน
 • ควบคุมหรือหยุดการไหลของน้าใต้ดิน
 • ช่องว่างขนาดใหญ่และโพรงช่องว่างในดินจะถูกเติมเต็มด้วยโฟมแข็ง (Rigid Foam)
 • มีความคลาดเคลื่อนน้อยมาก เมื่อเทียบกับวิธีการยกพื้นแบบเดิม

ข้อได้เปรียบของการยกพื้น ซ่อมพื้นทรุด แบบคอร์มิกซ์ สแลบ ลิฟท์

 • พื้นที่หน้างานเรียบร้อย ไม่สกปรก เลอะเทอะ
 • ไม่หดตัว
 • มีเสถียรภาพในระยะยาว
 • รวดเร็วและไม่รบกวนสภาพแวดล้อมการทำงาน
 • ทำให้ดินบริเวณรอบๆ มีเสถียรภาพ
 • หยุดการพังทลายของดิน
 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ให้กำลังรับแรงสูง ไม่เปราะ

การยกพื้นและปรับระดับพื้นคอนกรีตด้วยวิธีเดิม เป็นอย่างไร?

 • ไม่มีประสิทธิภาพในการยกพื้น ปรับระดับ ผลลัพธ์ไม่น่าพึงพอใจ
 • เป็นโซลูชั่นระยะสั้น ปัญหาเดิมจะเกิดซ้าอีกในอนาคต
 • ก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา
 • เป็นการเพิ่มภาระน้าหนักให้มากขึ้น (ในขณะที่โพลีเมอร์น้าหนักจะเบากว่าถึง 90%)
 • พื้นที่ทำงานไม่เป็นระเบียบ กระทบต่อการทำงาน / สายการผลิตได้
 • เสียงดัง รบกวนการทำงาน
 • สารเคมีอาจถูกชะล้างก่อให้เกิดมลพิษได้
 • ใช้วัสดุในการซ่อมแซมมาก

เทคโนโลยีล่าสุด คอนไทท์ สแลบ ลิฟท์ ดีกว่าวิธีเดิมอย่างไร?

 • ไม่มีการขุด
 • เพิ่มความหนาแน่น และ ความแข็งแกร่งของดิน
 • แทนที่น้ำในดิน ทำให้ดินมีความหนาแน่นขึ้น
 • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ไม่กระทบหน้างาน ใช้เวลาในการทำงานสั้น รวดเร็ว เสียงไม่ดังรบกวน
 • ไม่กระทบกระเทือนต่อสินทรัพย์หน้างาน, ไม่กระทบต่อสายการผลิต
 • วัสดุทำปฏิกิริยารวดเร็ว, รับกำลังอัดสูง
 • หยุดการเคลื่อนที่ของน้ำใต้ดิน
 • เสริมความแข็งแรงให้โครงสร้างใต้ดิน
 • เป็นการปรับปรุงคุณภาพดิน, อุดโพรง, ช่องว่างในชั้นดิน และหยุดน้ำที่แทรกซึมในชั้นดินในขั้นตอนเดียว

คอนไทท์ สแลบ ลิฟท์ สามารถแก้ปัญหาพื้นทรุดกับพื้นที่ใดได้บ้าง?

 • ศูนย์กระจายสินค้า / คลังสินค้า / ท่าเรือบริการตู้สินค้า
 • งานฐานรากเครื่องจักร พื้นโรงงาน
 • พื้นถนนคอนกรีต
 • งานสะพาน
 • แท็กซี่เวย์/ รันเวย์
 • ฐานรากทางรถไฟ
 • บ่อพักน้ำฝนใต้ดิน
 • กำแพงกันคลื่น
 • ไซโล

ขั้นตอนการทำงานด้วย คอนไทท์ สแลบ ลิฟท์

การฉีดเรซิน เพื่อการยกพื้น / ปรับระดับพื้นคอนกรีตให้ได้ระดับเดิม

null
ฉีด คอนไทท์ สแลบ ลิฟท์ เพื่อเติมช่องว่างด้านล่างของพื้นคอนกรีต
null
คอนไทท์ สแลบ ลิฟท์ เมื่อถูกฉีดไปใต้คอนกรีตจะขยายตัวและไหลใต้โพรงใต้ดินเพื่อเติมเต็มช่องว่างใต้ดินและดันพื้นคอนกรีตที่ทรุดให้ยกตัวขึ้นเท่ากับระดับเดิม
null
การขยายตัวของ คอนไทท์ สแลบ ลิฟท์ เพื่อยกพื้นคอนกรีตจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยระดับเลเซอร์ หลังจากการฉีดคอนไทท์ แสลบ ลิฟท์ จนสามารถปรับระดับเท่ากับระดับเดิมได้แล้ว จะสามารถเปิดหน้างานได้ภายใน 15 นาที

วิธีการทำงานด้วย คอนไทท์ สแลบ ลิฟท์

 • เจาะรูในบริเวณที่พื้นทรุด หรือ ดินที่ทรุดให้มีระยะห่างกัน 30 cm
 • เชื่อมต่อหัวฉีดกับแพ็คเกอร์
 • เปิดวาวล์ Part A และ Part  B และเริ่มฉีดตรงบริเวณที่ต้องการ
 • ฉีด สแลบ ลิฟท์ จนกว่าน้ำที่ ไหลออกมาจะหยุด และพื้นยกตัวขึ้นตามลำดับ
 • ปิดวาวล์ และ หยุดการเชื่อมต่อกับ แพ็คเกอร์ จากหัวผสม
 • เมื่อฉีดเสร็จแนะนำให้ Contite PU Purge ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ
แนะนำให้ใช้ เครื่องฉีด injection แบบ 2 ส่วนผสม เช่น Graco Reactor E-30 ที่สายที่สายและหัวฉีดเชื่อมต่อกัน Inject โดยมีอัตราส่วนส่วน 1: 1 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการอุดตันของหัวฉีดด้วย คอนไทท์ พียู เพิร์จ

อุปกรณ์สาหรับงานซ่อมพื้นทรุด ยกพื้นคอนกรีต (คอนไทท์ สแลบ ลิฟท์)

 • รายการอุปกรณ์ (ชุดเริ่มต้น)
 • เครื่องรีแอคเตอร์ (รุ่น เริ่มต้น)
 • เครื่องรีแอคเตอร์ (รุ่น ประสิทธิภาพสูง)

Share