คอร์มิกซ์ เสนอนวัตกรรมการป้องกันการเสียหายจากการกัดกร่อนของคอนกรีตสำหรับการก่อสร้างในงานอบรมนวัตกรรมปูนสำเร็จรูปเพื่อการก่อสร้างอย่างยั่งยืน ร่วมกับสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

เมื่อเร็วๆนี้ คอร์มิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล นำเทคโนโลยีและวิธีการป้องกันการเสียหายจากการกัดกร่อนของคอนกรีตด้วยการเลือกใช้สารยับยั้งป้องกันกัดกร่อน (Corrosion Inhibitor) สำหรับงานก่อสร้างในงาน “นวัตกรรมปูนสำเร็จรูปเพื่อการก่อสร้างอย่างยั่งยืน” โดยมีผู้เชี่ยวชาญฝ่ายบริการด้านเทคนิคมาร่วมแบ่งปันความรู้ในงานนี้ ทั้งนี้ คอร์มิกซ์ได้นำสินค้าในกลุ่มงานซ่อมแซมคอนกรีตที่มีสารยับยั้งป้องกันกัดกร่อน (Corrosion Inhibitor) มาร่วมแสดงสาธิตการใช้งาน และออกบูธแสดงสินค้าภายในงาน ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

Share