Merry Christmas and Happy New Year

” Merry Christmas and Happy New Year “

บริษัท คอร์มิกซ์ ขอขอบคุณ  คุณลูกค้า ที่ได้ให้ความไว้วางใจเลือกใช้เคมีภัณฑ์ก่อสร้างกับโครงการก่อสร้างต่างๆของท่าน และยังร่วมสร้างพันธมิตรเดินเคียงข้างเราในทุกช่วงเวลาตลอดปี 2564 และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปี 2565 เราจะเติบโตและก้าวเดินเคียงข้างไปพร้อมกันในทุกโครงการ
ในนามตัวแทนของบริษัทฯ เราขออวยพรพร้อมขอส่งความสุขในวันคริสมาสต์และขอสวัสดีปีใหม่ 2565 ที่จะมาถึงในสัปดาห์หน้านี้ ขอให้ทุกท่านเดินทางพักผ่อนและใช้เวลาในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวนี้อย่างมีสติ ปลอดภัย รักษาดูแลสุขภาพ อย่าลืมเว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ห่างไกลจากผู้คนแออัด ด้วยวิถี New Normal นี้ครับ
หมายเหตุ :
บริษัทจะปิดทำการให้บริการในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2565 และจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 4 มกราคม 2565 ตามเวลาปกติ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ทราบสำหรับการรับรายการคำสั่งซื้อจะสิ้นสุดภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. เพื่อทำการจัดเตรียมส่งสินค้าให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2564. กรณีประสงค์ใช้ผลิตภัณฑ์และสะดวกมารับได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถออกคำสั่งซื้อได้จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น.”
Share