อบรม การใช้ “ผลิตภัณฑ์  Contite FCW, Contite, Condur EF

เมื่อเร็วๆนี้ คอร์มิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จัดกิจกรรม workshop ฝึกอบรมหลักสูตร การใช้ “ผลิตภัณฑ์  Contite FCW, Contite, Condur EFให้กับ“ บริษัท Sathorn Engineering  CO.,LTD โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญวัสดุเคมีภัณฑ์ก่อสร้างจากทีมบริการด้านเทคนิคช่วยเสริมความรู้ด้านการใช้งานทั้งทางด้านภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ พร้อมกับให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ลงมือปฏิบัติในการใช้งานจริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งานของวัสดุ จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานที่หน้างาน และสามารถต่อยอดในการขยายธุรกิจงานซ่อมแซมคอนกรีตที่กำลังเติบโต ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท คอร์มิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล, กรุงเทพมหานคร

สนใจสอบถามข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ได้ที่ www.Cormix.com

สอบถามข้อมูลการขอเข้ารับการฝึกอบรม  Click    E-mail: info@cormix.com โทร. 02-917 3955-8

Share