สยบ !! รอยแตกร้าวที่ไม่เคลื่อนตัวได้ บริเวณพื้นที่แห้งของโรงงาน

เราได้รู้จักกับการแก้ไขปัญหารอยแตกร้าวและมีน้ำรั่วซึม ในซีรีย์ สยบ! รอยร้าว ตอนที่ 1  มาแล้ว คราวนี้เรามาดูวัสดุสำหรับซ่อมรอยร้าวที่ไม่เคลื่อนตัว บริเวณพื้นที่แห้งกันบ้าง

รอยร้าวที่เคลื่อนตัวกับรอยร้าวที่ไม่เคลื่อนตัวต่างกันอย่างไร

รอยร้าวที่เคลื่อนตัวได้ หรือ รอยร้าวที่ยังไม่หยุดการเคลื่อนตัว (Active, Moving Cracks) ลักษณะรอยร้าวที่เคลื่อนที่นั้นมีความหนากว้างและลึกกว่ารอยร้าวที่ไม่เคลือนตัว ที่สำคัญรอยร้าวจะต่อเนื่องในทิศทางเดียว ในขณะที่รอยร้าวที่ไม่เคลื่อนตัว (Non-moving cracks) นั้นมีความบางกว่า ตื้นกว่า ลักษณะรอยร้าวไม่ต่อเนื่องและเคลื่อนที่แบบสุ่ม

รอยร้าวในคอนกรีตจะส่งผลอย่างไรกับสิ่งก่อสร้าง ถ้าไม่รีบสยบปัญหา!

หากอาคารโรงงานของคุณเกิดมีรอยร้าวที่เห็นได้ชัดเจน มีแนวโน้มสูงที่โครงสร้างคอนกรีตจะแย่ลงเมื่อเวลาผ่านไป ถ้าปล่อยทิ้งไว้ ย่อมจะเกิดปัญหาการเสื่อมสภาพในคอนกรีต รอยร้าวเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยวัสดุประเภทอีพ็อกซี่ความหนืดต่ำ ผลิตภัณฑ์คอร์มิกซ์ ที่แนะนำสำหรับ รอยร้าวไม่เคลื่อนตัวและอยู่ในบริเวณพื้นที่แห้งคือ คอนดัวร์ เอสซี

Pic-Factory Warehouse1Red
เลือกใช้วัสดุซ่อมตรงจุด ถูกฝาถูกต้ว ดูที่ความกว้างของรอยร้าว

การเลือกวัสดุซ่อมกับประเภทรอยร้าวและสภาพแวดล้อมของรอยร้าวมีผลต่อประสิทธิภาพในการซ่อมแซม เช่นเดียวกับการจัดยาให้สอดคล้องกับอาการจึงจะรักษาให้หายขาดได้ คอนดัวร์ เอสซี เป็นอีพ็อกซี่เรซิ่นความหนืดต่ำชนิด 2 ส่วนผสม ใช้สำหรับซอ่มแซมรอยแตกร้าวขนาดเล็กที่มีขนาดความกว้างมากที่สุดไม่เกิน 15 มม. และอายขุองคอนกรีตต้องไมน้อยกว่า 3 สัปดาห์ สำหรับรอยแตกร้าวที่ไม่มีการเคลื่อนตัว

Pic-Dry Crack on Concrete (3)

คอนดัวร์ เอสซี จะทำหน้าที่เป็นตัวยึดโครงสร้างเพื่อซ่อมแซมคอนกรีตที่มีรอยแตกร้าว โดยสามารถใช้วิธีซ่อมรอยแตกร้าวด้วยการหยอด (gravity feed) ซึ่งเหมาะสำหรับพื้นผิวแตกร้าวในแนวราบ/ แนวนอน หรือ อาจจะใช้เครื่องอัดฉีดด้วยแรงดัน (Pressure Injected) ซึ่งเหมาะสำหรับพื้นผิวแตกร้าวในแนวดิ่ง/ แนวตั้งหรือระดับเหนือศรีษะ (Overhead) ซึ่งความกว้างของรอยแตกร้าวสูงสุดไม่ความเกิน 15 มม.

คอนดัวร์ เอสซี อีพ็อกซี่ สุดสตรอง ไม่เพียงแต่ปิดรอยร้าว แต่ยังปกป้องโครงสร้างอีกด้วย

คอนดัวร์ เอสซี ใช้สำหรับปิดรอยแตกร้าวในองค์ประกอบต่างๆ ของโครงสร้าง เช่น เสา, คาน, ฐานรากโครงสร้างอาคาร, ดาดฟ้า, อุโมงค์ และยังมีคุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อนในเหล็กเสริมด้ว

การเลือกใช้วัสดุเคมีภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม ตรงตามอาการบกพร่องของคอนกรีต ก็ทำให้มีชัยในการสยบปัญหาเกือบร้อยเปอร์เซนต์แล้ว ส่วนที่เหลือที่สำคัญอีกองค์ประกอบคือ  ขั้นตอนการติดตั้งที่ถูกต้อง เพียงเท่านี้งานของคุณก็จะราบรื่นดุจเดินบนแพรไหม

คอนเฟิร์ม คอนดัวร์ เอสซี ปิดรอยร้าวแน่นปึ้ก แถมช่วยกันซึมรอยร้าวได้ดี

คุณสมบัติโดดเด่น ของคอนดัวร์ เอสซี มีดังนี้

  • มีคุณสมบัติกันซึมให้กับโครงสร้างในส่วนที่ซ่อมรอยร้าวได้
  • ความสามารถในการแทรกซึมลึกในชั้นคอนกรีต มั่นใจได้ว่าปิดรอยร้าวได้ลึก
  • คุณสมบัติในการยึดเกาะดีเยี่ยม
  • เหมาะกับการทำงานในสภาวะที่แห้งหรือชื้น
  • ติดแน่นและมีความแข็งแรงในเชิงกลสูง
  • ไม่หดตัวเมื่อวัสดุแข็งตัวแล้ว
  • ป้องกันการกัดกร่อนในเหล็กเสริม

Share