สยบ! รอยร้าว-รั่ว-ซึม ในโรงงาน ด้วย คอร์มิกซ์ รีแพร์ โซลูชั่น

ปัญหาส่วนใหญ่ของโรงงานที่ผ่านการใช้งานมาหลายปีที่มักพบคือ ปัญหาคอนกรีตแตกร้าว ซ้ำร้ายบางแห่งนอกจากร้าวแล้วยังมี ปัญหาน้ำรั่วซึม มาซ้ำเติม

การแก้ไขปัญหารอยแตกร้าวและมีน้ำรั่วซึมขึ้นอยู่กับประเภทของโครงสร้างที่เป็นปัญหา  สำหรับวันนี้คอร์มิกซ์จะนำเสนอวิธีแก้ปัญหาคอนกรีต ร้าว-รั่ว-ซึม ซึ่งเป็นรอยร้าวที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของคอนกรีตโดยสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมของคอนกรีตหรือเกิดจากการทรุดตัวของพื้นเดิมและมีน้ำหยดหรือไหลซึม (ไม่รุนแรง)

วัสดุสำหรับโซลูชั่นนี้ ประกอบด้วย คอนไทท์ พียูอี100/ อี101 (Contite PUE100/E101)  โพลียูรีเทนโฟมสำหรับหยุดน้ำรั่ว และ  คอนไทท์ พียูอี200/อี201  (Contite PUE200/E201)   โพลียูรีเทนเรซิ่นชนิดยืดหยุ่นตัว สำหรับซ่อมรอยร้าวในคอนกรีต โรงงานที่มีปัญหารอยร้าวและมีน้ำรั่วซึมทั้งบริเวณพื้นหรือผนังสามารถใช้แอพพลิเคชั่นนี้เพื่อแก้ปัญหาการรั่วซึมในบริเวณที่เป็นรอยแตกร้าวและอุดรอยรั่วซึมอย่างถาวรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนแรกคือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยการหยุดน้ำรั่วซึมก่อน โดยใช้ คอนไทท์ พี ยูอี100/อี101 (Contite PUE101/E101) ซึ่งเป็นวัสดุไฮโดรโพบิกโพลียูรีเทน ที่มีคุณสมบัติในการหยุดน้ำรั่วซึม  (ที่ไม่ใช่เกิดจากแรงดันน้ำสูง) คอนไทท์ พี ยูอี100/อี101 (Contite PUE101/E101) จะหยุดการไหลซึมของน้ำบริเวณรอยแตก ช่องว่าง หรือพื้นคอนกรีต โดยที่ยิงคอนไทท์ พี ยูอี100/อี101 (Contite PUE101/E101) แต่ขั้นตอนนี้เป็นเพียงการหยุดน้ำแบบชั่วคราวเท่านั้น

ขั้นตอนต่อมา ให้ใช้คอนไทท์ พียูอี200/อี201 (Contite PUE200/E201) ซึ่งเป็นโพลียูรีเทน 2 ส่วนผสมที่มีความยืดหยุ่นเพื่อปิดรอยแตกร้าวแบบถาวร  สำหรับโครงสร้างคอนกรีตที่มีการเคลื่อนไหว

ด้วยการใช้คอนไทท์ พียูอี 100/อี 101 (Contite PUE100/E101) ผสมผสานกับคอนไทท์ พียูอี200/อี201 (Contite PUE200/E201) จะช่วยแก้ปัญหาคอนกรีตร้าว-รั่ว-ซึม ที่เรื้อรังได้เบ็ดเสร็จในโซลูชั่นเดียว

Share