รอยร้าวเล็ก ๆ ในโครงการเมกะโปรเจค เรื่องเล็กๆ… ที่ไม่เล็ก

ปัญหารอยร้าว. เป็นปัญหาที่พบเจอได้ทุกโครงการตั้งแต่โครงการบ้านจัดสรร จนถึงโครงการระดับอภิมหาโปรเจคโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ทั้งหลาย กรณีศึกษาที่น่าสนใจฉบับนี้ คือ วิธีการซ่อมแซมรอยร้าวสาหรับแท็งก์บรรจุก๊าซธรรมชาติเหลว คอร์มิกซ์มีแนวทางในการซ่อมแซมรอยร้าวหลายวิธี สำหรับฉบับนี้จะขอเสนอแนวทางการซ่อมด้วยวิธี Injection Repair

AW_HL-Repair Solution (3)-BW_28-5-20

ความยิ่งใหญ่ของแท็งก์ที่มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 20,000 ตรม. ปรากฏรอยร้าว 0.3 มิลลิเมตร ขึ้นไป บริเวณใต้พื้นแท็งก์

การซ่อมเพื่อแก้ไขปัญหารอยร้าวดังกล่าว สามารถแก้ไขด้วยวิธี Injection โดยใช้วัสดุประเภทเรซิ่น คอนดัวร์ เอสซี (Condur SC) ด้วยคุณสมบัติของการเป็นอีพ็อกซี่ความหนืดต่ำ สำหรับงานที่ต้องการรับแรงสูง ฉีดเข้าไปในบริเวณรอยร้าว หลังจากที่ฉีดคอนดัวร์ เอสซี (Condur SC) 24 ชั่วโมง ใช้คอนดัวร์ เอฟซี (Condur FC) อีพ็อกซี่สำหรับปิดรอยหัวเจาะแพ็กเกอร์ [ที่ใช้ในการฉีด คอนดัวร์ เอสซี (Condur SC)] ซึ่งคอนดัวร์ เอฟซี (Condur FC) เป็นอีพ็อกซี่ 2 ส่วนผสม ปราศจากตัวทำละลาย สำหรับปิดพื้นผิวบริเวณที่มีรอยตาม รอยเจาะ หรือพื้นผิวที่มีความบกพร่องอยู่ ภายในการทำงาน 2 ขั้นตอนนี้ สามารถทำให้รอยร้าวที่มีนัยสำคัญต่อความแข็งแรงของโครงสร้างให้มีความแข็งแกร่งขึ้นมาได้ เนื่องจากการใช้งานจริงจะต้องมีการรองรับน้ำหนักของก๊าซธรรมชาติเหลว

ดังนั้น วัสดุที่นำมาซ่อมจึงต้องเป็นวัสดุเฉพาะที่รับแรงสูงและสร้างความมั่นใจให้กับผู้เกี่ยวข้องในโครงการทุกๆ ฝ่าย ทั้งที่ปรึกษา ผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ

Share