วันเฉลิมพระพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท คอร์มิกซ์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

Share