ฉีดวัคซีน COVID – 19

ปูพรมฉีดวัคซีน COVID – 19 ให้กับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อเร่งสร้างความปลอดภัย – สร้างความมั่นใจผู้ใช้บริการ
บริษัท คอร์มิกซ์ อินเตอร์เนชัลแนล จำกัด เร่งมาตรการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID – 19 ให้กับผู้ปฏิบัติงาน
โดยได้จัดให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 ณ โรงพยาบาลสินแพทย์
บริษัท คอร์มิกซ์จะยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการติดเชื้อต่อไป
Share