Webinar KNOCK OUT ทุกปัญหาโครงสร้างคอนกรีต

“เพราะธุรกิจไม่เคยหยุดนิ่ง เช่นเดียวกับปัญหาก็ไม่เคยหยุดเช่นกัน แต่วันนี้ปัญหาเรื่องคอนกรีตหยุดแน่”
ถ้าคุณได้เข้ามาร่วมการสัมมนาออนไลน์ผ่าน Webinar จัดโดย Cormix International
KNOCK OUT ทุกปัญหาโครงสร้างคอนกรีต

วันฟฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564. เวลา   14.00 น

ลงทะเบียน https://cormixwebinar.com/

สอบถามได้ที่ 02-9173955-8

Share