ผลิตภัณฑ์ / ประเภทการใช้งาน

งานคอนกรีต-วัสดุเสริมสำหรับงานคอนกรีต
น้ำยาบ่ม & น้ำยาทาแบบ
น้ำยาหน่วงคอนกรีต & วัสดุป้องกันการยึดติดระหว่างคอนกรีต
น้ำยาประสานคอนกรีต
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต – งานคอนกรีตพ่น)
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานหล่อคอนกรีต)
น้ำยาผสมคอนกรีต (งานคอนกรีตพ่น)
งานซ่อมแซมและปกป้องคอนกรีต
งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดซีเมนต์
งานซ่อม/ปกป้องคอนกรีต ชนิดอีพ็อกซี่
น้ำยาประสานคอนกรีต
เจาะเสียบเหล็ก / ยึดเหล็กเสริมกับโครงสร้าง
เคลือบกันสนิม & ป้องกันการกัดกร่อนในคอนกรีต
งานเกราท์ เทฐานเครื่องจักร, งานยึดติด
ซีเมนต์ เกราท์
อีพ็อกซี่ เกราท์
งานระบบอัดฉีด (อีพ็อกซี่ – โพลียูรีเทน)
ระบบอัดฉีดซ่อมรอยร้าวในคอนกรีต
ระบบอัดฉีดซ่อมพื้นคอนกรีตทรุด และ ปรับสภาพดิน
งานยาแนวรอยต่อ ซ่อมแซมรอยต่อ
วัสดุยาแนวรอยต่อ, ปิดรอยต่อ
วัสดุซ่อมแซมรอยต่อ ชนิดยืดหยุ่น
งานซ่อมแซมรอยแตกร้าว หยุดน้ำรั่วซึม
งานซ่อมพื้นทรุด ยกพื้นคอนกรีต
งานซ่อมพื้นทรุด
งานซ่อมแซมการทรุดตัวของดินบริเวณโครงสร้างฐานราก
งานซ่อมแซมโครงสร้าง เสริมแรงโครงสร้าง
งานที่ต้องการกำลังสูงและเซ็ทตัวเร็วพิเศษ
งานขุดเจาะด้วยเครื่องทีบีเอ็ม (TBMs) และการติดตั้งชิ้นส่วนผนังอุโมงค์สำเร็จรูป
งานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์
งานระบบกันซึม (คริสตัลไลน์)
งานระบบกันซึม และ วัสดุกันซึมรอยต่อคอนกรีต
Elastomeric Coating / Membanes
Cementitious Waterproofing
Swelling Waterstops
Water Repellents

งานที่ต้องการกำลังสูงและเซ็ทตัวเร็วพิเศษ

DESIGNATION
DESCRIPTION
PRINCIPLE USES
COVERAGE / YIELD
TDS

CONDUR ARP

A flexible polyurethane based elastomeric concrete with excellent bond to steel & concrete, high load bearing capacity, impact, vibration, chemical, oil resistant. Trafficable within one hour of application.

Suitable for repairs to ways, highways, bridges, expansion joints and for installation of new expansion joints.

1800 kg/m3

CONDUR ARP (CS)

An elastomeric concrete with Excellent adhesion to steel and concrete, high load bearing capacity, impact, vibration, chemical, oil resistant. Trafficable within one hour of application.

Suitable for repairs to ways, highways, bridges, expansion joints and for installation of new expansion joints.

1800 kg/m3

CONDUR RAILFIX

An Elastomeric polyurethane  rail grout. Very rapid curing.Dampens noise,vibration & gives electrical isolation.

Used to fill the space between rail & concrete, with longitudinal, rails, floating slab joints & embedded rails

1110-1130 Kg/m3

CONGROUT RES

Very rapid early strength, non shrink cermentitious precision grout.

For use where early loading is required, 25N/mm2 at approx. 2 hours. 40-50 N/mm2 at 6-8 hours.

74-75 x 25 kg bags + 294 ltr of water for approx. 1m3 of grout for fluid consistency.
72-74 x 25 kg bags + 243.6 ltr of water for approx. 1m3 of grout for pourable consistency

CONDUR EGHES

A solvent free 3 component high strength epoxy grout which when mixed produces a flowable material with excellent adhesion to concrete surfaces.

Used for speedy and permanent patching repairs of concrete surfaces including small honey combs, surface defects, blow holes and minor damage in roads, bridge decks, runways and precast units.

See data sheet

งานที่ต้องการกำลังสูงและเซ็ทตัวเร็วพิเศษ

DESIGNATION : CONDUR ARP
DESCRIPTION : A flexible polyurethane based elastomeric concrete with excellent bond to steel & concrete, high load bearing capacity, impact, vibration, chemical, oil resistant. Trafficable within one hour of application.

PRINCIPLE USES : Suitable for repairs to ways, highways, bridges, expansion joints and for installation of new expansion joints.

COVERAGE / YIELD : 1800 kg/m3

DESIGNATION : CONGROUT RES
DESCRIPTION : Very rapid early strength, non shrink cermentitious precision grout.

PRINCIPLE USES : For use where early loading is required, 25N/mm2 at approx. 2 hours. 40-50 N/mm2 at 6-8 hours.

COVERAGE / YIELD : 74-75 x 25 kg bags + 294 ltr of water for approx. 1m3 of grout for fluid consistency.
72-74 x 25 kg bags + 243.6 ltr of water for approx. 1m3 of grout for pourable consistency

DESIGNATION : CONDUR EGHES
DESCRIPTION : A solvent free 3 component high strength epoxy grout which when mixed produces a flowable material with excellent adhesion to concrete surfaces.

PRINCIPLE USES : Used for speedy and permanent patching repairs of concrete surfaces including small honey combs, surface defects, blow holes and minor damage in roads, bridge decks, runways and precast units.

COVERAGE / YIELD : See data sheet

Share