งานก่อสร้างใต้ดินและงานอุโมงค์

ทีมเทคนิคบริการสำหรับงานก่อสร้างใต้ดินของ คอร์มิกซ์ ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคอย่างมืออาชีพด้วยโซลูชั่นสำหรับลูกค้าเฉพาะราย      นวัตกรรมคอร์มิกซ์ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องช่วยให้มั่นใจได้ว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปเพื่อตอบสนองความต้องการของระบบงานอุโมงค์และเหมืองแร่อย่างแท้จริง ระบบต่างๆนั้น รวมถึงการรักษาเสถียรภาพของดิน การหยุดน้ำรั่วซึมในงานก่อสร้างใต้ดิน สมอยึด  การเกราท์ โฟมเพื่อปรับสภาพดิน น้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพคอนกรีตทั้งชนิดธรรมดาและคอนกรีตพ่น

ผลิตภัณฑ์สำหรับวิธีเจาะระเบิด (Drill & Blast) TDS
สารเร่งการก่อตัวของคอนกรีต สำหรับคอนกรีตชนิดพ่น
คอร์มิกซ์ เอเอฟแอล อาร์ที วัน
คอร์มิกซ์ เอเอฟ พี
ระบบยึดเกาะคอนกรีต
คอนเกราท์ ร็อกฟิกซ์
คอนดัวร์ แองเคอร์
ระบบกันซึมรอยต่อระหว่างดาดอุโมงค์
คอร์มิกซ์ เอชทูโอ สต็อป
น้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับงานอุโมงค์
คอร์มิกซ์ เอสพีวันบี
คอร์มิกซ์ เอสพีโฟว์
ระบบหยุดน้ำรั่วในอุโมงค์
คอนปลั๊ก
คอนไทท์ พียูอี100/อี101
คอนไทท์ พียูอี500/501
คอนไทท์ จี600
งานคอนกรีตชนิดพ่นและงานซ่อมแซม TDS
คอร์มิกซ์ เอเอฟแอล อาร์ทีวัน
คอร์มิกซ์ เอเอฟพี
คอนเกราท์ ร็อกฟิกซ์
งานปรับปรุงเสถียรภาพดิน TDS
คอนไทท์ พียูอี 500/501
คอนไทท์ พียูอี700/701
คอนไทท์ ซอยล์ สแตบ

งานขุดเจาะด้วยเครื่องทีบีเอ็มและการติดตั้งชิ้นส่วนผนังอุโมงค์

คอร์มิกซ์ มีผลิตภัณฑ์ สำหรับงานขุดเจาะด้วยเครื่องทีบีเอ็มและการติดตั้งชิ้นส่วนผนังอุโมงค์สำเร็จรูป ดังนี้

 • จาระบี (Tail Grease) สำหรับเครื่องเจาะอุโมงค์ ทีบีเอ็ม:  คอร์มิกซ์ ทีบีเอ็ม ทีเอส 1 และ คอร์มิกซ์ ทีบีเอ็ม ทีเอส 2
  คอร์มิกซ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตรงความต้องการของเครื่องจักรและสภาพดิน ผลิตภัณฑ์จาระบี สำหรับเครื่องทีบีเอ็มของคอร์มิกซ์ สามารถปรับคุณสมบัติให้ตรงกับความต้องการของแต่ละโครงการด้วยเช่นกัน
 • วัสดุป้องกันการซึมผ่านของน้ำระหว่างรอยต่อชิ้นส่วนอุโมงค์สำเร็จรูป: คอนไทท์ วอเตอร์สต็อป ซีเจ
  คอนไทท์ วอเตอร์สต็อป ซีเจ เป็นยางบวมน้ำ เมื่อสัมผัสกับน้ำจะเกิดการกินน้ำและขยายตัว มีให้เลือกทั้งแบบที่ผสมสารทึบน้ำ และแบบธรรมดา โดยสามารถปรับได้ทั้งขนาดของยางบวมน้ำและอัตราการขยายตัวได้ตามความต้องการของแต่ละโครงการ
 • โฟมและโพลีเมอร์ปรับสภาพดิน: คอร์มิกซ์ เอสซีเอฟ & คอร์มิกซ์ เอสซีเอฟ/พี 1
  เพื่อปรับสภาพดินให้เจาะง่ายขึ้น  โดยสามารถปรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ตามความต้องการใช้งานตามสภาพทางธรณีวิทยาได้
 • ผลิตภัณฑ์เพื่อปรับปรุงคุณภาพดินและหยุดน้ำรั่วในงานก่อสร้างใต้ดิน:
  คอนไทท์ พียูอี500/501, คอนไทท์ พียูอี700/701, คอนไทท์ จี600
  หยุดน้ำรั่วชนิดรุนแรง เพื่อให้เครื่องขุดเจาะทีบีเอ็ม ทำงานในพื้นที่ได้อย่างอย่างต่อเนื่อง สามารถปรับคุณสมบัติความเร็วในการทำปฏิกิริยาหยุดน้ำได้หลากหลายตามต้องการ

ผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องเจาะอุโมงค์ ทีบีเอ็ม TDS
จาระบี สำหรับ Tail Seal เครื่องทีบีเอ็ม
คอร์มิกซ์ ทีบีเอ็ม ทีเอส 1
คอร์มิกซ์ ทีบีเอ็ม ทีเอส 2
โฟมและโพลิเมอร์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน
คอร์มิกซ์ เอสซีเอฟ
คอร์มิกซ์ เอสซีเอฟ/พี1
วัสดุสร้างเสถียรภาพดิน
คอนไทท์ พียูอี 500/501
คอนไทท์ พียูอี 700/701
วัสดุป้องกันการซึมผ่านน้ำระหว่างรอยต่อชิ้นส่วนอุโมงค์
คอนไทท์ วอเตอร์สต็อป ซีเจ
วัสดุหยุดน้ำรั่วในงานก่อสร้างใต้ดิน
คอนไทท์ จี600
คอนไทท์ พียูอี 500/501
Share