ระบบการเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีต

Structural Strengthening
Structural Strengthening

ระบบการเสริมกำลังโครงสร้างของคอร์มิกซ์ ใช้เทคโนโลยีคาร์บอนไฟเบอร์ล่าสุด (Structural Strengthening) และระบบการอัดฉีดซ่อมรอยแตกร้าว เพื่องานปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขและเสริมกำลังโครงสร้าง

โครงสร้างคอนกรีตถูกทำลายโดยสภาพอากาศ, เกลือ, สารเคมี, การบรรทุกเกินน้ำหนัก, แรงกระแทกและการพังทลายของดิน ซึ่งมักทำให้เกิดการแตกร้าว การกัดกร่อนที่ปรากฏในรากฐานการ, การหลุดล่อน, และความเสียหายต่อการเสริมแรง

คอร์มิกซ์ มีระบบการซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตที่ครบถ้วน รวมถึงอีพ็อกซี่และโพลียูรีเทนเรซิน สำหรับฉีดซ่อมรอยแตกร้าว ซีเมนต์และอีพ็อกซี่, วัสดุเพิ่มประสิทธิภาพแรงยึดเกาะ, คาร์บอนไฟเบอร์เสริมกำลังคอนกรีต พร้อมกาวและอีพ็อกซี่สำหรับการยึดเกาะ

การแก้ไขปัญหางานโครงสร้างคอนกรีตและการเสริมกำลังโครงสร้าง

งานซ่อมรอยแตกร้าว ด้วยวัสดุอีพ็อกซี่, โพลียูรีเทน (CRACK INJECTION)
Application Product TDS
การแตกร้าวและความเสียหายในโครงสร้างคอนกรีต
คอนดัวร์ เอสซีซี
ปัญหาแตกลายงา
คอนไทท์ พียูอี 300/301
คอนดัวร์ เอสซี
การแตกร้าวเกิดจากการหดตัวแบบแห้ง, การแตกร้าวในโครงสร้าง
คอนดัวร์ เอสซี
คอนไทท์ พียู300/อี301
การแตกร้าวที่เกิดจากความชื้น
คอนไทท์ พียู300/อี301
รอยแตกร้าวที่เคลื่อนตัว
คอนไทท์ พียูอี200/201
รอยแตกร้าวที่เคลื่อนตัวและมีหยดน้ำ
คอนไทท์ พียูอี400/อี401

งานฉาบซ่อม (REPROFILING /PATCHING)
Application Product TDS
เสริมแรงยึดเกาะ
คอร์มิกซ์ ลาเท็กซ์
คอนดัวร์ อีเอทู
วัสดุเคลือบปกป้องพื้นผิวคอนกรีต และเหล็กเสริมกำลัง
คอนการ์ด ซิงค์
วัสดุสำหรับงานฉาบซ่อมคอนกรีต/ตกแต่งผิวคอนกรีตที่เสียหาย
คอนดัวร์ เอฟซี
คอรดัวร์ 41
คอพแพทช์ 600 เอ็มซีไอ
คอนแพทช์ จีซี
งานซ่อมรอยต่อคอนกรีต (Arris / Joint Repair)
คอนดัวร์ เออาร์พี
งานปรับปรุง/เสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีต
คอนดัวร์ ซีเอฟ แฟบริค
คอนดัวร์ ซ๊พเอฟ  (เอชพี ) แฟบริค
คอนดัวร์ ซีเอฟ (เอชพี) อิมเพล็กเนชั่น
คอนดัวร์ ซ๊พเอฟ เพลท
คอนดัวร์ ซีเอฟ  เอดเฮสซีฟ
Share