คอร์มิกซ์ ทีบีเอ็ม ทีเอสวัน

คอร์มิกซ์ ทีบีเอ็ม เสมือนเกราะปกป้องเครื่องเจาะอุโมงค์TBM
ป้องกันน้ำการซึมผ่านของดินและน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คอร์มิกซ์ ทีบีเอ็ม ทีเอสวัน เป็นจาระบีสำหรับเครื่องขุดเจาะทีบีเอ็ม (Tunnel Boring Machines: TBM) ใช้สำหรับป้องกันเครื่องจุดเจาะทีบีเอ็มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผนึกช่องว่างระหว่างชีลด์ (shield) กับชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป เพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ำ ดิน หรือ เพื่อเกราท์ ได้รับการออกแบบมาเพื่อต้านทานแรงดันดินและแรงดันน้ำสูงได้สามารถปั๊มได้อย่างดีเยี่ยมและยึดติดได้กับทุกพื้นผิว

  • คุณสมบัติการปิดผนึกที่ยอดเยี่ยมและช่วยลดความต้านทาน
  • ยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดีเยี่ยม
  • คุณสมบัติในการสูบได้ดีเยี่ยม
  • ผลิตโดยใช้น้ำมันธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมย่อยสลายได้
  • มีคุณสมบัติทนไฟ
Share