คอร์มิกซ์ เอสซีเอฟ ซีรีย์

TBM

โฟมปรับสภาพดินสำหรับการขุดเจาะด้วยเครื่องทีบีเอ็ม

คอร์มิกซ์ เอสซีเอฟ ซีรีย์ เป็นโฟมปรับสภาพดิน (ชนิดน้ำ) พัฒนาขึ้นมาเพื่อปรับสภาพดิน ในงานขุดเจาะอุโมงค์ด้วยเครื่องเจาะ ทีบีเอ็ม ที่ใช้เทคนิคการขุดเจาะแบบสมดุลแรงดันดิน (Earth Pressure Balance or E.P.B) ที่จำเป็นต้องใช้น้ำยาปรับสภาพดินในการจุดเจาะ

คอร์มิกซ์ เอฟซีเอฟ ซีรีย์ ใช้ได้ดีในดินทุกประเภท ที่ทำงานด้วยเครื่องทีบีเอ็ม คอร์มิกซ์ เอซีเอฟ สามารถปรับส่วนผสมเพื่อให้เหมาะกับสภาพดินในแต่ละพื้น โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาของคอร์มิกซ์สามารถปรับสูตรตามความต้องการเพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • ปรับปรุงพฤติกรรมของดิน เพื่อให้เครื่องทีบีเอ็มเจาะง่ายขึ้น
  • ช่วยให้การขุดตักดินง่ายขึ้น
  • ลดการซึมผ่านของน้ำและปิดทับผิวหน้าดิน
  • ลดความเหนียวของดิน จึงช่วยลดการอุดตันกับเครื่องเจาะได้
  • ช่วยให้ดินมีคุณสมบัติดีขึ้นและมีเสถียรภาพมากขึ้น
  • ลดแรงเสียดทานและการเสียดสีของหัวเจาะสว่าน (cutter head) ชุดลำเลียง (screw conveyor ช่วยค่าสึกหรอและประหยัดพลังงาน
Share