คอนเกราท์ ดับเบิ้ลยูที

ซีเมนต์เกราท์ กำลังอัดสูงพิเศษ สำหรับงานเกราท์กังหันลมโดยเฉพาะ ด้วยนาโนเทคโนโลยี ล่าสุด

คอนเกราท์ ดับเบิ้ลยูที เป็นซีเมนต์เกราท์ ชนิดชดเชยการหดตัว ที่ให้กำลังอัดสูงพิเศษ ด้วยเทคโนโลยีนาโนระดับโมเลกุล, โพลีเมอร์และไฟเบอร์เทคโนโลยี เมื่อคอนเกราท์ ดับเบิ้ลยูทีผสมกับน้ำจะผสานเป็นเนื้อเดียวกันให้การไหลตัวสูงเป็นพิเศษและให้กำลังอัดสูงเป็นพิเศษ โดยสามารถใช้งานได้ทั้งการใช้ปั๊มและการเทเข้าแบบ

พื้นที่ใช้งาน: โครงการกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า

Share